'N Beroerte is iets wat ons geneig is om volwassenheid en ouderdom te vereenselwig, dikwels saam met risikofaktore soos rook of 'n gebrekkige dieet. Die langtermyngevolge en implikasies daarvan vir pasiënte wat 'n serebrovaskulêre gebeurtenis ondervind, is betreklik bekend. Ons verwag in werklikheid kognitiewe afname [1] of residuele tekorte wat voldoende bestuur benodig [2].

Daar is egter 'n minder algemene omstandigheid, maar die aandag werd: pediatriese iskemiese beroerte. Alhoewel dit selde voorkom, is dit een van die belangrikste oorsake van breinskade op 'n jong ouderdom, en behels dit 'n reeks veelvuldige kognitiewe tekorte wat gevolge ook op skoolprestasie op 'n manier wat nog nie behoorlik verstaan ​​moet word nie.

Baie studies het egter aangedui dat 'n beroerte by kinders 'n sterfte van tot 40% kan hê en tot langtermyn neurologiese tekorte kan lei by ongeveer 80% van die mense wat oorleef. Hierdie tekorte kan verbale en nie-verbale redenering, prosesseringsnelheid, lees- en wiskundevaardighede, sowel as sosio-emosionele vaardighede insluit. Gesamentlik maak hierdie gestremdhede kinders veral kwesbaar vir akademiese probleme en meer waarskynlik sal hulle met 'n leergestremdheid gediagnoseer word. [3]

Dit is duidelik dat die erns van hierdie tekorte afhang van baie faktore, insluitend die ligging en omvang van die letsels, sowel as die ouderdom waarop die beroerte voorkom. Die eienaardighede van die brein in die ontwikkelingstydperk, insluitend die opmerking daarvan plastisiteit en syne kwesbaarheid, moet in ag geneem word.

'N Onlangse studie deur Champigny en kollegas [3] het die akademiese prestasie van 29 kinders wat 'n beroerte gehad het, ondersoek en dit vergelyk met 'n groep van 34 tipies ontwikkelende kinders van dieselfde ouderdom. Navorsingsdeelnemers tussen 8 en 18 jaar oud het 'n neuropsigologiese evaluering ondergaan; voorts is hul skoolgrade in ag geneem en hul akademiese en sosiale probleme is ook beoordeel, ten minste op grond van wat hul ouers gerapporteer het.

U mag ook belangstel in: Van lees tot vermenigvuldigingstabelle: wat bedoel ons as ons praat oor outomatiseringstekort

In die resultate is ouerlike kommer uitgespreek oor moontlike tekorte in lees, mondelingse uitdrukking, wiskundige probleemoplossing, handskrif en die vermoë om inligting te onthou.

Dit is ook belangrik om daarop te let dat baie van die pasiënte een of ander vorm van studiehulp, soos geïndividualiseerde opvoedkundige planne, ondersteuning, bykomende hulp of selfs toegang tot hulpmiddeltegnologieë (via rekenaars en tablette). Verder het kinders in die groep na-beroerte meer waarskynlik gediagnoseer met leergestremdhede (41%).

In vergelyking met die neuropsigologiese evaluering, het kinders met 'n geskiedenis van beroerte 'n verlangsaming in die verwerking van inligting en een minder mondelinge redenasievaardighedeweliswaar sonder groot kompromieë in die redenasie nie mondeling.

Ten opsigte van skoolleer (lees, sinbegrip, skryf en wiskunde) het die navorsers benadruk dat vakke met beroerte tellings behaal aansienlik laer dan hul kamerade. Verdere ontledings het getoon dat hierdie tekorte dit was nie verwant aan die hemisferiese ligging van die letsel nie (regs of links).

Verrassend genoeg, selfs as hulle sukkel met skoolleer, moet kinders ná die beroerte plaasvind hulle het soortgelyke grade as dié van hul eweknieë ontvang, hoewel dit ook afhang van hul persoonlike CV.

Ten slotte plaas hierdie resultate ons voor die gevolge wat die beroerte van die kinderjare in die skoolomgewing kan hê, hoewel dit miskien nie onmiddellik blyk uit die verkrygde stemme nie.

Ondanks navorsingsbeperkings - byvoorbeeld die klein steekproefgrootte - word interessante inligting verskaf vir toekomstige studies. Sommige vrae verdien dus om ruimte te vind in daaropvolgende navorsing, byvoorbeeld in watter situasies bevind hulle hulself ná 'n beroerte as hulle in meer agterlike kontekste leef, waar gepersonaliseerde ondersteuningsplanne en hulpmiddels nie beskikbaar is nie?

U mag ook belangstel in: Die dubbelspel: waarom ons verkeerd is en wat ons kan doen om te verbeter

Daarom is grootskaalse stelselmatige studies nodig om die impak van pediatriese beroerte op leer en die hantering van die probleme wat daaruit ontstaan, akkuraat te ondersoek.

Begin tik en druk Enter om te soek

Werkgeheue en fonologiese bewustheid