La kreatiwiteit dit kan gedefinieer word as die vermoë om op 'n aanpasbare, innoverende en buigsame manier te dink. Hierdie soort vermoëns, soos ander, is geneig om tot volwassenheid toe te neem, en daal dan stadig tot ouderdom, selfs in die afwesigheid van demensie[3] [4] [5].

Hierdie vermoëns blyk 'n sentrale kenmerk te wees in menslike kognisie, tot op die punt dat dit volgens die studies van sommige skrywers[2] akademiese sukses (gemeet aan die aantal wetenskaplike publikasies) sou ooreenstem met die vermoë om hierdie vermoë deur die jare te behou.

Dit bring ons outomaties by 'n baie relevante vraag: innoverende denke kan by ouer en jonger mense verhoog word?

Die navorsing

Om die vraag te beantwoord, Chapman en kollegas[1] het 'n interessante studie ontwikkel waarin 'n groep persone (tussen 56 en 75 jaar oud) aan een onderwerp is spesifieke kognitiewe opleiding gefokus op Strategiese aandag (kies die mees relevante inligting vir u doelstellings en take wat uitgevoer moet word), Geïntegreerde redenasie (sintetiseer inligting op 'n dieper vlak van interpretasie, gaan na die wese daarvan of identifiseer die sleuteldoelstellings van 'n taak) en innovasie (buigsame opdatering van idees en perspektiewe).
Hierdie oefeninge is deels uitgevoer in die teenwoordigheid van 'n kundige klinikus en gedeeltelik tuis deur middel van 'n spesifieke toepassing.

Voor en na die kognitiewe opleidingsperiode het alle vakke 'n toets kreatiwiteit te evalueer, sodat ons die veranderinge wat deur die opleiding self veroorsaak is, kan meet.

Die tellings behaal deur diegene wat die opleiding ondersteun het, is vergelyk met die van 'n groep proefpersone wat in plaas daarvan 'n periode van fisieke oefening uitgevoer het, en met dié van 'n ander groep wat in plaas daarvan nie enige soort aktiwiteite uitgevoer het nie, maar slegs onderworpe was aan dieselfde toetse oor innoverende denke.

U mag ook belangstel in: Die gekombineerde verbetering van werkgeheue en berekeningsvaardighede

Die resultate

Deur die resultate statisties te ontleed, het dit geblyk dat die groep kognitiewe opleiding ondergaan het, vergeleke met die ander groepe ('liggaamlike oefening"En 'geen opleiding ') het hul prestasie in kreatiwiteitstoetse verbeter.

Daarbenewens is die breine van alle proefpersone met fMRI, 'n magnetiese resonansbeeldingstegniek, ontleed wat breinaktiwiteit moontlik maak; hiervan is waargeneem dat die proefpersone wat kognitiewe opleiding gedoen het, getoon het veranderinge in konneksie tussen areas van die brein onderliggend aan die uitvoerende funksies.

Toekomstige ontwikkelings

Ondanks die verskyning, is hierdie gegewens, hoewel baie interessant, steeds nie voldoende om vas te stel of die tipe opleiding wat navorsers gebruik, om verskeie redes regtig effektief en bruikbaar is nie: eerstens is die toets wat gebruik is om kreatiwiteit te evalueer, nog nie voldoende kontrole ondergaan nie. bepaal hoe geldig dit is; Verder weet ons nie of hierdie soort geestelike opleiding werklike gevolge in die werklike lewe van mense het nie, en indien wel, of hierdie verbeterings blywend is of slegs tydelik is.

Daar word dan na nuwe navorsingsmoontlikhede gekyk om baie vrae te beantwoord: hierdie tipe kognitiewe opleiding werk ook aan jong? Aangesien kreatiwiteit blyk sekere soorte werksprestasies te bevoordeel, hierdie tipe opleiding sal werkprestasie verbeter (ten minste in sommige soorte take)? Die veranderinge duur voort met verloop van tyd? Hierdie tipe geestelike opleiding dit beïnvloed ook ander kognitiewe funksies?
Gegewe die resultate wat tot dusver behaal is, kan ons verwag dat ons binnekort ander nuus sal sien.

Miskien hou u ook van:

U mag ook belangstel in: Die gerekenariseerde rehabilitasie van aandag- en uitvoerende funksies na 'n breinbesering

Begin tik en druk Enter om te soek

Verhalende vaardighede