Dit kom dikwels voor dat probleme, na die manifestasie van skoolprobleme, vanuit 'n neuropsigologiese assessering in die ontwikkelingsouderdom ontstaan werkgeheue (as aanvaar word dat hierdie aspekte geëvalueer is). Hierdie probleme kan 'n baie belangrike impak op die leer van die student hê.

Soos ons vroeër bespreek hettussen die verskillende uitvoerende funksies lyk dit asof werksgeheue 'n deurslaggewende rol in die skoolomgewing het, en gegewe die belangrike rol daarvan, het Milton J. Dehn, 'n Amerikaanse sielkundige, 'n lei hoe om onderrig aan te pas in die teenwoordigheid van studente met tekort aan werkgeheue en hulself te probeer berus op die bewyse uit navorsing in die sektor.

Hy het veral 'n lys saamgestel van aanduidings wat ons hier sal opsom


Met betrekking tot die organisasie van inhoud en materiaal ...

 • Die kognitiewe las kan afhang hoeveelheid inligting om te leer, die kompleksiteit en inherente probleme van die onderwerp wat bestudeer word. Om hierdie rede is dit raadsaam verminder inligting in klein eenhede aangesien hulle dus minder integrasieprosesse benodig, met 'n laer kognitiewe las wat tydens hul verwerking onderhou moet word. In elk geval kan die probleme met die bestuur van inligting ook verminder word deur vorige kennis van die onderwerp
 • Dit is nuttig volg die program op wat van eenvoudig tot kompleks bestudeer moet word.
 • Dit is belangrik neem die nuutheid van die onderwerp in ag. Hoe minder vorige kennis daar is, hoe groter is die kognitiewe las wat benodig word.
 • Kontroleer altyd die kongruensie tussen die inligting wat verwerk moet word en die wat onthou moet word (die skrywer rapporteer 'n interessante negatiewe voorbeeld: vra om die name van die hoofstede te memoriseer en vra dit dan tydens die kontroleringsfase in plaas daarvan om dit korrek op 'n geografiese kaart te plaas).

In vergelyking met prosedures om hierdie kognitiewe las te verminder ...

 • Verskaf voorbeelde van tutoriale volledig of gedeeltelik uitgevoer, aangesien die beskikbaarheid van elemente die hoeveelheid inligting wat aktief in die werkgeheue gehou moet word, verminder.
 • Probeer om integrasie van inligting in 'n enkele bron. As u veelvuldige inligtingsbronne moet gebruik, moet u dit so organiseer dat hulle langs mekaar staan.
 • Huidig ​​i vertikale rekenkundige probleme eerder as horisontaal.
 • Voorsien die student van materiale waarmee hulle op die proses kan fokus deur die hoeveelheid inligting wat in gedagte gehou moet word, tot die minimum te beperk. Hou die lys met inligting in die oog of stappe van 'n prosedure wat gevolg moet word, verminder die werkgeheue.
 • Begin met min elemente wat in isolasie aangeleer kan word en dan geleidelik bygevoeg word.

Ten opsigte van instruksies en onderrigmetodes ...

 • Taal en verbositeit van die onderwyser. Om komplekse taal te verstaan, voeg 'n ekstra kognitiewe las by tot dit wat reeds deur die taak vereis word. Daarom word eenvoudige en bondige sinne aanbeveel wat die student toelaat om hul kognitiewe bronne volledig te bestee aan die inligting wat geleer moet word.
 • La lengte van die les dit kan die interferensie in die geheue (proaktief en terugwerkend) verhoog ten opsigte van die inligting wat geleer moet word, namate dit toeneem. Die verbintenis om hierdie interferensies te hanteer verhoog die kognitiewe las.
 • Stel die opdragte op 'n georganiseerde manier maak dit makliker vir studente om dit te verstaan.
 • Dit is ook belangrik hoe die onderwyser die inligting verwerk. Om uitgebreide middele uit te brei om die nuwe inligting eksplisiet te koppel aan die vorige inligting wat u reeds verkry het, om die student te help om die verhouding te verstaan.
 • Laat die student genoeg tyd toe om inligting te verwerk en te stoor. Om meer tyd toe te staan, beteken dat die student meer geleenthede gee om te beweeg van 'n fase van inligtingbegrip tot 'n fase van hersiening en stabilisering in die geheue.
 • Oorweeg die belangrikheid van die vereiste sekondêre prosesse. Byvoorbeeld, in 'n fase waarin die student besig is om na 'n les te luister om dit te begryp en geestelik uit te brei, is dit 'n aanvulling op die reeds aanwesige kognitiewe las om gelyktydig aantekeninge te neem.

