Vir wie is dit: Kinders en tieners met skoolprobleme

Hoe lank duur dit: 2-3 dae ongeveer

Hoeveel kos dit: 384 €

Hoe dit eindig: Finale verslag en moontlike diagnose (DSA)

Waar die assessering plaasvind: Via Ugo Bassi, 10 (Bologna)

Hoe om ons te kontak: 392 015 3949

Vir wie is dit bedoel?

Hierdie tipe paadjie is veral geskik vir baie soorte situasies. Wanneer die persoon byvoorbeeld sukkel om gefokus te bly, inligting en prosedures te memoriseer (tekste wat bestudeer moet word, tabelle, berekeningsprosedures ...), konsepte uit te druk, korrekte lees en begrip van geskrewe en mondelinge inligting.

In ander omstandighede gaan die twyfel oor die moontlikheid dat die kind of jong persoon oor baie meer vermoëns beskik as wat die norm is en dat dit gevolglik 'n gepersonaliseerde onderrig benodig.

Dit is veral handig as sommige van hierdie toestande vermoed word:

  • disleksie (leesprobleme)
  • dysorthography (spelprobleme)
  • diskalkulie (berekeningsprobleme)
  • disgrafie (probleme met leesbare skryfwerk)
  • ADHD (aandag- en impulsiwiteitsprobleme)
  • Spraakversteurings
  • Plusdotasie (intellektuele vlak baie hoër as die norm)

Hoe word dit gedoen?

Anamnestiese onderhoud. Dit is 'n kognitiewe oomblik wat daarop gemik is om relevante inligting oor die pasiënt se kliniese geskiedenis te versamel. Hierdie fase help om die moontlike probleem te identifiseer en bied 'n eerste oriëntasie om die evalueringsfase op te stel.

Evaluerings- en diagnostiese raamwerk. Tydens die assessering sal die kind (of jong persoon) aan sommige toetse onderwerp word wat ten doel het om kognitiewe funksionering en leerprestasies te ondersoek (byvoorbeeld die intellektuele vlak, aandagvaardighede, geheue, taal, die verwerwing van lees skryf en berekening).

Die opstel van die verslag en die terugkeeronderhoud. Aan die einde van die diagnostiese proses sal 'n verslag opgestel word wat 'n opsomming van die voortspruitende uit die vorige fases bevat. Intervensievoorstelle sal ook gerapporteer word. Hierdie verslag sal tydens die terugkeeronderhoud aan die ouers voorgelê en verduidelik word, met die gevolgtrekkings en die gevolglike intervensievoorstelle.

Wat kan volgende gedoen word?

Op grond van wat uit die assessering blyk, kan verskillende weë geïmplementeer word:

In die geval van 'n spesifieke leerstoornis, op grond van die lees 170 / 2010, die skool sal 'n dokument met die naam Personalised Didactic Plan (PDP) moet opstel, waarin hy die kompenserings- en resepteringsinstrumente aandui wat hy sal moet gebruik om die onderrig aan te pas oor die leermetodes van die kind / seun (sien ook: DSA-diagnose: wat om volgende te doen?).

In die geval van ander kenmerke, soos aandagprobleme, geheueprobleme of 'n baie hoë intellektuele vlak, is dit altyd moontlik om op grond van die ministeriële omsendbrief 'n gepersonaliseerde onderrigplan op te stel. BES (spesiale opvoedkundige behoeftes).

Verder vergaderings van spraakterapie aspekte wat verband hou met taal of leer (lees, skryf en bereken) te verbeter, kursusse in neuropsigologie om aandag- en memoriseringsvaardighede en oueropleidingskursusse te verbeter om die gepaste strategieë vir die hantering van gedragsprobleme van enige kind te vind.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!