Soos al by ander geleenthede bespreek, is die veelvuldige sklerose dit word gereeld geassosieer met kognitiewe tekorte, visuele en motors; hoewel dit intuïtief is dat hierdie probleme veilige bestuur kan belemmer, het 'n groep navorsers probeer om die situasie op te neem deur te probeer bepaal hoeveel aspekte die motor se ryvermoë weeg.[1].

Om te verstaan ​​watter kognitiewe tekorte 'n negatiewe invloed op die moontlikheid van veilige bestuur het, het die navorsingsgroep 'n groot groep pasiënte onderwerp aan 'n reeks kognitiewe, motoriese en perseptiewe toetse, en dit vergelyk met die resultate wat dieselfde mense behaal het in hul prestasie.

Dit was die toetse wat deur Devos en medewerkers gedoen is:

 • Kognitiewe area
  Nuttige sieningsveld (UFOV), vir die snelheid van die verwerking van inligting, verdeelde aandag en selektiewe aandag.
  Mini-mentale toestandevaluering (MMSE), wêreldwye kognitiewe status screening wat in hierdie geval gebruik word om persone met kognitiewe inkorting uit te sluit van die steekproef.
  Rey-Osterrieth komplekse figuurtoets - kopie (Rey se figuur), vir visuo-ruimtelike en visuo-konstruktiewe vermoëns.
  Simbool syfersmodaliteitstoets, vir werkgeheue en visuele navorsing.
  Trail Making Test - A (TMT - A), vir die 'visuomotor tracking' en die werkgeheue.
  Trail Making Test - B (TMT - B), vir sy vermoë om die aandag buigsaam te verskuif.
  Strooptoets, vir die remming van respons en kognitiewe buigsaamheid.
  Beoordeling van die beroerte-toetsing, vir visuele navorsing, volgehoue ​​aandag, redenasievaardighede, visuele begrip en kennis van verkeer.
  Toegepaste serie-toevoegingstoets vir pas - 3 sekondes (PASAT), vir werkgeheue, die snelheid van die verwerking van ouditiewe inligting, buigsaamheid en rekenkundige vaardighede.

 • Visuele area:
  Binokulêre skerpte.
  Perifere visie (vertikaal en horisontaal).
  Kleurpersepsie (rooi / groen, pers / blou).
  Stereopsie (dieptepersepsie).
  Gloei herstel.
  Kontras sensitiwiteit.

 • Motor area:
  25 Voetstoets, vir die snelheid om op 'n paadjie van 8 meter te loop.
  Toets van die 9 spore, vir handvaardigheid.

 • Gidsarea:
  Toetsrit vir praktiese fiksheid om te ry (TRIP) waarmee tellings in die operasionele groep (handhaaf die syposisie op die pad teen snelhede onder of hoër as 45 km / h en meganiese werking), taktiese groepering (spoedaanpassing bo en onder 45 km / h; veiligheidsafstand bo en onder 45 km / h; baanverandering), visueel-integrerende groepering (persepsie en afwagting van padtekens; visuele en kommunikatiewe gedrag met ander bestuurders, begrip en vermoë om in die verkeer te bly) e gemengde groepering ('n kombinasie van operasionele, taktiese en visueel-integrerende vaardighede, soos om by die verkeersvloei in te skakel en links te draai).
U mag ook belangstel in: Hoe om die langtermyngeheue te evalueer: die toetse wat gebruik is

Die resultate

Uit 'n eerste ontleding het die navorsers opgemerk dat alle kognitiewe toetse aansienlik gekorreleer was met die bestuursvermoë (totale telling op TRIP), met die uitsondering van MMSE.

Daarna is waargeneem dat die telling van die globale guia-vermoë is grootliks bepaal deur die prestasie in vyf toetse: Rey figuur, Strooptoets, binokulêre skerpte, vertikale gesigsveld e stereopsis.

Oor die operasionele groep, is prestasies op hierdie gebied voorspel deur die aantal foute in die TMT - B, van stereopsis, van herstel van die gloed en die gebruik van hulpmiddels.

Tellings by taktiese groepering dit word verklaar deur die vaardighede wat in Rey figuur, Strooptoets, binokulêre skerpteEn steropsia.

Met betrekking tot visueel-integrerende groepering, was hierdie vaardighede deels afhanklik van diebinokulêre skerpteVan rigtings (redeneringstoets) en vanaf vertikale gesigsveld.

Ten slotte, die tellings op gemengde groepering is voorspel deur die optredes op Strooptoets e binokulêre skerpte.

Dit is interessant om daarop te let dat die MMSE wesenlik nutteloos was in die voorspelling van bestuursvermoë, hoewel dit wyd gebruik is as 'n siftingstoets om te besluit wanneer kognitiewe insigte toepaslik is, en dat die deelnemers aan hierdie navorsing met 'n telling van meer as 24 gekies is (feitlik nie dement nie).

Daar moet ook op gelet word dat, met die uitsondering van die voormelde MMSE en PASAT, alle kognitiewe toetse wat toegedien is, het beduidende korrelasies met verskillende aspekte van ryvermoë getoon, met ligte tot matige korrelasies, ook in aspekte wat skynbaar anders is as die kognitiewe domein wat ondersoek is. Dit moet ons laat nadink oor die bruikbaarheid en moontlikheid van sistematiese kognitiewe ondersoeke by veelvuldige sklerose, veral met betrekking tot delikate gebiede, soos die vermoë om veilig te bestuur en met inagneming van die ongeveer die helfte van mense met hierdie siekte ervaar kognitiewe tekorte van verskillende aard en belang.

'N Verdere belangrike element is dat PASAT, ondanks die geldigheid van die fasade ten opsigte van die spoed van die verwerking van inligting, die opdatering van die werkgeheue en die volgehoue ​​aandag, nie nuttige inligting verskaf het rakende die bestuursvermoë in mense met veelvuldige sklerose.

gevolgtrekkings

Hierdie navorsing[1] bevestig weereens die behoefte aan kognitiewe insigte vir die assessering van basiese vaardighede vir veilige bestuur. Op grond van die resultate wat in hierdie studie verkry is, beveel die outeurs die gebruik van baie toetse aan (multidomain-evaluering), veral die Strooptoets en die Rey-Osterrieth komplekse figuurtoets vir die evaluering van die responsinhibisievermoë en die visu-ruimtelike vermoëns.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: Veelvuldige sklerose: kognitiewe profiel en daaglikse aktiwiteite

Begin tik en druk Enter om te soek

Alzheimers en ryvaardighede