Ons het al geleentheid gehad om oor te praat werkgeheue voorheen; dit is 'n geestelike ruimte waarmee mense dit kan doen hou inligting in gedagte terwyl u terselfdertyd ingewikkelde kognitiewe take uitvoer10 (byvoorbeeld in die verwerking van wiskundige inligting). Baie studies het die belangrikheid van werkgeheue getoon in wiskunde vaardighede te voorspel15. Dit blyk dat werkgeheue verband hou met vroeë en laat wiskundige vaardighede2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 16, 21.

Dink daaraan, dit verbaas nie daarin nie selfs die eenvoudigste wiskundige berekening impliseer die gebruik van werkgeheue vir kognitiewe prosesse soos om die inligting oor die probleem in gedagte te hou, die toepaslike prosedures te herwin en die bewerkings uit te werk om die bewerkings in numeriese resultate te omskep. Sommige skrywers13 het uitgelig hoeveel dieselfde kognitiewe prosesse is nodig vir eenvoudige numeriese vergelykings: om dit te kan doen, moet kinders die ooreenkomste tussen hoeveelhede en verskillende syfersimbole identifiseer, dit in hul geheue hou en dit dan integreer met die ander inligting wat nodig is om die taak uit te voer.

Benewens wat gesê is, het ander longitudinale studies getoon dat die vermoë om werkgeheue van kleuters dit help om hul akademiese prestasie in wiskunde te voorspel, selfs na 'n paar jaar vanaf die begin van die skool (beide primêr en sekondêr) en dat swak prestasie in werkgeheue-toetse ooreenstem met swak wiskundige prestasie 4, 7, 14, 16, 5, 17, 19, 1, 8, 12, 18,20, 22.


Gegewe die omstandighede, is dit normaal om te vra wat sou gebeur as die werkgeheue verbeter kon word. Passolunghi en Costa, twee navorsers van die Universiteit van Triëst15, het hierdie hipotese getoets deur 'n groep van 48 kinders van vyf jaar oud aan twee moontlike opleidings te onderwerp: een wat fokus op die versterking van die vroeë numeriese vaardighede wat onderliggend is aan die daaropvolgende aanwinste van die berekening, en een wat daarop fokus om die geheuevermoë te verhoog dit werk; Daarbenewens het 'n derde groep kinders geen opleiding ondergaan nie.

Elk van die twee opleidings het 5 weke geduur (twee sessies per week van een uur elk). Voor en na die behandelingsperiode is alle kinders beoordeel op grond van hul geheuevaardighede, werkgeheue en vroeë numeriese vaardighede.

Die resultate blyk baie interessant te wees: Slegs kinders wat opleiding ondergaan om hul kinders te verbeter werkgeheue verhoogde prestasie in die korttermyngeheue en werkgeheugetoetse, terwyl beide kinders wat hul werkgeheue opgelei het en diegene wat hul vroeë numeriese vaardighede opgelei het, hul numeriese vaardighede verbeter het in vergelyking met die groep kinders wat nie voordeel getrek het uit geen behandeling nie.

Anders gestel, dit wil voorkom asof opleiding in numeriese vaardighede slegs dieselfde numeriese vaardighede beïnvloed, potensieer la werkgeheue dit blyk dat dit die effek veralgemeen selfs buite die toetse wat dieselfde werkgeheue meet, soos in hierdie geval met die berekeningsvaardighede gebeur het.

As die resultate met 'n groter steekproef herhaal sou word, en bowenal as hierdie resultate sou lei tot beter akademiese prestasie, is dit nie moeilik om te dink watter en hoeveel voordele kan spruit uit spesifieke verbeteringsprogramme.

