Die belangrikheid van uitvoerende funksies op baie terreine van die lewe is dit bekend en ons het dit nie verbasend nie, daaroor gepraat met talle artikels; ons het byvoorbeeld die belangrikheid van uitvoerende funksies met betrekking tot wiskundeby taal, aan lees en verstaan ​​van die teks, en aan die kreatiwiteit.

Boonop kan 'n deeglike beoordeling van uitvoerende funksies help onderskei tussen verskillende vorme van demensie.

Die duidelikste gevolg is dat baie navorsing gefokus het op die moontlikheid om uitvoerende funksies in verskillende tipes kontekste te verbeter, byvoorbeeld in voorskoolse ouderdom, in dieafasie en in breinbesering opgedoen.


Iemand het ook probeer kyk of die uitvoerende funksies indirek verhoog kan word, byvoorbeeld deur te leer a musiekinstrument bespeel.

Die studie wat deur Arfé en medewerkers gedoen is, is ook baie interessant[1], waardeur die skrywers diedie effek van rekenaarprogrammeringsopleiding op uitvoerende funksies.

Spesifiek, het hulle 'n groep van 5- en 6-jarige kinders aan 8 uur opleiding op die kodering via 'n aanlyn platform (code.org); dieselfde kinders, voor en na die opleidingstydperk, is vergelyk met 'n ander groep kinders wat onderworpe was aan standaard skoolaktiwiteite in die wetenskaplike vakke wat vir die ouderdom voorsien is, deur middel van die volgende beplanning- en inhibisie toetse:

  • Elithorn Perceptual Maze Test van die BVN 12-18
  • Numeriese Stroop van die BIA
  • Inhibering van NEPSY-II

DIE RESULTATE

In ooreenstemming met die verwagtinge van die navorsers het die kinders wat aan rekenaarprogrammeringsopleiding deelgeneem het, agtereenvolgens behaal prestasieverhogings in beplanning en toetse vir impulsiwiteitsbeheer.

Hierdie resultate, wat binne slegs 'n maand verkry is, was vergelykbaar met die spontane toename in prestasie wat gedurende 'n volle sewe maande waargeneem is.

As u daaroor nadink, is dit nie so verbasend nie: die leer van koderingin werklikheid is dit nodig om die probleme akkuraat te ontleed, algoritmiese prosedures te konseptualiseer en 'n werk in verskeie stappe te verdeel sonder om te jaag; in 'n sekere sin kan hierdie vermoëns net saamgevat word met die terme "beplanning" en "inhibisie".

As hierdie data herhaal word en die gevolge ook waargeneem word in die alledaagse lewe van kinders en jongmense (byvoorbeeld in skoolprestasie), is daar nog 'n rede om te glo dat kodering 'n noodsaaklike aktiwiteit om permanent by die skoolkurrikulums ingesluit te word.

U MAG OOK BELANGSTEL IN:

Verwysings

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!