Ons hoor dikwels van mense met dysleksie wat besonder intelligent is, en sommige baie gewilde boeke het waarskynlik gehelp om die idee te versprei dat hoë intelligensie baie algemeen is in die konteks van spesifieke leerprobleme. Hierdie sienings is egter gebaseer op staaltjies eerder as op geverifieerde data. Hoeveel waarheid is daar dan?
Dit is die vraag wat Toffaòini probeer beantwoord het[1] en kollegas 'n paar jaar gelede met hul navorsing.

Wat het hulle uitgevind?

Voordat u na die resultate gaan, is 'n uitgangspunt gepas: soos reeds in ander omstandighede uiteengesit (byvoorbeeld in die artikel oor WISC-IV-profiele in DSA's), by ongeveer 50% van mense met spesifieke leergestremdhede is die IK nie interpreteerbaar nie as gevolg van groot afwykings tussen die verskillende indekse, hoofsaaklik as gevolg van ondoeltreffendheid van die verbale werkgeheue. In hierdie gevalle gebruik ons ​​die gebruik vanAlgemene vaardigheidsindeks (die aantal tellings rakende die verbale en viso-waarnemende redenasietoetse, uitgesluit die verbale werkgeheue en die verwerking van spoedtoetse); hierdie prosedure word ook geregverdig deur sommige studies wat 'n baie hoë korrelasie tussen hierdie indeks en IK uitlig[2], alhoewel laasgenoemde telling meer voorspelbaar is vir akademiese en akademiese sukses as die ander parameters wat uit die WISC-IV verkry word[1], dit is die mees gebruikte toets vir intellektuele evaluasies (in hierdie verband kan dit nuttig wees om een ​​van ons te lees vorige artikel).


Uitgaande van die aanname dat dit in die geval van spesifieke leergestremdhede (SLD) meer gepas is om die intellektuele vlak deur dieAlgemene vaardigheidsindeks (in plaas van IK), wou die outeurs van hierdie navorsing waarneem hoe gereeld intelligensie verenigbaar is met die klassifikasie van plus-skenking binne die bevolking met ASD.

Kom ons gaan na die belangrikste - baie interessante - resultate wat uit hierdie studie blyk:

  • Met behulp van IK was slegs 0,71% van die mense met SLD te begaafd, terwyl dit in die algemene bevolking 1,82% is (dit wil sê in die WISC-IV-kalibreringsmonster).
    Daarom, by die beraming van die intellektuele vlak deur middel van IK, wil dit voorkom asof daar minder as die helfte van die begaafdes onder mense met spesifieke leerprobleme is as in die res van die bevolking.
  • As daar aan die ander kant die Algemene vaardigheidsindeks gebruik word (wat volgens ons 'n betroubaarder skatting van die intellektuele vlak in spesifieke leerprobleme is), blyk dit dat begaafdes met spesifieke leerprobleme meer as twee keer soveel is as wat daar is. in die algemene bevolking is dit 3,75%.

Alhoewel met die nodige versigtigheid (dit is nie duidelik hoe die steekproef van die mense wat in hierdie navorsing gebruik is nie, gekies is), blyk die data 'n baie meer duidelike teenwoordigheid van hoogs begaafde individue in die bevolking van mense met ASS te wees, wat gebeur onder mense met tipiese ontwikkeling.

Verdere navorsing moet die moontlike oorsake van hierdie verskynsel belig.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!