Die meeste kinders met disleksie en disorthografie toon fonologiese probleme wat gemanifesteer word deur die moeilikheidsgraad in die verwerking en onthou van klankreekse en die verband tussen foneme en grafeme.

Alhoewel taal en leer nou verwant is, is daar kinders met 'n duidelike taalversteuring wat sonder foute kan skryf. Hoekom?

Oor die verband tussen taal en leer bestaan vier hoofmodelle:


 • Enkelfaktor-ernsmodel (Tallal [1]): daar is 'n basiese tekort wat manifesteer as taalstoornis (indien ernstig) en leerversteuring (indien lig). Dit kan selfs dieselfde tekort wees wat mettertyd anders manifesteer.
 • Tweefaktormodel (Bishop [2]): die twee afwykings het dieselfde tekort, maar die taalversteuring het ook tekortkominge in die vlak van mondeling
 • Komorbiditeitsmodel (Catts [3]): die twee kwale spruit uit twee verskillende tekorte, wat baie gereeld saam voorkom
 • Meervoudige tekortmodel (Pennington [4]): albei steurings word beïnvloed deur talle faktore, waarvan sommige gedeeltelik oorvleuel

Selfs diegene wat nie 'n eerlike multidimensionele benadering ondersteun nie, erken die teenwoordigheid van ander faktore buite taal en leer. Biskop [2] stel dit byvoorbeeld voor vinnige benaming (RAN) kan 'n beskermende rol speel teen disleksie by kinders met spraakversteuring, dit wil sê, dit kan enkele taalprobleme oorkom deur 'n vinniger visuele verwerking. Uiteraard kan meer as die RAN self die vaardighede in die RAN wees, maar die konsep bly ewe boeiend.

'N Russiese studie [5] het probeer beter verstaan die rol van fonologiese bewustheid en RAN in die ontwikkeling van spraak- en / of leerstoornis.

Die studie

Die studie is gewerf 149 Russiese kinders tussen 10 en 14 jaar oud. Die eksperimentele groep bestaan ​​uit 18 kinders met slegs die taalversteuring, 13 met skryfprobleme en 11 met taalversteuring en skryfprobleme.

 • Vir die evaluering van ekspressiewe narratiewe taal word stille boeke gebruik, aangesien daar geen gestandaardiseerde bewys van narratiewe taal in Russies bestaan ​​nie
 • Vir die evaluering van die skryfwerk is 'n diktaat van 56 woorde gebruik
 • Nie-verbale intelligensietoetse is ook uitgevoer
 • Ander toetse met betrekking tot fonologiese en morfologiese bewustheid is toegedien, asook 'n nie-woord herhalingstoets
 • Uiteindelik is prestasie by 'n vinnige benamingstaak gemeet

Die resultate

'N Baie interessante feit wat uit die toediening van die toetse na vore gekom het, is dat:

 • Slegs die 42% by kinders met spraakstoornis was daar 'n vereiste vir diagnose van disorthografie
 • Slegs die 31% van disorthografiese kinders het die vereistes vir 'n diagnose van spraakversteuring gehad.

Kinders met skryfprobleme het probleme met spelling, morfologiese en fonologiese bewustheid getoon, asook met die vinnige benaming van voorwerpe, syfers en letters. Kinders met slegs die taalversteuring manifesteer probleme slegs met fonologiese bewustheid, die vinnige benaming van letters en in dié van kleure. Die gemengde groep het egter probleme met alle aktiwiteite getoon.

Vanuit die oogpunt van kognitiewe profiele, hoewel die probleme met fonologiese bewustheid en die vinnige benaming van briewe blykbaar aan beide groepe behoort, is daar eienaardige eienskappe vir elk van die twee:

 • Taalversteuring: stadiger en meer onakkurate benaming van kleure (hoewel hierdie aspek blykbaar beïnvloed word deur die eienskappe van die Russiese taal)
 • Skryfstoornis: stadiger syfer- en kleurbenaming van ID's, asook minder akkuraatheid in die herhaling van nie-woorde en ortografiese en fonologiese bewustheid

gevolgtrekkings

Uiteindelik, hoewel daar enkele aspekte van hierdie studie in die Italiaanse taal is, moet die resultate blyk te wees na 'n multidimensionele model. Die verhouding tussen taal en skryf is beslis baie nou, maar dit is nie die punt om die tweede te voorspel vanaf die eerste nie. Talle ander faktore tree positief en negatief in by die vorming van 'n korrekte spelvaardigheid. Soos altyd is dit dus nodig 'n wye verskeidenheid evalueringsinstrumente ken en toepas om die faktore wat die probleme wat in die skool getoon word, te identifiseer.

Miskien hou u ook van:

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Begrip van die teksWerkgeheue en fonologiese bewustheid