Wat is dit?

As ons oor leer praat, praat ons onvermydelik oor kwale soos disleksie, dysorthography, diskalkulie e disgrafie. Daar is egter 'n groep mense met eienaardige eienskappe wat nie noodwendig die tipiese probleme van bogenoemde versteurings manifesteer nie: dit is die sg. Nie-verbale leerversteuring (DANV). As die klassifikasies en verwante beskrywings baie duidelik is in die konteks van spesifieke leerversteurings, word die laasgenoemde kategorie nog nie deur die amptelike klassifikasies (ICD-10 en DSM-5) voorsien nie, en is daar geen onomwonde kriteria om dit te beskryf nie. Hierdie toestand word veral gekenmerk deur 'n duidelike verskil tussen die vaardighede in die verbale area (relatief ongeskonde) en dié in die visueel-ruimtelike area (duidelik laer as die verbale gebied). Gewoonlik word hierdie verskil in die WISC-IV waargeneem, veral deur die verskil tussen die Verbale Begrip-indeks en die Visuo-perseptuele redeneringsindeks, selfs al is daar vanuit die kwantitatiewe oogpunt nie 'n ooreenkoms oor wat behoort te wees nie wees die gaping tussen die twee tellings.

Hoe om dit te herken

In die oë van die ouer of onderwyser, 'n kind met 'n duidelike nie-verbale leergestoornis goeie verbale vaardighede, met 'n taamlik ryk leksikon, en terselfdertyd probleme wat moeilik is om te verstaan, veral as dit met taalvaardighede vergelyk word, byvoorbeeld probleme in wiskunde (wat gewoonlik verband hou met die plasing van getalle in geskrewe berekeninge en die lees van algebraïese tekens), vir die herkenning van syfers, nel disegno e in die hand skryf (as gevolg van koördinasieprobleme wat in hierdie toestand kan voorkom), sowel as in die onthou van visuele inligting.

Hoe dit gediagnoseer word

Alhoewel daar geen eenparig erkende kriteria bestaan ​​nie, het Mammarella en Cornoldi in 2014 probeer om die situasie op te let oor die tipiese kenmerke van mense met nie-verbale leergestoornis, en tot die gevolgtrekking gekom dat die belangrikste elemente om hierdie toestand te onderskei, die volgende is:

  1. in IK-toetse, lae tellings in visuele en ruimtelike toetse en voldoende tellings in verbale toetse;
  2. visueel-konstruktiewe probleme en fyn motoriese koördinasie;
  3. lae wiskundige prestasies en goeie dekoderingsvaardighede in lees;
  4. visuo-ruimtelike geheue probleme;
  5. swak sosiale vaardighede.
U mag ook belangstel in: Die 10 reëls vir slegte studie

Die outeurs wat reeds genoem is, is spesifiek van mening dat twee van die eerste 4 kriteria noodwendig teenwoordig moet wees, terwyl die vyfde as 'n gepaardgaande kenmerk beskou kan word, maar nie permanent teenwoordig is nie en nie noodsaaklik is vir diagnostiese doeleindes nie. Inderdaad, onder die 35 studies wat deur Mammarella en Cornoldi ondersoek is, is geen van hierdie kwantitatiewe gegewens oor die teenwoordigheid van sosiale probleme nie.

Daar sal dus 'n diepgaande neuropsigologiese evaluering nodig wees wat ten minste hierdie pas genoemde aspekte in ag neem. Uiteraard word multikomponensiële assesseringstoetse gebruik QI (soos WISC-IV) waarby, volgens die behoefte, ander toetse bygevoeg sal word om die oorblywende gebiede te ondersoek, byvoorbeeld praktyk-konstruktiewe toetse (VMI, TPV, NEPSY-II ...), wiskundige (BDE-2, AC-MT 6-11, AC-MT 11-14 ...), lees (DDE-2, MT toetse ...) en visu-ruimtelike geheue (BVS-KURSUSSE, NEPSY-II, TOPIC, BVN 12-18...).

[die_node = "8919"]

Waarvoor is die diagnose?

'n evaluering om die teenwoordigheid van DANV te ondersoek, kan dit nuttig wees om die aard van die probleme wat 'n kind of 'n seun in die skool kan ervaar, te begryp. In die besonder sal dit nuttig wees om die nodige voorsorgmaatreëls voor te berei om die leerling van die leerling aan te moedig deur te probeer om sy probleme op te los en sy sterk punte te benut. Voorspel byvoorbeeld dat verbale vaardighede aangewend word deur die student gewoond te raak aan probleme en redenasies (byvoorbeeld deur die verskillende stappe te verduidelik om 'n probleem in woorde op te los), die gebruik van tegnologiese hulpmiddels om grafiese probleme te oorkom en baie nog meer, volgens die eienaardighede van die persoon.

Begin tik en druk Enter om te soek

Leesspoed in gedagteTweetaligheid verhoog die kognitiewe reserwe