Ons het al in die verlede musiek behandel in verhouding tot ander kognitiewe vermoëns; ons het byvoorbeeld gepraat oor die moontlike gevolge van 'n musikale opleiding taalvaardighede, op dieintelligensie en aan leesvaardighede, en dit het die belangstelling van baie mense wat ons gelees het gewek. Die navorsing waaroor ons tot dusver gepraat het, het egter betrekking op kinders, ook omdat navorsing veral op die ontwikkelingsouderdom gefokus het.

Sommige het egter al gewonder watter gevolge musikale oefening op volwasse vaardighede kan hê; dit is die geval met Criscuolo en medewerkers[1] wat navorsing gedoen het oor Finse volwassenes en 'n groep universiteitstudente en professionele persone gewerf het vir altesaam 114 mense.
Die monster is in 3 subgroepe verdeel op grond van die vlak van ervaring met musiek:

 • Nie musikante (minder as 3 jaar oefening)
 • Amateur musikante (3 tot 5 jaar praktyk)
 • musikante (meer as 5 jaar oefening)

Al die proefpersone in die steekproef is beoordeel op grond van 'n intelligensie-toets (WAIS-III), 'n uitvoerende funksie-toets (strooptoets), 'n battery geheuetoetse (Wechsler Memory Scale) en 'n persoonlikheidstoets (Big Five) Vraelys).

Die resultate

Alhoewel hulle nie van ander onderskei in terme van persoonlikheid of sosio-ekonomiese eienskappe nie, musikante het aansienlik hoër tellings getoon tydens repetisies intelligensiemondelingse redenasie, werkgeheue e uitvoerende funksies.

'N Paar gedagtes ...

Ons het gesien hoe, volgens die gegewens van hierdie navorsing, musiekoefeninge geassosieer word met beter intellektuele optredes, uitvoerende funksies en werkgeheue. Baie mense sal dus meen dat die bestudering van musiek beter kognitiewe vaardighede lewer. In werklikheid i data moet met groot omsigtigheid geïnterpreteer word aangesien die assosiasie van verskillende faktore nie noodwendig impliseer dat daar 'n oorsaaklike verband tussen hulle is nie. Hy is interessant as navorser van die Universiteit van Toronto[8] het navorsing gedoen wat vrygestel is in dieselfde periode as die wat pas bespreek is, oor verkeerde interpretasies van data in studies wat die verband tussen musiek, kognisie en die brein ondersoek. In die besonder dit is aan die lig gebring hoe ons in hierdie konteks 'n korrelasie uitruil (assosiasie tussen veranderlikes) vir oorsaaklike getuienis (dit wil sê die een veranderlike sal die ander beïnvloed).

Gaan na die konkrete, soos Schellenberg berig[8], is daar verskillende oorsake wat die verband tussen musikale opleiding en kognitiewe optredes kan verklaar: daar kan reeds bestaande kognitiewe, sosio-demografiese en persoonlikheidsverskille bestaan ​​(dit moet gesê word dat in Criscuolo se studie[1] en kollegas, laasgenoemde twee is nagegaan).
Die resultate van sommige studies plaas eintlik versigtigheid in die interpretasie van die gegewens uit die navorsing wat hier bespreek is; sommige studies oor tweelinge, byvoorbeeld[2][3][4][5] 'n moontlike genetiese komponent te toon wat die aanleg vir musiek, frekwensie waarmee dit beoefen word, musiekvaardighede en skoolleer kan verklaar; dit sou dit moontlik maak dat musikale vaardighede en kognitiewe vaardighede nie die oorsaak van mekaar is nie, maar dat hulle beide 'n algemene oorsaak kan hê (genetiese aanleg).
Inderdaad Schellenberg[8] wys daarop dat die gevolge van musikale oefening op kognitiewe vaardighede baie meer beskeie is in metodologies meer streng studies[6][7].

U mag ook belangstel in: Nie-verbale leergestoornis (DANV)

Om af te sluit ...

Verbeter die speel van 'n musiekinstrument vir baie jare kognitiewe vaardighede? Die antwoord is baie eenvoudig: ons weet nie. Uit studies is daar 'n verband tussen hierdie twee veranderlikes, maar verdere navorsing is nodig om die aard van hierdie korrelasie te verstaan.

bibliografie

 1. Criscuolo, A., Bonetti, L., Särkämö, T., Kliuchko, M., & Brattico, E. (2019). Oor die verband tussen musikale opleiding, intelligensie en uitvoerende funksies in volwassenheid. Grense in sielkunde, 101704.
 2. Hambrick, DZ, & Tucker-Drob, EM (2015). Die genetika van musiekprestasie: Bewyse vir geen - omgewingskorrelasie en interaksie. Psigonomiese bulletin en oorsig, 22(1), 112-120.
 3. Mosing, MA, Madison, G., Pedersen, NL, Kuja-Halkola, R., & Ullén, F. (2014). Oefening maak nie perfek nie: geen oorsaaklike effek van musiekoefening op musiekvermoë nie. Sielkundige wetenskap, 25(9), 1795-1803.
 4. Mosing, MA, Madison, G., Pedersen, NL, & Ullén, F. (2016). Ondersoek kognitiewe oordrag binne die raamwerk van musiekoefening: genetiese pleiotropie eerder as oorsaaklikheid. Ontwikkelingskunde, 19(3), 504-512.
 5. Mosing, MA, & Ullén, F. (2018). Genetiese invloede op musikale spesialisasie: 'n tweelingstudie oor die keuse van instrument en musiekgenre. Annale van die New York Academy of Sciences, 1423(1), 427-434.
 6. Sala, G., & Gobet, F. (2017). Bestaan ​​daar ver-oordrag? Negatiewe bewyse van opleiding in skaak, musiek en werksgeheue. Huidige aanwysings in Sielkundige Wetenskap, 26(6), 515-520.
 7. Sala, G., & Gobet, F. (2017). As die musiek verby is. Dra musiekvaardigheid oor na die kognitiewe en akademiese vaardighede van kinders en jong adolessente? 'N Metaanalise. Opvoedkundige navorsingsoorsig, 20, 55-67.
 8. Schellenberg, EG (2019). Korrelasie = oorsaaklikheid? Musiekopleiding, sielkunde en neurowetenskap. Sielkunde van estetika, kreatiwiteit en die kunste.

Begin tik en druk Enter om te soek