Op ons bladsy het ons verskeie kere gesels oor verskillende benaderings tot studie; ons het opgetrek die 10 reëls vir goeie studie (maar ook dié van die slegte studie), het die vergelyking tussen gemaak herhaalde oorsig en konstruksie van konseptuele kaarte, het 'n aantal strategieë vir die verstaan ​​van die teks en vergelyk verskillende maniere om in disleksie te leer.

Hierdie keer praat ons eerder oor maniere om te leer by universiteitstudente en doen ons dit deur na ons mening 'n onlangse navorsing van groot belang te stel.

Die navorsing

'N Groep navorsers in Holland[1] besluit om drie verskillende langtermynleermetodes te vergelyk: vrae skep op die skyfies wat deur die student bestudeer word, antwoord op vrae vooraf gedefinieër op die skyfies tydens die studie, en die hersiening.


Om die gevolge van hierdie drie modaliteite te toets, het die navorsers 'n groep van 3 universiteitstudente in 88 subgroepe verdeel, wat elk een van die drie voormelde leermodaliteit ondergaan het.

Na 'n week kom die studente verbaas ondersoek in vergelyking met wat in die studie geleer is. Die eksamen het beide dieleerkonsepte teenwoordig in die skyfies wat gelees moet word (feitelike leer) en die vermoë om hierdie konsepte toe te pas (oordrag van kennis).

resultate

In vergelyking met die studiemodaliteit wat slegs gebaseer is op die hersiening van die begrippe wat bestudeer is, het die benadering gefokus opwekking van vrae deur die student en waarop gefokus is antwoord op vooraf gedefinieerde vrae behels a meer leer van die konsepte teenwoordig in die skyfies wat bestudeer is. Verder is hierdie konsepte makliker veralgemeen na ander situasies (kennisoordrag).

gevolgtrekkings

Dit wil voorkom asof 'n pro-aktiewe modaliteit in die studie lei vinniger en meer blywende leer in vergelyking met 'n benadering gebaseer op eenvoudige herhaalde leeswerk (al te gereeld). Dit sou veral gebeur as die benadering gebaseer is op 'n deurlopende selftoets van wat geleer is.

Verder lyk dit asof hierdie modaliteit lei tot 'n dieper begrip van die konsepte, wat eksplisiet gemaak sou word met 'n beter vermoë om dit ook te veralgemeen in ander kontekste en situasies; dit sou dus nie net die vermoë wees om te memoriseer nie.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Werksgeheue-opleiding en metakognisieVolgens 'n onlangse studie werk lof beter as verwyt