Waarskynlik iemand met wie hy besig is Evolusionêre disleksie en, meer algemeen, van spesifieke leerstoornisse (DSA), weet u dat een van die toetse wat die meeste by diagnostiese assesserings voorkom, die WISC-IV, instrument gebruik vir die meting van die QI om 'n intellektuele tekort as gevolg van skoolprobleme uit te sluit.

Soos bekend bestaan ​​die WISC-IV uit talle toetse (subtoetse) wat verskillende vermoëns evalueer, soos die vaardighede van mondelingse redenasie (Verbale begrip indeks), die vaardighede van visuo-ruimtelike redenasie (Visueel-perseptuele redenasie-indeks), Die werkgeheue (Werkgeheue-indeks) en die hoe vinnig die inligting verwerk word (Verwerkingssnelheidsindeks). Die IK, daarenteen, is 'n sintetiese aanduiding van die algemene vermoëns van die kind en is afgelei van die tellings in die meeste subtipes wat die WISC-IV uitmaak.

In 'n interessante ondersoek deur Michele Poletti[1], is die intellektuele profiele wat met die WISC-IV in verskillende soorte DSA voorgekom het, vergelyk: om die moontlike teenwoordigheid van spesifieke kognitiewe profiele te beoordeel en wat die informatiefste aanwysers is wat voortspruit uit die gebruik van hierdie toetsbattery.

Met die ontleding van 'n steekproef onderwerpe met DSA en die prestasie daarvan met 'n ander groep onderwerpe sonder gebrek aan lees, skryf of berekening, het die volgende relevante gegewens na vore gekom:

  1. In meer as 50% van die gevalle, DSA-vakke het nie 'n interpreteerbare IK nie as gevolg van groot verskille tussen die verskillende indekse as gevolg van die toediening van WISC-IV. In hierdie gevalle word die beste skatting van die intellektuele vermoëns van hierdie kinders en jongmense deur dieAlgemene vaardigheidsindeks ('n telling wat die redenasievaardighede weerspieël netto van die tellings in die werkgeheue en die verwerking van spoedtoetse).
  2. DSA's is meer gereeld as gemiddeld verskil tussen Algemene vaardigheidsindeks in vergelyking metKognitiewe bevoegdheidsindeks (sintetiese telling wat die doeltreffendheid weerspieël waarmee 'n persoon inligting verwerk, werkgeheue opsom en spoed verwerk) ten koste van laasgenoemde.
  3. Kinders met DSA behaal gemiddeld laer in die"Werkgeheue-indeks, in 'Verwerkingssnelheidsindeks en in die subtoets ooreenkomste.
  4. Disleksie word gereeld geassosieer met laer tellings in dieVerwerkingssnelheidsindeks, spesifiek by laer tellings in die subtoets cipher.
  5. In Evolusionêre discalculia, beide in geïsoleerde vorm en in samewerking met ander DSA's, word gemiddeld aangetref meer algemene kognitiewe tekorte wat vloeibare intelligensie, werkgeheue en spoed van inligtingsverwerking insluit.
  6. La Evolusionêre disorthografie dit hou nie verband met enige tekort nie detail gevind in WISC-IV
U mag ook belangstel in: diskalkulie

Vanaf hierdie gegewens stel die skrywer enkele refleksies voor. In die eerste plek die verskil Algemene vaardigheidsindeks e Kognitiewe bevoegdheidsindeks (IAG> ICC) moet gesien word as 'n "kognitiewe aanwyser"Van die DSA wat 'n ondoeltreffendheid van die uitvoerende funksies wat die doeltreffendheid van inligtingverwerking selfs meer kan beïnvloed as redenasievaardighede. Die teenwoordigheid van veranderinge in die werkgeheue stel die skrywer van die studie voor dat hierdie kognitiewe funksie die die belangrikste teiken van die behandelings tesame met die aspekte van die individuele versteuring (lees, skryf of berekening). Met betrekking tot die geringe probleme wat die gemiddelde ondertoets vir verbale redenasie ondervind ooreenkomste, meen dieselfde outeur dat dit afhang van 'n wisselwerking tussen verbale uitdrukking en verminderde werkgeheue. Laastens lei die skrywer tot die gevolgtrekking van die afwesigheid van spesifieke dalings in die verskillende WISC-IV-tellings deur vakke met Ontwikkelingsdisorthografie dat hierdie batterye van toetse nie as 'n voldoende diagnostiese instrument beskou kan word nie, wat blykbaar nie bied kognitiewe toetse in gebiede waar disorthogramme meer broos is (byvoorbeeld die fonologiese lus).
In die besonder op hierdie laaste punt, kan ons slegs die standpunt van die skrywer deel, aangesien die WISC-IV, as die geldige diagnostiese hulpmiddel beskou word, te veel kognitiewe gebiede ontbloot kan word wat die leer kan belemmer en die probleme kan verduidelik lei baie kinders tot neuropsigologiese evaluering. Nietemin, soos deur die skrywer met hierdie navorsing uitgelig, is dit 'n instrument wat belangrike aanduidings kan lewer vir verdere diagnostiese ondersoeke.

Begin tik en druk Enter om te soek