Tegniese gegewensblad

Assessering van lees- en skryfprobleme in volwassenheid

Naam: VALS

Autori: Anna Giulia De Cagno, Kinga Gaspary en Solène Mantione

Uitgewery: Erickson

Jaar van vrylating: 2017

Gebiede ondersoek: lees-, skryf-, metafonologie-, geheue- en aandagvaardighede

Ouderdomsperk: 18 - 70 jaar

[die_node = "8919"]

Toetsstruktuur

Taalgebied

 • Fonologiese kennis. Segmentering- en fonemiese sintese-take waarin die onderwerp gevra word om 'n woord in die samestellende klanke op te deel of, inteendeel, om dit weer te komponeer deur na die individuele foneme te luister (byvoorbeeld, na die luister na "HOND", sal die onderwerp moet sê "C - A - N - E "of omgekeerd).
 • Outomatiese vinnige benaming. Taak waarin die onderwerp geroep word om woorde met 'n hoë teenwoordigheid vinnig te noem tydens visuele aanbieding.

Leesarea

 • Lees en nie-woorde. 'N Lys van 20 woorde en 20 nie-woorde word aangebied, wat so vinnig moontlik gelees moet word om die leksikale en subleksiese manier te evalueer.
 • Begrip van die teks in artikulatoriese onderdrukking. Die onderwerp moet 'n gedeelte tydens 'n gesamentlike onderdrukkingstaak lees en memoriseer (voortdurend die lettergreep "la" herhaal).
 • Lees van die teks. Liedjie om so vinnig as moontlik te lees.

Skryfarea

 • Gedikteer deur woorde en gedikteer deur nie-woorde. Die onderwerp moet woorde skryf wat slegs een keer deur die eksaminator gelees is.
 • Diktaat van die stuk. 'N Stuk word volledig gelees en dan word die enkele gedeeltes van sinne wat dit saamstel een vir een gedikteer (wat nie herhaal kan word nie)

Aandagarea

 • Visuele aandag. Klassieke taak om te soek na 'n spesifieke soort teiken te midde van afleiers.
 • Ouditiewe aandag. Die eksaminator lees 'n lys briewe agtereenvolgens wat die vak moet luister met die taak om die pen op die tafel te slaan elke keer as hy na een van die drie doelbriewe luister wat voorspel word.

Geheue-area

 • Onmiddellike herinnering aan woorde. Die onderwerp luister na 'n lys woorde wat deur die eksaminator gelees word en herhaal onmiddellik soveel as wat hy kan onthou.
 • Vertraagde terugroep van woorde. Herstel van voorheen gestoorde woorde.
 • Spangetalle direk en omgekeerd. Klassieke korttermyn verbale geheue toetse en werktoetse, soortgelyk aan dié van die BVN 5-11 en in die BVN 12-18.
 • Luisterwydte. Die eksaminator lees 'n lys sinne en die onderwerp moet vir elkeen daarvan 'n keuse maak (waar / onwaar) en die laaste woord van elke sin in die geheue hou.

Voor- en nadele

VOORDELE

La VALS lyk soos die natuurlike voltooiing van die huidiglik gebruikte lees- en skryftoetse om hierdie vaardighede op skoolgaande ouderdom te evalueer.

Anders as die meeste gebruikte batterye, bied toetse aan om ander domeine te evalueer wat gewoonlik in spesifieke leerstoornisse belangstel (metafonologie, geheue en aandag).

Volgens wat in die handleiding gemeld word, het alle toetse 'nhoë spesifisiteit (van 'n minimum van 93% tot 'n maksimum van 100%), wat dit onwaarskynlik maak dat 'n normolektor verkeerdelik gediagnoseer sou word as disleksie of disorthograf.

In vergelyking met ander batterye het dit 'n baie kos Più Contenuto.

defekte

Die eerste makroskopiese kritiek van die VALS gaan oor die standaardisering standaard: slegs 200 vakke vir 'n baie wye ouderdomsgroep (van 18 tot 70 jaar!).

In sommige ouderdomsgroepe is die steekproef bestaan ​​uit baie min mense (soms 8!), en dit kan lei tot baie probleme in die interpretasie van die tellings: as die batterytoetse, soos deur die skrywers gerapporteer, die ouderdom nie 'n belangrike faktor in die prestasie is nie, is dit vir ander toetse wat deur dieselfde battery aangebied word, prestasie verander presies volgens ouderdom. Die skrywers nooi hulself uiters versigtig in by die interpretasie van sommige tellings, soos 'n kwalitatiewe eerder as kwantitatiewe evaluering (wat eerder 'n toets behoort te laat).

Geen toets het 'n hoë sensitiwiteit nie: wissel van 'n maksimum van 77% tot 'n minimum van 7%, wat, prakties vertaal, impliseer 'n groot waarskynlikheid dat 'n disleksiese middel nie met hierdie battery erken sal word nie.

Sommige bewyse is inherent onbetroubaar vir die beoogde toedieningsmetode: vir die ouditiewe aandagtoets is daar byvoorbeeld geen klanklêer beskikbaar om na die gehoorstimulasies te luister nie, maar die eksaminator moet self die lys van woorde lees en seker maak dat die resultate onvermydelik beïnvloed deur die verskillende metodes van toediening tussen verskillende eksaminatore (die handleiding gee nie eens 'n aanduiding van hoe lank dit moet duur tussen die lees van een woord en die ander nie!).

In sommige gevalle blyk dit twyfel oor die geldigheid van die toetse (ten minste op die fasade): die 'Begrip in artikulatoriese onderdrukking' -toets is in werklikheid 'n geheuetoets by geskrewe aanbieding. In die geval van 'n lae telling word dit moeilik om vas te stel of dit afhang van 'n gebrek aan begrip van die teks of episodiese geheue.

gevolgtrekkings

La VALS verteenwoordig 'n battery met sommige meriete maar ook groot gebreke. Dit kan beslis een wees hulpmiddel by assesserings vir vermoedelike DSA by volwassenes maar dit moet ondersteun word deur ander instrumente en baie versigtigheid in die interpretasie van die tellings.

Kortom, u kan 'n battery definieer wat half suksesvol is: 'n goeie keuse van toetse, maar 'n onvoldoende kalibrasie wat die betroubaarheid van die resultate baie beperk

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: Musiek en disleksie: speel om beter te lees

Begin tik en druk Enter om te soek

Aandag en konsentrasie