Die gebruik van afgeleë vergaderings, via die internet en tegnologiese toestelle wat tans in ons besit is, is 'n onderwerp wat ons alreeds oor psigoterapie behandel het. Die noodgeval wat met COVID-19 gekoppel is, het baie gesondheidsorgpersoneel gedwing om na te dink oor alternatiewe maniere om met die pasiënt te werk om aan die nuwe veiligheidsvlakke te voldoen. Een van hierdie alternatiewe modaliteite is beslis, op neuropsigologiese gebied, die tele.

Voordat ons oor die genoemde noodgeval gepraat het, was daar al navorsing gedoen om die doeltreffendheid van rehabilitasieprogramme wat op afstand gebruik is, te evalueer, sonder die fisiese teenwoordigheid van gesondheidswerkers. 'N Oorsig van die wetenskaplike literatuur oor die onderwerp wat in 2018 in Australië deur Betts en kollegas gedoen is[1], probeer om die stand van sake oor die onderwerp op te som deur verskeie navorsing rakende neuropsigologiese rehabilitasie op afstand op pasiënte met cranio-encephalic trauma tussen 18 en 64 jaar.

Wat het na vore gekom?

'N Eerste bevinding wat deur wetenskaplikes opgemerk is, is dat navorsing oor die onderwerp wat in wetenskaplike databasisse aanwesig is, min is en dikwels met belangrike metodologiese perke. Nietemin is die skrywers van mening dat daar voldoende bewyse is om die volgende aan te dui:

  • Afgeleë ingrypings kan wees so effektief soos intervensie deur mense.
  • Uitslae word verkry in die rehabilitasie van die geheue.
  • Daar is ook goeie resultate vir psigososiale intervensies om te verminder depressiewe simptome.
  • Die grootste resultate is by pasiënte met matige-ernstige kranio-enkefaliese trauma.

Soos voorspel, meld Betts en kollegas egter talle beperkings wat voortspruit uit die huidige navorsing en verduidelik dat dit tans moeilik is om baie optimale parameters te definieer om die mees effektiewe soort rehabilitasie op afstand te implementeer, veral as gevolg van die heterogeniteit van die navorsing wat in die hierdie oorsig van die literatuur. Verdere studies moet gedoen word om byvoorbeeld te verstaan ​​wat die die beste benadering volgens pasiëntkwessiesdie optimale frekwensie van telematiese vergaderings en die ideale tydsduur van elke vergadering.

Ten spyte van alles, blyk dit dit te kan aflei neuropsigologiese rehabilitasie op afstand is 'n geldige benadering om probleme te omseil wat dikwels vereis dat ons nie die pasiënt kan sien nie en vandag het ons baie instrumente beskikbaar hiervoor ook gratis. Op hierdie webwerf, in ons s'n Speletjies Sentrum (waarin ons ook bruikbaar is Engelse taal), is daar 'n wye verskeidenheid vrylik toeganklike programme waaruit duisende mense elke dag put, insluitend gesondheidsorgpersoneel, ouers en pasiënte self.

Begin tik en druk Enter om te soek

koronavirus en spraakterapie