Daar is 'n gemeenskaplike ooreenkoms dat diealgemene intelligensie is 'n belangrike voorspeller van skoolprestasie[3]. 'N Aspek wat op die neuropsigologiese gebied dikwels misgekyk word, is die vermoë om volgehoue ​​aandag. In hierdie verband, 'n Duitse navorsingspan[4] wou ondersoek instel na wat die bydrae van die intellektuele vlak en vermoë om konsentrasie te behou vir langer periodes as skoolprestasie; veral die skrywers van die studie het twee hipoteses geformuleer:

 

  1. Skoolprestasies word in 'n groter mate voorspel deur die gesamentlike administrasie van intelligensietoetse en volgehoue ​​aandagtoetse (in plaas van net om intellektuele toetse te gebruik), en sodoende bewys inkrementele geldigheid vir aandagtoetse.

 

  1. Die invloed vanintelligensie op akademiese prestasie sou wees bemiddel deur aandagspan ondersteun van studente

Die navorsing

Om die twee hipoteses te evalueer, het die navorsers 'n groep van 231 hoërskoolleerlinge van 15 - 17 jaar gekies en hulle onderwerp aan 'n volgehoue ​​aandagtoets[4] en een battery van intelligensie-evaluering[1], die verkryging van verbale intelligensie, numeriese intelligensie en figuurlike intelligensie-tellings.

Die tellings wat in die verskillende toetse behaal is, is vir elke student vergelyk met die telling in die wiskundeverslagkaart, met die telling in die Duitse rapportkaart en met die algemene gemiddelde van die punte.


Die resultate

Met betrekking tot die eerste hipotese (inkrementele geldigheid van die aandagtoetse) het dit geblyk dat, hoewel minder as die intellektuele toetse, deur die byvoeging van bewyse van volgehoue ​​aandag is dit moontlik gemaak om die skooluitslae beter te voorspel van studente, veral met betrekking tot die algemene gemiddelde punt.

Die interessantste gegewens kom miskien uit die tweede hipotese, naamlik die bemiddeling van die aandag op die verband tussen intelligensie en akademiese prestasie: in al drie parameters wat in ag geneem word (wiskunde, Duits en graadpuntgemiddeld) die intellektuele vlak kon slegs studentegetalle voorspel onder diegene wat 'n goeie vermoë gehad het om konsentrasie vir lang periodes te behou.

gevolgtrekkings

Alhoewel dit met ooglopende beperkinge (slegs 'n onvoorstellende steekproef van gimnasiumstudente) is, lei hierdie studie tot interessante besinning met duidelike gevolge vir kliniese praktyk:

  1. Daar moet baie gegee word in die neuropsigologiese assesserings wat benodig word vir skoolprobleme belangrikheid vir aandagvaardighede van die seuns, nie net ten opsigte van kwaliteit nie, maar ook deur die gebruik van spesifieke toetse.
  2. Aangesien skoolprestasie blykbaar slegs verband hou met intelligensie by kinders met voldoende aandagvaardighede, word die beoordeling van volgehoue ​​aandagrisiko's nagelaat, wat lei tot onakkurate diagnostiese raamwerk as die oorsaak van die probleme op skool.
  3. Die skrywers van die navorsing is ook van mening dat studente voordeel kan trek uit aandagtige opleiding, soos gebaseer op selfmoniteringsstrategieë.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!