Met hierdie woord bedoel ons in die algemeen a kognitiewe meganisme wat ons toelaat om relevansie te gee vir stimuli en ander weg te gooi.

Ongeag hoe duidelik die konsep kan lyk, wetenskaplikes het nog nie tot 'n gedeelde definisie (met aangehegte verduidelikings) oor die onderwerp gekom nie. Waaroor hulle ongetwyfeld saamstem, is dat dit geen sin maak om te praat van 'n enkele soort aandag nie, maar eerder van veelvuldige inligtingsverwerkingsprosesse wat op verskillende vlakke werk. Dus as daar een ding is wat u duidelik kan uitdruk, is dit:

daar is verskillende soorte aandag


Wat? Hier, hier word die vraag meer ingewikkeld ...

Verskillende soorte aandag

Om ooglopende ruimtelike redes en die tipe behandeling wat ons interesseer, is dit nie moontlik om die waardes van die verskillende teoretiese modelle (met al hul kritiek) in te gaan nie, maar ons probeer vinnig kyk na wat miskien meer gedoen word. verwysing in neuropsielkunde: in hierdie teoretiese model word twee dimensies beklemtoon, een van intensiteit (die vermoë om te reageer op omgewingsstimuli gedurende die duur van 'n aksie wat geneem moet word) en die ander van selektiwiteit (fokus op relevante stimuli tot nadeel van irrelevante).

Oor dieintensiteitword hierdie aandagkomponente gewoonlik genoem:

  • waarskuwingdit wil sê die eenvoudige gereedheid om op stimuli te reageer;
  • volgehoue ​​aandag (waaksaamheid), dit wil sê die vermoë om die vermoë te handhaaf om op hierdie stimuli te reageer, solank as wat nodig is om 'n taak uit te voer.

Oor die selektiwiteit, dit is die komponente van aandag wat ondersoek word:

  • gefokusde aandag, dit wil sê die vermoë om slegs die stimuli wat vir 'n gegewe taak belangrik is, te selekteer deur die aandag af te lei;
  • verdeelde aandag, of die vermoë om 'n mens se aandagbronne te versprei tussen twee of meer take wat gelyktydig uitgevoer moet word.
  • afwisselende aandag, wat betrekking het op die vermoë om veelvuldige take uit te voer deur die aandagbronne van een taak na 'n ander te bewerk, om die beurt parallel te kan verrig.

Soos gesien kan word uit hierdie bondige (en vereenvoudigde) lys dit maak nie sin om oor die algemeen oor aandag te praat nie, nie ten minste wanneer u 'n diagnostiese evaluering doen nie. Boonop word alles ingewikkelder, want vanaf die mees basiese aandagkomponente (waaksaam) tot die hoogste (wisselende aandag), word dit meer en meer Dit is moeilik om hierdie vaardighede te onderskei van die meer 'strategiese' kognitiewe vaardighede wat uitvoerende funksies genoem word (kyk hier vir 'n kort bespreking). Sonder om in besonderhede oor hierdie verdere sektor te gaan, wil ons besin oor die belangrikheid daarvan om hierdie aspekte in ag te neem wanneer ons die skoolprobleme van die kinders in die kliniese omgewing probeer verstaan.

Aandag en probleme op skool

In die lig van dit alles word dit belangrik om te weet of 'n student vir lang periodes probleme kan ondervind om aandag te gee: laat ons nadink oor hoeveel dit op akademiese prestasie kan weeg. Hoe lank duur 'n gemiddelde dag op skool?

Dit is beslis nie minder belangrik om te ondersoek of iemand sukkel om op 'n taak gefokus te bly sonder om die stimuli in te lei nie: in die klas, word die enigste bron van stimuli deur die bord en die onderwyser se stem gegee?

En wat van die vermoë om 'n mens se aandagbronne op 'n meer 'strategiese' (of buigsame) manier te bestuur op grond van die eise van die konteks?

Alhoewel dit voor die hand liggend lyk om al hierdie inligting (en baie ander) in ag te neem, gebeur dit dikwels dat u diagnostiese verslae lees waarin ons praat van generiese aandagprobleme (ja, maar watter aandag ?!), probleme wat dikwels nie eers ondersoek word nie, of wat baie kortliks gedoen word (slegs met die beroemde toets van die klokke en enkele vraelyste vir ouers en onderwysers).

Met inagneming van die doelstellings van een diagnose (verstaan ​​die oorsake van die probleme en versterk die sterk punte), watter aanduidings kan daaruit getrek word as dit nie breedvoerig en gedetailleerd genoeg is nie?

Daar word baie gepraat, en tereg, oor die aanpassing van onderrig, en op hierdie punt is die vraag 'n moet: 'n diagnose wat nie in detail gaan oor die probleme van 'n kind nie, watter hulp kan hy ooit gee, byvoorbeeld vir die opstel van 'n gepersonaliseerde onderrigplan?

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Verhoog intelligensieDie verwaarlosing