Dikwels, as daar 'n trae of onakkurate lesing aan die einde van die evaluering voorkom, is daar 'n neiging, dikwels haastig, toe te skryf aan die traagheid of onakkuraatheid van die lees van die probleme om die geskrewe teks te verstaan. Daar word egter beraam dat ongeveer 10-15% van kinders tussen 7 en 8 jaar oud met voldoende dekoderingsdienste van die teks, toon die tekorte aan om dit te verstaan.

Die verstaan ​​van die teks is beslis 'n ingewikkelde funksie wat verskillende komponente behels en waarop verskillende teoretiese modelle gebou is:

  • Volgens die onder-na-bo-model die begrip van die basiese komponente van taal (letters en woorde) is uiters belangrik vir die verstaan ​​van die hoër
  • Volgens die top-down modelinteendeel, dit is die verstandelike skema van die leser wat, deur die inligting in die teks te integreer met die wat voorheen bekend was, die begrip van die teks begelei
  • Il interaktiewe model kombineer die bottom-up en top-down model; in die leeswerk gebruik die vak dus beide strategieë,
  • Volgens die beroemde "eenvoudige siening'In plaas daarvan sou die verstaan ​​van die teks die produk wees van dekoderingsvaardighede en die begrip van die taal

Volgens die eenvoudige siening is kinders met:

  • goeie dekodering en goeie mondelinge begrip is bekwame lesers
  • slegte dekodering en swak mondelinge begrip is meestal nie bekwame lesers nie
  • slegte dekodering en goeie mondelinge begrip is disleksies
  • goeie dekodering en swak mondelinge begrip het a spesifieke afwyking in die verstaan ​​van teks.

Die resultate

Die meta-analise het die wesenlike korrektheid van die "eenvoudige siening". Taal bly dus 'n fundamentele komponent van mondelinge begrip. Kinders met teksbegripsversteuring het veral in die toetse groot tekortkominge getoon woordeskat en grammatikale begrip.

Dit beteken dat:

  • Taaltoetse wat in die voorskool aangebied word, kan help om kinders met toekomstige probleme met die verstaan ​​van die teks te identifiseer
  • Intervensies om die geskrewe teks te verstaan, kan nie net op lees gerig wees nie, maar moet ook mondelinge taal insluit

Aan die ander kant is dit ook waar dat die kinders waargeneem het hulle het nie die mondelinge taalverswakking gehad wat gelyk is aan die van die begrip van die geskrewe teks nie. Dit is dus waarskynlik dat daar óf 'n groter en wyer versteekte broosheid is wat op verskillende gravitasievlakke voorkom, óf dat die een of ander faktor in wisselwerking kom. 'N Beperking van hierdie studies is juis om slegs die veranderlikes wat in ag geneem word (mondelinge en geskrewe taal) te meet sonder om ander potensieel relevante faktore in te sluit, soos die algemene kognitiewe vlak.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: 'N Pad om lees te verbeter deur vinnige benaming

Begin tik en druk Enter om te soek

lees- en uitvoerende funksiesTaalversteuring en disorthografie