Oor die prosedures om hierdie soort kognitiewe las te verminder ...

 • Hou dierustige studieomgewing vry van bronne van afleiding. Inhibeer van interferensie is 'n addisionele kognitiewe proses wat aandagbronne wegneem.
 • Onderskei die instruksies ten einde die verwerkingsvlak wat aan die student se werkgeheuevermoë benodig word, aan te pas.
 • Gebruik a gestruktureerde onderrigbenadering, byvoorbeeld met direkte instruksies wat 'n ingeboude herhaling bevat, sodat die student kan fokus op die begrip van die proses eerder as om die inligting in die werkgeheue te hou.
 • Vermy die aanbieding van verwarrende of nie-noodsaaklike inligting om 'n addisionele en onnodige kognitiewe las te vermy.
 • Bied dieselfde aan mondeling en visueel inligting kan dit moeilik maak om dit te verwerk deur die student wat op een van twee maniere sukkel.
 • Laat die student daarop konsentreer slegs een proses op 'n slag. Multitasking is verbode.

Met betrekking tot die student se kognitiewe eienskappe en strategieë ...

 • Die werkgeheue kan afhang van hoeveel kognitiewe inmenging (irrelevante gedagtes en assosiasies) moet geïnhibeer word en deur die student se vermoë om homself te inhibeer.
 • Dit aangeteken ook werklik vorige vlak van bevoegdheid van 'n student ten opsigte van 'n vak; 'n hoër vlak van bevoegdheid oor 'n onderwerp stem ooreen met 'n laer kognitiewe las wat benodig word om nuwe inligting op dieselfde gebied te leer.
 • Benewens die werkgeheuevermoë, is ander kognitiewe aspekte soos die verwerkingsnelheid van inligting en die vloeibare redenasievermoë.
 • Dit is ook die belangrike 'gebruik van stoorstrategieë goed ontwikkel, soos chuncking.
 • Die vlak van is ook baie nuttig metamemory van die student. Dit kan nuttig wees om die werking van geheue, die kognitiewe lading en die persoon se eie broosheid van die geheue in diepte te ken. Dit is alles aspekte wat, indien dit in ag geneem word, kan help om ingeligte besluite oor hul eie metodes te neem deur hul kognitiewe bronne te optimaliseer.

In vergelyking met die metodes om hierdie soort kognitiewe lading te bestuur ...

 • Dit is nuttig om die student te begelei tot konstruksie van skemas en die aanpassing daarvan, byvoorbeeld deur onderrig te gee om te klassifiseer, te interpreteer, te illustreer, te onderskei en afleidings te maak.
 • Dit is geskik om die student toe te laat om hul leerritmes aan te pas en toe te laat vergroot die tyd om inligtingverwerking te voltooi nodig om te leer.
 • Leer die student hoe om die kognitiewe las te verminder. Byvoorbeeld, dit is nuttig om te verduidelik dat studie met musiek kognitief veeleisender kan wees, omdat dit 'n proses van irrelevante inligting benodig.
 • Leer die student hoe bestuur u kognitiewe vrag ten einde die behoud van inligting te verbeter. Dit kan byvoorbeeld nuttig wees om te verduidelik wanneer u van 'n verwerkingsfase na 'n hersieningsfase moet gaan.
 • Moedig die student aan om hulp te vra wanneer hy glo dat dit te moeilik is om inligting te verwerk en in gedagte te hou.

Aan die einde van hierdie lys wys die skrywer daarop dat studente met tekort aan werkgeheue hulle kan eintlik leer as hulle baie blootgestel is aan inligting terwyl hulle 'n lae kognitiewe las handhaaf. Dit verklaar dit miskien ook die beste manier om hierdie kognitiewe las te verminder, is die verkryging van outomatisiteit van sekere prosessei. 'N Taak of prosedure word' outomaties 'genoem wanneer dit geleer word dat dit nie meer bewuste geestelike inspanning benodig nie. As voorbeeld, toon dit die vermoë om vlot te lees, wat die moontlikheid behels dat u werkgeheue tydens die lees kan bevry, sodat u aandagbronne kan wy aan afleidings, die handhawing van inligting en die verstaan ​​van teks.

Studente met tekort aan werkgeheue het moontlik veelvuldige metodes nodig om kognitiewe lading te verminderbyvoorbeeld deur gereelde herhalings, nuwe verduidelikings van dieselfde konsep en sintese van inligting en vele ander onder diegene wat voorheen gelys is.

Baie voorstelle wat in hierdie artikel gelys word, mag triviaal lyk, maar ons is daarvan oortuig dat ons dit kan vind deur dit alles te lees baie aspekte wat nog verbeter kan word in die manier waarop ons onderrig.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!