• Situasies van normaliteit
  • Uitkomste van serebro-vaskulêre gebeure (beroerte)
  • Neurodegeneratiewe siektes
  • Behandelings vir die taal
  • Behandelings vir geheue, aandag, beplanning en bestuur van aktiwiteite
  • Kognitiewe stimulasie

Begin tik en druk Enter om te soek