Die American Psychiatric Association definieer die disleksie as 'n leerstoornis wat gekenmerk word deur trae en onakkurate dekodering van woorde, wat dikwels gepaard gaan met skryfprobleme op woordvlak (APA, 2013).

In die algemeen word geglo dat kinders en jongmense met probleme in hul moedertaal (L1) meer geneig is om soortgelyke probleme in die tweede taal (L2) te ondervind. Onder die faktore wat blykbaar die aanleer van woordeskat in L1 en L2 voorspel, is die werkgeheue, veral die 'passiewe' aspekte van die werkgeheue soos die artikulerende lus [1]. Verder blyk die deursigtigheid van die taal 'n fundamentele rol te speel: kinders wat 'n ondeursigtige taal (soos Engels) leer, is stadiger as dié wat 'n deursigtige taal aanleer.

In 'n onlangse studie deur Fazio en kollegas (2020) [2] is probeer om die volgende vrae te beantwoord:

  • Sukkel Italiaanse disleksiestudente om Engels te leer in terme van lees en skryf?
  • Wat is die kognitiewe meganismes wat die leer van geskrewe Engels beïnvloed?
  • Beïnvloed sosio-ekonomiese status die aanleer van geskrewe Engels as tweede taal by disleksiese en nie-disleksiese kinders?

Die studie, uitgevoer op 'n steekproef van 90 disleksiese kinders (vergeleke met 90 normolektore), het die volgende resultate gerapporteer:

  • Disleksiese kinders sukkel eintlik om 'n tweede taal aan te leer. In die besonder, die spoed om woorde te lees in Italiaans lyk dit of dit verband hou met die vermoë om L2 te gebruik
  • La werkgeheue beïnvloed die akkuraatheid van lees van woorde en nie woorde nie, terwyl die fonologiese bevoegdheid beïnvloed beide die akkuraatheid van woord- en nie-woordlees en die vermoë om diktatietake uit te voer. In hierdie sin beïnvloed fonologiese geheue en fonologiese bekwaamheid in die algemeen die akkuraatheid van Engelse lees- en skryfprestasies. Die meganismes wat lei tot die gebrek aan vloeibaarheid in die lees en skryf in L2 blyk dieselfde te wees as die stadige L1 in disleksie.
  • Uit die ontleding van die veranderlikes op die sosio-ekonomiese status dit wil voorkom asof die werk van die vader en die vlak van die moeder van die moeder 'n belangrike rol speel in die aanleer van die tweede taal. Die eerste veranderlike korreleer met die akkuraatheid en lees van woorde en nie woorde nie; die tweede korreleer met die akkuraatheid en spoed van die lees van woorde, en ook met die skryfvaardighede.
U mag ook belangstel in: Beskerm tweetaligheid teen demensie van Alzheimer?

Ten slotte ondersteun die neuropsigologiese aspekte (soos verbale werkgeheue en fonologiese bevoegdheid) en die sosio-ekonomiese aspekte, vir die Italiaanse studente, die leerproses van 'n tweede taal.

Begin tik en druk Enter om te soek

lees- en uitvoerende funksies