Die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging definieer die disleksie as 'n leerstoornis wat gekenmerk word deur stadige en onakkurate dekodering van woorde, wat dikwels gepaard gaan met skryfprobleme op woordvlak (APA, 2013).

In die algemeen word geglo dat kinders met probleme in hul moedertaal (L1) meer geneig is om soortgelyke probleme in die tweede taal (L2) te ondervind. Onder die faktore wat blyk dat die verkryging van woordeskat in L1 en L2 voorspel, is die werkgeheue, in die besonder die "passiewe" aspekte van werkgeheue soos artikulerende lus [1]. Verder blyk dit dat die deursigtigheid van die taal 'n fundamentele rol speel: kinders wat 'n ondeursigtige taal (soos Engels) leer, is stadiger as diegene wat 'n deursigtige taal leer.

In 'n onlangse studie deur Fazio en kollegas (2020) [2] is probeer om die volgende vrae te beantwoord:


 

  • Vind Italiaanse studente met disleksie dit moeilik om Engels te leer in terme van lees en skryf?
  • Wat is die kognitiewe meganismes wat die leer van geskrewe Engels beïnvloed?
  • Beïnvloed sosio-ekonomiese status die leer van geskrewe Engels as tweede taal by dislektiese en nie-dislektiese kinders?

Die studie, uitgevoer op 'n steekproef van 90 disleksiese kinders (vergeleke met 90 normolektore), het die volgende resultate gerapporteer:

 

  • Disleksiese kinders sukkel eintlik om 'n tweede taal aan te leer. In die besonder, die spoed om woorde te lees in Italiaans lyk dit of dit verband hou met vaardighede in die gebruik van L2
  • La werkgeheue beïnvloed die akkuraatheid in die lees van woorde en nie-woorde, terwyl die fonologiese bevoegdheid beïnvloed die akkuraatheid van die lees van woorde en nie-woorde en die vermoë om diktasietake uit te voer. In hierdie sin beïnvloed fonologiese geheue en fonologiese bekwaamheid in die algemeen die akkuraatheid van lees- en skryfprestasie van Engels. Die meganismes wat lei tot die gebrek aan vlotheid in lees en skryf in L2 blyk dieselfde te wees wat L1 by disleksici vertraag.
  • Uit die ontleding van die veranderlikes op sosio-ekonomiese status dit lyk asof die vader se werk en die moeder se onderwysvlak 'n belangrike rol speel in die aanleer van 'n tweede taal. Die eerste veranderlike korreleer met die akkuraatheid en lees van woorde en nie-woorde; die tweede korreleer met die akkuraatheid en spoed van die lees van woorde, en ook met skryfvaardighede.

Ten slotte ondersteun die neuropsigologiese aspekte (soos verbale werkgeheue en fonologiese bevoegdheid) en die sosio-ekonomiese aspekte, vir die Italiaanse studente, die leerproses van 'n tweede taal.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
lees- en uitvoerende funksies