• disleksie, dysorthography, discalculia, disgrafie
  • Aandagprobleme en hiperaktiwiteit (ADHD)
  • Probleme van taal
  • Behandelings vir spesifieke kwaleleer, afwykings vanaandag en kwale van taal
  • Behandeling van afwykings van voce
  • Behandeling van afwykings van sluk
  • Pad van ondersteuning vir ouers vir die hantering van gedragsprobleme by kinders

Begin tik en druk Enter om te soek