Van 'n soektog[1] wat in die Verenigde State uitgevoer word, blyk dit in staat te wees om ja af te sluit: lof werk beter as smaad.

Die navorsers se belangstelling was om te verstaan ​​wat die optimale verhouding tussen die aantal eerbewyse en die aantal verwyt was, om kinders na die skool tot beter gedrag te lei. In hierdie verband was daar baie klasse uit verskillende stede in die Verenigde State van Amerika betrokke, altesaam ongeveer 2500 kinders.

Die onderwysers van die helfte van die klasse wat by die studie betrokke was, het die opdrag gekry om a proaktiewe klasbestuurintervensie wat fokus op die tipiese funksies van problematiese gedrag. In die oorblywende helfte van die klasse wat aan die studie deelgeneem het, het onderwysers hul tipiese benadering met leerlinge gebruik.

Die navorsers het kennis geneem van die tyd wat die kinders aan die voorgestelde aktiwiteite bestee het en was geïnteresseerd om te sien of dit iets te make het met die tipe benadering wat die onderwysers gebruik. Met ander woorde, daar is opgemerk hoeveel die leerlinge gefokus was op die take wat uitgevoer moes word en of daar 'n verskil tussen die twee groepe kinders was.

Die volgende resultate van groot belang kom uit hierdie navorsing:

  • Daar was 'n lineêre verband tussen die lof / verwyt-verhouding en die neiging van die kinders om aan die gang te hou. In die praktyk, hoe hoër die lof teenoor die smaad vergelyk word, hoe meer is die leerlinge se samewerking waargeneem.
  • Kinders wat deur onderwysers gelei word wat opgelei is om die aantal eerbewyse te verhoog, het meer konsentrasie getoon oor die aktiwiteite wat uitgevoer moet word ten opsigte van kinders wat deur onderwysers bestuur word en wat hul tipiese benadering gebruik het.

Samevattend, hoe teen-intuïtief dit ook al mag wees, die aandag op positiewe gedrag blyk meer bruikbaar te wees as om negatiewe gedrag te probeer stop deur laasgenoemde aandag te gee.

Begin tik en druk Enter om te soek

'N Vergelyking van drie verskillende studiebenaderings