Volg ons op Facebook om op hoogte te bly van nuwe speletjies, toetse, resensies en artikels!

Ons het al by verskeie geleenthede oor geskryfbelangrikheid van aandag en uitvoerende funksies oor akademiese prestasie. Ons het ook van een vertel navorsing oor voorskoolse kinders waarop ons probeer het om die uitvoerende funksies te versterk deur middel van 'n werkgeheue-opleiding, en dit is dienooreenkomstig gevind 'n verbetering in numeriese vaardighede.

As ons vandag oor hierdie saak bly, wil ons oor een praat onlangse navorsing deur Veneroso en medewerkers, uitgevoer op die eerste graad kinders: in hierdie studie die opleidingseffek op uitvoerende funksies is getoets, bygevoeg tot die standaard skoolpaadjie. Spesifiek 'n voorbeeld van 46 kinders in twee groepe verdeel, een eksperimenteel (die een wat baat gevind het by die werk om die aandag-uitvoerende funksies te versterk) en een kontrole (wat gevolg het op die standaardkurrikulêre programmering). Albei groepe kinders het voor en na die potensiëringsperiode 'n evaluasie ondergaan om veranderinge op te spoor.

Soos die navorsers verwag het, het die kinders in die eksperimentele groep a verbetering (hoër as dié van kinders wat standaardonderrig gevolg het), nie net in die toets wat gebruik is om die uitvoerende funksies te evalueer nie, maar ook in skoolleer: uit die data blyk a toename in spoed e in die korrektheid van die leeswerk, sowel as in die akkuraatheid van die skryfwerk e van die berekening.

[die_node = "8919"]

Hierdie navorsing laat ons nadink oor die invloed wat die aandag-uitvoerende stelsel op skool en leer het oor die moontlikheid om die uitvoerende funksies te versterk om skoolverbintenisse doeltreffender na te kom. Daar moet ook gesê word dat dit nodig is om replikasies van hierdie gegewens en metodologiese riglyne te herhaal voordat die probleem met entoesiasme vasgevang is: in hierdie geval, byvoorbeeld, was die beoordelaars bewus van die eksperimentele toestand van elke kind wat onderwerp is. tot die toetse (voor- en na-behandeling), en die kontrolegroep was 'passief', dit wil sê dat dit geen alternatiewe behandeling uitgevoer het nie (elemente wat die resultate moontlik onbedoeld kan verander).

U mag ook belangstel in: Die uitvoerende funksies wat die rehabilitasie van afasie beïnvloed

Ondanks die beperkings wat pas beklemtoon is, is hierdie navorsing van groot belang omdat dit verbind 'n intervensie op die aandag-uitvoerende stelsel direk met die aanleer van lees, skryf en berekeningwat beide wys hoe nuttig dit kan wees om tradisionele onderrig met neurowetenskaplike kennis te integreer en die behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied.

Begin tik en druk Enter om te soek

Spraakterapie en tele-rehabilitasie: die wetenskaplike bewyse