Alhoewel veelvuldige sklerose gewoonlik geassosieer word met moontlike motoriese gestremdheid, weet ons nou dat in 'n geskatte verhouding tussen 40% en 73% van die gevalle, hierdie siekte ook geassosieer word met kognitiewe tekorte.[1]. Soos ons voorheen bespreek het, is 'n neuropsigologiese evaluering van fundamentele belang om die kognitiewe profiel van 'n persoon met veelvuldige sklerose op te spoor, en dit kan baie help met die hantering van die probleme wat opduik: ons het inderdaad gesien hoe kognitiewe tekorte 'n invloed op die motor ryvermoë, hoe dit die werkskonteks en hoe hul teenwoordigheid 'n paar waarskynlike aanduidings kan gee oor dieevolusie van die siekte (en miskien kan dit die dokter help om die terapie te kies).

Dit is egter goed om in gedagte te hou dat hierdie probleme gelukkig nie alle mense met veelvuldige sklerose raak nie, en as hulle tans in die meeste gevalle gering is. Dit is egter goed om bewus te wees van hul uiteindelike teenwoordigheid, hul omvang en die gevolge wat hulle in die lewe van die pasiënt kan hê.

Onder hierdie gevolge kan dit ook in alledaagse aktiwiteite wees. In hierdie verband is verskeie ondersoeke uitgevoer om die invloed van moontlike kognitiewe tekorte in daaglikse aktiwiteite vas te stel.

In 'n studie wat uit 2007 dateer, was Goverover en kollegas[4] hulle het 'n groep onderwerpe met veelvuldige sklerose geselekteer en dit onderwerp aan 'n battery kognitiewe toetse en 'n reeks gestandaardiseerde take om die vaardighede in sommige aktiwiteite in die alledaagse lewe te sien (geld hanteer, op soek na produkte op 'n rak, 'n telefoonnommer in 'n adresboek, lees die bestanddele uit 'n koskas, lees die aanwysings vir 'n medisyne ...).
Wat hulle waargeneem het, is dit die neuropsigologiese profiel is beduidend gekorreleer met die gedragstoetse vir daaglikse aktiwiteite. Met ander woorde, hoe meer kognitiewe probleme duidelik geword het, hoe laer is die vaardighede in alledaagse aktiwiteite.
Nie alle toetse het egter dieselfde voorspellingswaarde gehad nie; diegene wat die meeste met die totale telling in die genoemde aktiwiteite gekorreleer was, was die Trail Making Test BA (wisselende aandagtoets - sien hier vir 'n verduideliking) en die toets van Kansellasie van H ('n toets soortgelyk aan die Aktiewe matrikse en die meervoudige kenmerk kansellasietaak - sien hier vir 'n verduideliking).
Meer spesifiek, was die eerste toets gekoppel aan die vermoë om die bestanddele van ingemaakte voedsel na te vors, voedsel op die winkelrakke te vind en die instruksies vir medisyne te lees; die tweede toets het korrelasies met dieselfde take getoon, behalwe vir die soeke na bestanddele.
Verder ook die tellings van die Pasat ('n toets van volgehoue ​​aandag, prosesseringsnelheid en werkgeheue-opdatering - sien hier ter verduideliking), is gevind dat hulle hand aan hand gaan met die vermoë om die instruksies van 'n medisyne te lees en te volg, terwyl dit Span van omgekeerde syfers dit hou verband met die vermoë om die bestanddele van geblikte kos te vind.

U mag ook belangstel in: Die gerekenariseerde rehabilitasie van aandag- en uitvoerende funksies na 'n breinbesering

In twee ander ondersoeke deur Goverover en kollegas[5][3] nuwe soorte take is in plek gestel om die 'regte' vermoëns van mense met veelvuldige sklerose te evalueer wat ook deur middel van gestruktureerde skale deur neuropsigologiese toetse en onderhoude beoordeel is (in die praktyk is vakke en hul gesinne gevra wat die graad was) van funksionele outonomie in die alledaagse lewe en die lewensgehalte van die vakke self). Die take wat die proefpersone moes verrig, was anders. 'N Voorbeeld was die aankoop van 'n vliegtuigkaartjie: koop die retoerkaartjie aanlyn, teen die laagste prys met 'n kredietkaart, en op die datums wat funksioneel is vir die doeleindes wat deur die eksaminator gegee is. Ander take was die aankoop van beskuit en pizza. Sulke take maak dit moontlik om sommige van die pasiënte se vermoëns in die alledaagse lewe waar te neem in aktiwiteite wat nie baie roetine is nie (wat in plaas daarvan min kognitiewe bronne sou verg).

Ook in hierdie geval was die korrelasies tussen neuropsigologiese toetse en die werklike prestasie van die proefpersone duidelik; daarbenewens het 'n baie belangrike datum na vore gekom: in geen van die navorsing was daar 'n verband tussen wat gerapporteer is deur mense met veelvuldige sklerose en die werklike vermoë in die werklike lewe nie. Met ander woorde: die resultate van die neuropsigologiese toetse was meer informatief as wat deur die pasiënte gerapporteer is.

Soos in die eerste navorsing, ook in hierdie studie, het verskillende toetse ooreenstem met verskillende inligting:

  • Il Selektiewe herinneringstoets ('n geheuetoets soortgelyk aan Verbal Supra-Span Learning - kyk hier vir 'n verduideliking ter verduideliking) het beduidende korrelasies getoon met die vermoë om koekies aanlyn te koop.
  • Die Visuele geheue toets opdrag - hersien ('n visuele geheue-toets) het aansienlike korrelasies getoon met die vermoë om 'n vliegtuigkaartjie aanlyn te koop (van alle ondersoeke) en koekies (vir die vinnige uitvoering van die taak).
  • Il Pasat dit het aansienlike korrelasies getoon met die vermoë om beskuitjies aanlyn aan te koop (veral wat betref die akkuraatheid tydens die voltooiing van die taak).
  • Die toets aan Beoordeling van oriëntasie van lyne (toets vir visuele en ruimtelike vaardighede), die Verbale leertoets in Kalifornië-II (geheuetoets soortgelyk aan Rey se 15 woordtoets - sien hier vir 'n kort uiteensetting), Delis-Kaplan uitvoerende funksioneringsskaal ('n battery uitvoerende funksies) het aansienlik gekorreleer met die vermoë om 'n vliegtuigkaartjie aanlyn te koop.

gevolgtrekkings

Gegewe wat voorgekom het in die pas genoemde navorsing, dit is duidelik hoe uitgebreide en gedetailleerde neuropsigologiese assesserings die daaglikse probleme van mense met veelvuldige sklerose kan help verstaan. Terselfdertyd, volgens dieselfde navorsing, is dit wat deur die pasiënte self gerapporteer word nie so informatief nie.

Dit is terselfdertyd belangrik dat diegene wat 'n neuropsigologiese evaluering doen, die keuse van toetse moet oorweeg op grond van die inligting wat hulle beoog om te versamel.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: Die gekombineerde verbetering van werkgeheue en berekeningsvaardighede

Begin tik en druk Enter om te soek