Dit is al jare bekend dat veelvuldige sklerose, by 'n groot deel van mense wat daaraan ly, gepaard gaan met kognitiewe afwykings; hiervan is taalgebreke die minste wat ondersoek is. Van die min studies wat die taalgestremdheid van veelvuldige sklerose ondersoek het, is dié van Planche en kollegas[2], waarvan daar geskat word dat slegs 16% van mense met hierdie patologie veranderinge in die taalkundige sfeer sou hê (hoewel dit belangrik is om dit te onderstreep, is hierdie domein slegs ondersoek met 'n benamingstoets soortgelyk aan die Boston Naming Test, waarvan ons geskryf het 'n kort beskrywing).

Almal wat by neuropsigologiese assesserings op hierdie gebied betrokke is, weet dit egter een van die probleme wat die meeste deur pasiënte gerapporteer word, is taalgebruik. Juis om hierdie rede ondersoek El-Wash en medewerkers die frekwensie waarmee mense met veelvuldige sklerose kla oor verbale uitdrukking of begripstekort, terwyl hulle probeer om hierdie probleme met die lewensgehalte in verband te bring.

Die navorsing

Al die deelnemers aan die navorsing was mense met veelvuldige sklerose wat die volgende vraelyste ondergaan het:

  • 'N Vraelys oor die kliniese en demografiese inligting van elke persoon.
  • Lo Spraakpatologie-spesifieke vraelys vir persone met veelvuldige sklerose, 'n vraelys van 16 items rakende taalafwykings, insluitend die hervervaardiging van woorde, ekspressiewe taal, naamgewingfoute en taalprobleme.
  • Il 12-item kort vorm opname, 'n vraelys rakende die vlak van liggaamlike integriteit, sosiale vaardighede, liggaamlike pyn, moegheid, beperkings wat verband hou met gesondheidsprobleme, persepsie van algemene gesondheid.

Die resultate

75% van mense met veelvuldige sklerose, ten minste diegene wat by hierdie studie betrokke was, het taaltekorte. In die besonder het 66% probleme ondervind om woorde te herroep, 54% probleme met ekspressiewe taal, 49% naamfoute en 41% probleme met die verstaan ​​van gesproke taal.

Hierdie probleme het nie tussen mans en vrouens gewissel nie; geen verskille het voorgekom op grond van die vlak van opvoeding, die subtipe van veelvuldige sklerose of die inname van medisyne nie; terselfdertyd het die gemelde tekorte niks met ouderdom of die tydstip waarop die diagnose gemaak is, te doen nie.

Daar moet egter op gelet word dat die aanwesigheid van waargenome taalkundige probleme aansienlik meer gereeld by mense sonder werk was, met 'n dubbele persentasie (24%) in vergelyking met diegene wat werk gehad het.

Verder is taalgebreke veel meer waargeneem by mense wat 'n laer lewensgehalte het.

gevolgtrekking

Die hoë voorkoms van simptome wat in hierdie studie na vore gekom het, is strydig met die idee dat taal ongeskonde is in veelvuldige sklerose. Dit moet bekend wees aan professionele persone in die gesondheidsorg wat hierdie gebied hanteer, en vra altyd of hulle probleme in die taalfeer opgemerk het.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: Wiskundige vermoëns en aantalgevoel. Watter verhouding?

Begin tik en druk Enter om te soek

Die verbetering van daaglikse vaardighede by baie ou menseNeuropsigologiese rekenaarrehabilitasie in veelvuldige sklerose