Verbale apraksie dit is 'n motoriese spraakversteuring wat gekenmerk word deur vertraagde spraak, verdraaiing van vokale en medeklinkers en gereelde pouses tussen woorde of tussen lettergrepe. Daar is kinders met ontwikkelende apraxia, maar hierdie soort probleme kan ook by volwassenes voorkom breinbeserings (beroerte, kopbesering) of neurodegeneratiewe siektes. Dit kom dikwels voor in verband met verworwe spraakstoornis (afasie) en met motoriese probleme in die uitvoering van spraakbewegings (dysartrie).

Die grootste probleem van apraxia is bewegingsbeplanning. Waarom gebeur dit? Daar is basies drie hipoteses:

  • Hipotese van beskadigde programme (Beskadigde programme-hipotese): voorstellings met betrekking tot bewegings word (ten minste gedeeltelik) benadeel.
  • Programherstel tekort hipotese (Hipotese van programretrieval tekort): die probleem is die aktivering van die regte program wanneer ander motorprogramme hul kompetisie bevind (hulle is soortgelyk of is onlangs geaktiveer)
  • Hipotese van verminderde bufferkapasiteit (Verminderde bufferkapasiteitshipotese): die motorbeplanningsbuffer kan nie meer as een motorprogram tegelyk bevat nie (waarvan die grootte die lettergreep het)

Die studie

In 'n onlangse studie deur Mailend en kollegas (2019) [1] is probeer om laasgenoemde twee hipoteses te vergelyk.


Die deelnemers was:

  • 8 proefpersone met apraksie (ses van hulle met gepaardgaande afasie)
  • 9 proefpersone met afasie, maar sonder apaksie
  • 25 kontrolepersone

Die taak was om 'n eerste woord (prime) waar te neem waarna die woord wat uitgespreek moes word (in wit op 'n blou agtergrond) sou verskyn. In sommige gevalle was die woord identies, in ander nie ('n vinnige skakel tussen die eerste en tweede stimulus was dus nodig). Die woorde was monosillabies, met 'n CVC-struktuur en 3-4 foneme lank.

Waarom monosillabiese woorde? Om tussen die twee hipoteses te onderskei. Inderdaad:

  • As die verminderde bufferteorie waar was, sou ons nie 'n spesifieke verlangsaming moes sien nie, aangesien woorde monosillabies is
  • As die teorie van die korrekte program aan die ander kant waar is, sal daar 'n verlangsaming wees as gevolg van die verskillende mededingende programme.

Die resultate

Aan die einde, die resultate het beduidende latency getoon in pasiënte met apraxia, in ooreenstemming met die hipotese van die programherstel. Die motorprogramme is dus tot 'n mate voorberei ten tye van die eerste keer, maar moes dan gewysig word wanneer 'n ander woord verskyn.

Nog 'n baie interessante aspek is dat mense met afasie, maar sonder apaksie, hulle het nog steeds foute gemaak, maar:

  • Wachttye was baie soortgelyk aan dié van die kontrolegroep (die oorskakeling vertraag slegs die proefpersone met apaksie)
  • Daar was geen beduidende verskille tussen afasiese proefpersone en die kontrolegroep toe 'n woord soortgelyk (maar nie identies nie) aan die voorwoord aangebied is.

Ons materiaal vir afasie

Afasie hou nie net 'n emosionele nie, maar ook 'n ekonomiese koste in vir die pasiënt en sy gesin. Sommige mense beperk, weens ekonomiese redes, hul rehabilitasie-moontlikhede, ondanks die bewyse wat die behoefte aan intensiewe en konstante werk ondersteun. Om hierdie rede kan al ons programme sedert September 2020 gratis aanlyn gebruik word in GameCenter Afia en ons aktiwiteitsblaaie is almal hier beskikbaar: https://www.trainingcognitivo.it/le-nostre-schede-in-pdf-gratuite/

Vir teoretiese artikels oorafasie jy kan besoek ons argief.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Andrea Vianello elke woord wat ek geken hetAfasie en ouderdom van beroerte