Met reg of verkeerd, is een van die doelstellings waarmee IK-toetse gereeld gebruik word, en meer algemeen, neuropsigologiese evaluerings wat by kinders, adolessente en jong volwassenes gedoen word, om hul vermoë om skool- en akademiese verpligtinge te hanteer, te begryp.

Met die oog hierop, 'n Amerikaanse navorsingspan[1] het 'n groep jong universiteitstudente een onderwerp battery van neuropsigologiese toetse met betrekking tot die volgende gebiede, met die doel om te verifieer watter kognitiewe domeine die akademiese prestasie die beste kon voorspel:

  • Verbale IK
  • Visuo-perseptuele IK
  • Werkgeheue
  • Verwerk spoed
  • Ruimtevaardighede

Die studente self is beoordeel met betrekking tot akademiese prestasie met 'n reeks toetse wat daarop gemik was om die volgende aspekte soos lees, spelling, rekenkunde, gemiddelde punt, mondeling en wiskundige vaardighede te assesseer.

Die resultate

Inligtingstoetse alleen kan tot ongeveer 50% van die akademiese resultate verklaar en hulle was beter in die voorspelling van laasgenoemde in vergelyking met meer spesifieke kognitiewe toetse (werkgeheue, verwerkingsnelheid en ruimtelike vaardighede). In plaas daarvan, deur al hierdie toetse saam te neem, was dit moontlik om tussen 16% en 54% van die akademiese resultate te verklaar (variasie wat afhang van die tipe parameter wat gebruik is).
Deur die invloed van meer spesifieke toetse af te trek, het intelligensietoetse egter voortgegaan om akademiese prestasie aansienlik te voorspel, terwyl hulle, in teenstelling, die invloed van intelligensietoetse, werkgeheertoetse, verwerkingsnelheid en ruimtelike vaardighede aftrek met een uitsondering kon hulle nie akademiese vaardighede voorspel nie: die wiskundige vaardighede in een van die toetse wat gebruik is, is voorspel deur ruimtevaardighede en spoed in die verwerking van inligting.

U mag ook belangstel in: Vergeet om te leer

gevolgtrekkings

Volgens die resultate van hierdie navorsing (eerder gedateer), algemene kognitiewe vermoëns (IQ) toetse lyk beter as die voorspelling van akademiese prestasie by jong volwassenes in vergelyking met 'n paar meer spesifieke kognitiewe funksies.

Begin tik en druk Enter om te soek