Ons het al voorheen oor die gebruik geskryf videospeletjies om leesvaardighede by kinders met disleksie te verbeter, albei van verband tussen aandagvaardighede en disleksie. Meer onlangs Franceschini en Bertoni[1], twee navorsers met talle wetenskaplike publikasies wat oor hierdie onderwerp aktief was, het 'n studie gedoen om voort te gaan om die moontlike gevolge van aksievideospeletjies op leesvaardighede by kinders met Evolusionêre disleksie.

'N Klein groep van 18 kinders met 'n diagnose van evolusionêre disleksie is gekies en onderwerp aan 'n reeks fonologiese korttermynlees en geheuetoetse. Daarna het al die kinders aan 'n 2 week opleiding, vir 'n totaal van 12 sessies van een uur elk, wat bestaan ​​uit die voordeel van een van die twee moontlike aksie videospeletjies. Hierdie twee videospeletjies word gekenmerk deur "'n klem op perifere en globale persepsieprosesse, hoë snelheid in terme van veelvuldige kortstondige gebeure en bewegende voorwerpe, beide ruimtelik en tydelik onvoorspelbaar, en 'n hoë vlak van perseptuele en motoriese lading"[1].

Aan die einde van hierdie kort opleiding het die kinders dieselfde toetse ondergaan wat in die aanvangsfase gebruik is om die gevolge daarvan te evalueer.

Verskeie interessante gevolge het uit die navorsing na vore gekom:

  • Soos verwag, is die opleiding effektief om die bespoediging van lees te bespoedig, binne twee weke bereik 'n toename in die snelheid (0,11 lettergrepe per sekonde) blyk amper spontane evolusie te wees wag oor 'n jaar by normale kinders (0,15 lettergrepe per sekonde)
  • Die toename in videospeletjie-vermoëns het ook ooreenstem met a toename in die korttermyn fonologiese geheue
  • Oor die twee weke sommige kinders het nie hul prestasies verhoog nie na die videospeletjie en nie alle kinders het hul spoed van lees verbeter nie
  • Die verbetering in die videospeletjie hou verband met die toename in leesspoed. Met ander woorde, kinders wat weinig verbetering getoon het in die videospeletjie het ook min verbetering in die lees getoon.
  • Daar was een omgekeerde verband tussen toename in leessnelheid en aantal foute in dieselfde toets, dit wil sê, die toename in snelheid stem ooreen met 'n afname in korrektheid.
U mag ook belangstel in: Musiek en disleksie: speel om beter te lees

Alhoewel die studie met 'n klein aantal deelnemers en sonder 'n kontrolegroep uitgevoer is, is dit nie moontlik om die relevante inligting en twyfel wat deur hierdie navorsing geopper is, te ignoreer nie. In die eerste plek kom dit bevestig die moontlikheid om die lesing te bespoedig (een van die moeilikste aspekte om te hanteer) met a opleiding met 'n sterk speelse aspek, 'n baie relevante element vir die professionele persone dat hul werk moet reageer op die gebrek aan motivering wat kinders dikwels aan hulle toon om deel te neem aan die oefeninge wat aan hulle voorgehou word.

'N Verdere opmerklike aspek is die feit dat nie alle kinders hul prestasies in die aksie-videospeletjie kan verhoog nie, en dat hierdie kinders dieselfde is as wat hulle nie verbeter nie. Dit lei tot verskeie vrae oor die behoefte aan identifiseer vooraf die eienskappe van die proefpersone wat voordeel kan trek uit hierdie soort opleiding.

Toekomstige replikasies van hierdie soort studies kan help om die verband tussen die toename in leesspoed en die afname in die korrektheid na opleiding te begryp, om te probeer vasstel of hierdie effek voortdurend voorkom en of die grootte weglaatbaar klein is.

Begin tik en druk Enter om te soek