Vir wie is dit: Kinders en tieners met skoolprobleme
Hoe lank duur dit: 2-3 dae ongeveer
Hoeveel kos dit: 304
Hoe dit eindig: Finale verslag en moontlike diagnose (DSA)

Via Ugo Bassi 10, Bologna

Is privaat ASD-diagnose op skool geldig?

Waaruit bestaan ​​'n neuropsigologiese en spraakterapie-assessering?

Die doel van die diagnostiese proses is om een ​​uit te voer akkurate assessering van vaardighede en probleme van die seun, deur gesprekke e toets gestandaardiseer om vaardighede op baie gebiede te evalueer.

Die vaardighede wat ondersoek word, kan uiteenlopend wees, insluitend die taaldie geheue, Dieaandag en die vaardighede van redenasie. In gevalle van skoolprobleme word ook gestandaardiseerde toetse oor leer afgeneem (lees, skryf e berekening).

Na afloop van die evaluering word 'n skriftelike verslag uitgereik waarin die belangrikste kenmerke (probleme en sterk punte) van die persoon gerapporteer word.

In sommige situasies kan hierdie eienskappe 'n spesifieke leerstoornis diagnoseer (disleksie, dysorthography, discalculia, disgrafie), aandagstoornis (ADHD) en / of spesifieke taalversteuring.

Enige DSA-diagnose wat aan die einde van die evaluering uitgereik word, word in Emilia-Romagna aanvaar soos 'n diagnose van die Nasionale Gesondheidsdiens, soos vereis deur die riglyne oor die DSA van die Emilia-Romagna-streek.

Vir wie is dit bedoel?

Hierdie tipe roete is veral geskik vir baie soorte situasies. Byvoorbeeld, wanneer die persoon probleme ondervind om gefokus te bly, inligting en prosedures te memoriseer (tekste wat bestudeer moet word, vermenigvuldigingstabelle, berekeningsprosedures ...), konsepte uitdruk, korrek lees, geskrewe en mondelinge inligting verstaan. Dit is veral nuttig as sommige van hierdie toestande vermoed word:

  • disleksie (leesprobleme)
  • dysorthography (spelprobleme)
  • diskalkulie (berekeningsprobleme)
  • disgrafie (probleme met leesbare skryfwerk)
  • ADHD (aandag- en impulsiwiteitsprobleme)
  • Spraakversteurings

Hoe word dit gedoen?

Anamnestiese onderhoud. Dit is 'n kognitiewe oomblik wat daarop gemik is om relevante inligting oor die pasiënt se kliniese geskiedenis te versamel. Hierdie fase help om die moontlike probleem te identifiseer en bied 'n eerste oriëntasie om die evalueringsfase op te stel.

Evaluerings- en diagnostiese raamwerk. Tydens die evaluering sal die kind (of seun) 'n paar toetse ondergaan wat oor die algemeen die doel is om kognitiewe funksionering en leerprestasie te ondersoek.

Die opstel van die verslag en die terugkeeronderhoud. Aan die einde van die diagnostiese proses sal 'n verslag opgestel word wat 'n opsomming van die voortspruitende uit die vorige fases bevat. Intervensievoorstelle sal ook gerapporteer word. Hierdie verslag sal tydens die terugkeeronderhoud aan die ouers voorgelê en verduidelik word, met die gevolgtrekkings en die gevolglike intervensievoorstelle.

Wat kan volgende gedoen word?

Op grond van wat uit die assessering blyk, kan verskillende weë geïmplementeer word:

In die geval van 'n spesifieke leerstoornis, op grond van die lees 170 / 2010, die skool sal 'n dokument met die naam Personalised Didactic Plan (PDP) moet opstel, waarin hy die kompenserings- en resepteringsinstrumente aandui wat hy sal moet gebruik om die onderrig aan te pas oor die leermetodes van die kind / seun (sien ook: DSA-diagnose: wat om volgende te doen?).

In die geval van ander probleme, byvoorbeeld aandag of geheue, is dit altyd moontlik om 'n verpersoonlikte onderrigplan op te stel op grond van die ministeriële omsendbrief op BES (spesiale opvoedkundige behoeftes).

Verder vergaderings van spraakterapie aspekte wat verband hou met taal of leer (lees, skryf en bereken) te verbeter, kursusse in neuropsigologie om aandag- en memoriseringsvaardighede en oueropleidingskursusse te verbeter om die gepaste strategieë vir die hantering van gedragsprobleme van enige kind te vind.

Begin tik en druk Enter om te soek