bibliografie

 1. Alloway, TP (2009). Werkgeheue, maar nie IK nie, voorspel latere leer by kinders met leerprobleme. European Journal of Psychological Assessment, 25, 92-98.
 2. Alloway, TP, & Alloway, RG (2010). Ondersoek die voorspellende rolle van werkgeheue en IK in akademiese bereiking. Tydskrif vir eksperimentele kindersielkunde, 106, 20–29.
 3. Alloway, TP, & Passolunghi, MC (2011). Die verband tussen werkgeheue, IK en wiskundige vaardighede by kinders. Leer en individuele verskille, 21, 133–137.
 4. Bull, R., Espy, KA, & Wiebe, SA (2008). Korttermyngeheue, werkgeheue en uitvoerende funksionering by kleuters: voorspellers in die lengte van wiskundige prestasies op 7-jarige ouderdom. Ontwikkelingsneuropsigologie, 33, 205–228.
 5. De Smedt, B., Janssen, R., Bouwens, K., Verschaffel, L., Boets, B., & Ghesquière, P. (2009). Werksgeheue en individuele verskille in wiskundeprestasie: 'n longitudinale studie van eerste graad tot tweede graad. Tydskrif vir eksperimentele kindersielkunde, 103, 186–201.
 6. Friso-Van den Bos, I., Van der Ven, SHG, Kroesbergen, EH, & Van Luit, JEH (2013). Werksgeheue en wiskunde by laerskoolkinders: 'n meta-analise. Opvoedkundige navorsingsoorsig, 10, 29–44.
 7. Gathercole, SE, Brown, L., & Pickering, SJ (2003). Werksgeheue-assesserings by skooltoetrede as voorspellers van die vlakke van die nasionale kurrikulum. Opvoedkundige en Kindersielkunde, 20, 109–122.
 8. Gathercole, SE, & Pickering, SJ (2000). Tekort aan werkgeheue by kinders met lae prestasies in die nasionale kurrikulum op 7-jarige ouderdom. British Journal of Educational Psychology, 70, 177–194.
 9. Gersten, R., Jordan, NC, & Flojo, JR (2005). Vroeë identifikasie en intervensies vir studente met wiskundeprobleme. Tydskrif vir leergestremdhede, 38, 293–304.
 10. Holmes, J., & Adams, JW (2006). Werksgeheue en kinders se wiskundige vaardighede: Implikasies vir wiskundige ontwikkeling en wiskundeleerplanne. Opvoedkundige Sielkunde, 26, 339–366.
 11. Jordan, NC, Kaplan, D., Locuniak, MN, & Ramineni, C. (2007). Voorspel voorgraadse wiskundeprestasies uit ontwikkelingsgetalle-opleidingsbane. Leergestremdheid Ondersoek en praktyk, 22, 36–46.
 12. Kroesbergen, EH, Van Luit, JE, & Naglieri, JA (2003). Wiskundige leerprobleme en slaag kognitiewe prosesse. Tydskrif vir leergestremdhede, 36 (6), 574–582.
 13. Kroesbergen, EH, Van 't Noordende, JE, & Kolkman, ME (2014). Opleiding van werkgeheue by kleuterskoolkinders: Effekte op werkgeheue en vroeë gesyferdheid. Child Neuropsychology: A Journal on Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence, 20, 23–37.
 14. Mazzocco, MM, & Thompson, RE (2005). Voorspellers van kleuterskole vir wiskundeleerprobleme. Leergestremdheid Ondersoek en praktyk, 20 (3), 142–155.
 15. Passolunghi, MC, en Costa, HM (2014). Werksgeheue en vroeë gesyferdheidsopleiding by voorskoolse kinders. Child Neusopsychology, 22 (1), 81-98.
 16. Passolunghi, MC, en Lanfranchi, S. (2012). Domeinspesifieke en domein-algemene voorlopers van wiskundige prestasie: 'n longitudinale studie van kleuterskool tot eerste graad. British Journal of Educational Psychology, 82 (1), 42–63.
 17. Passolunghi, MC, Mammarella, IC, & Altoè, G. (2008). Kognitiewe vermoëns as voorgangers vir die vroeë aanleer van wiskundige vaardighede tydens eerste tot tweede grade. Ontwikkelingsneuropsigologie, 33 (3), 229–250.
 18. Passolunghi, MC, & Siegel, LS (2004). Werksgeheue en toegang tot numeriese inligting by kinders met gestremdhede in wiskunde. Tydskrif vir eksperimentele kindersielkunde, 88, 348–367.
 19. Passolunghi, MC, Vercelloni, B., & Schadee, H. (2007). Die voorlopers van wiskundeleer: werkgeheue, fonologiese vermoë en numeriese vaardighede. Kognitiewe ontwikkeling, 22, 165–184.
 20. Raghubar, KP, Barnes, MA, & Hecht, SA (2010). Werksgeheue en wiskunde: 'n oorsig van ontwikkelings-, individuele verskil en kognitiewe benaderings. Leer en individuele verskille, 20, 110–122
 21. Szűcs, D., Devine, A., Soltesz, F., Nobes, A., & Gabriel, F. (2014). Kognitiewe komponente van 'n wiskundige verwerkingsnetwerk by 9-jarige kinders. Ontwikkelingswetenskap, nvt - nvt.
 22. Van der Sluis, S., van der Leij, A., & de Jong, PF (2005). Werkgeheue by Nederlandse kinders met lees- en rekenkundige verwante LD. Tydskrif vir leergestremdhede, 38 (3), 207–221.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!