Die beroerte dit is een van die grootste oorsake van dood en gestremdheid in die volwasse bevolking wêreldwyd. Omdat dit skielik gebeur, is die uitwerking daarvan op mense se lewens en psigososiale welstand dikwels verwoestend. Ons kan die definieer psigososiale welstand as 'n toestand van tevredenheid, 'n selfkonsep wat gekenmerk word deur selfaanvaarding, 'n gevoel van bruikbaarheid en vertroue in die vermoëns van iemand. Hierdie netwerk van sosiale faktore, gedagtes en gedrag word ongelukkig beïnvloed deur die gebeure na die beroerte, wat verander in angs en depressie.

Volgens beramings rapporteer ongeveer een derde van die oorlewendes van beroerte depressiewe simptome, en 20% rapporteer post-beroerte angs. Die voorkoms van depressie na beroerte bly hoog, selfs 5 jaar na die gebeurtenis. Psigososiale probleme het 'n beduidende impak op die lewenskwaliteit en verminder die effektiwiteit van rehabilitasie-dienste.

In die verlede is geglo dat gerigte intervensies psigososiale welstand kan verbeter; ongelukkig het die getuienis dikwels die teenoorgestelde getoon. In 'n artikel wat in 2020 gepubliseer is, het Kildal Bragstad en kollegas [1] egter voorgestel dat a ingryping gebaseer op dialoog om psigososiale welstand te bevorder.

Die doel was om die effektiwiteit van die behandeling op die psigososiale welstand van proefpersone 12 maande na die beroerte te evalueer. Vir die studie is hulle gekies 322 volwassenes met onlangse beroerte (4 weke), lukraak toegeken aan die eksperimentele en kontrolegroep. Die eksperimentele groep het in die eerste ses maande van die beroerte aan agt individuele sessies van 60-90 minute deelgeneem.

I resultate van hierdie navorsing het op 12 maande geen verskille getoon in die psigososiale welstand van die proefpersone in die twee groepe nie. Wat die uitwerking op die lewenskwaliteit betref, is daar tydens die operasie 'n verbetering gevind wat egter nie 12 maande na die beroerte gehandhaaf is nie.

Uit hierdie eerste studie kan die gevolgtrekking gemaak word dat, hoewel ander navorsing nog op hierdie gebied gedoen kan word, daar is tans geen voorwaardes nie om dialooggebaseerde intervensie aan te beveel om die depressiewe en angstige toestande van beroertepasiënte te verminder.

Begin tik en druk Enter om te soek