Volg ons op Facebook om op hoogte te bly van nuwe speletjies, toetse, resensies en artikels!

Enigiemand wat betrokke is by neuropsigologie weet hoe fundamenteel dit is om die stand van die uitvoerende funksies van elke pasiënt tydens 'n kognitiewe assesseringsproses te verstaan. Dit is in werklikheid voor die hand liggend hoe uitvoerende funksies dwars op elke kognitiewe veld beïnvloed word (sien 'n voorbeeld hier) waardeur dit noodsaaklik is om te weet of die probleme wat in sommige domeine gekla word, nie eintlik toegeskryf kan word aan hoër beheerprosesse nie.

Kom ons neem 'n voorbeeld van maklike bevestiging in die ontwikkelingsjare: in gevalle van vermoedelike leerversteurings gebeur dit dikwels dat die ouers van die seun sy onvermoë om nuwe konsepte en nuwe prosedures aan te leer, te kenne gee, en dat hierdie probleme ewe veel aan swak toegeskryf word. geheue. Die evaluering onthul dikwels normale prestasie in spesifieke geheuetoetse, maar inteendeel probleme in die toetse wat uitvoerende funksies ondersoek; in baie gevalle kan die sleutel tot die probleme hier wees: 'n verandering van die uitvoerende funksies kan belangrike gevolge hê in die leerfases van nuwe inligting (veral as 'n dieper kodering nodig is), in die herstel daarvan (veral as dit nodig is om te gebruik strategieë om te onthou wat geleer is) en dit buigsaam te gebruik.

Laat ons nou eerder 'n voorbeeld neem wat bekend sal wees vir baie mense wat met bejaardes te make het: 'n geestesfakulteit wat met die verloop van jare baie maklik verval, is die sogenaamde perspektiefgeheue, dit is die vermoë om in die toekoms iemand se voornemens te onthou, om te kan onthou om iets op 'n sekere tydstip te doen of wanneer 'n voorafbepaalde omstandigheid plaasvind ("om 15:00 moet ek onthou om die dokter te skakel"). Dit is algemeen dat die gesinslid wat die bejaarde vergesel in die neuropsigologiese evaluering, rapporteer hoe die persoon dikwels geneig is om die dinge wat hy gedurende die dag moet doen te vergeet, en verduidelik hoe dit geheue probleme in die alledaagse lewe toon.
Alhoewel dit buite 'n sekere ouderdomsdrempel is, is dit maklik om 'n werklike verval van geheuefunksies te vind, is dit net so dat 'n ander belangrike verval die uitvoerende funksies betref; as ek terugkeer na die voorbeeld, is die voornemende geheue sterk gekoppel aan die uitvoerende funksies (uit verskeie studies word getoon hoe die tellings in die toetse van hierdie laasgenoemde kognitiewe veld deels die vermoë verkondig om toekomstige gebeure te "onthou"), en as u daaraan dink, kan dit slegs wees soos volg: een van die belangrikste maniere om 'n aksie wat in 'n gegewe omstandighede uitgevoer moet word, te onthou, is om dit voor te stel, gebeure te voorspel en wat sal gebeur: die vermoë om gebeure te voorspel en te beplan wat om te doen gebaseer op wat gebeur, is onlosmaaklik gekoppel aan die doeltreffendheid van uitvoerende funksies (sien voorbeelde hier: [1], [2] e [3])!


Per approfondire Wat is uitvoerende funksies

Met hierdie paar voorbeelde, wat die onmisbaarheid van die evaluering van uitvoerende funksies in 'n neuropsigologiese diagnose verduidelik, laat ons nou kyk watter toetse toegepas moet word.
Vir die keuse van toetse is dit altyd nodig om duidelik te wees wat die teoretiese model is wat gevolg word (implisiet of eksplisiet), of, anders gestel, die definisie van uitvoerende funksies wat ons in gedagte het.
Ongelukkig is die definisie van uitvoerende funksies nie uniek nie en navorsers het na baie dekades nog nie 'n gedeelde een gevind nie. Die model wat die meeste in ag geneem word, is die van Miyake en medewerkers vanaf 2000 (daarna in 2012 hersien) waarvan ons nie in besonderhede wil ingaan nie (hier 'n kort beskrywing). Dit is genoeg om hier te onthou dat daar drie subkomponente in ag geneem word, wat, hoewel dit nie volledig is nie, die meeste gedrag wat die verskillende definisies tot uitvoerende funksies tot gevolg het, moet verklaar:

  • inhibisie
  • Opgradering van werkgeheue
  • Kognitiewe buigsaamheid
Die vermoë om gebeure te voorspel en te beplan wat om te doen op grond van wat gebeur, is onlosmaaklik gekoppel aan die doeltreffendheid van die uitvoerende funksies.

Kom ons begin dan met 'n paar voorbeelde van toetse wat hierdie definisie kan weerspieël:

Oor dieinhibisie, is sommige toetse in 'n bekende siftingsbattery genaamd Frontal Assessment Battery (FAB) aanwesig, selfs al lewer dit nie normatiewe tellings nie (slegs 'n totale telling word vir die hele battery verwag), wat slegs die kwalitatiewe beoordeling van die remmende vermoëns moontlik maak. . Dit is die Antwoord op botsende instruksiesdie Go-no-Go-taak en die Voorhegtingsgedrag. Hierdie toets is op sowel volwassenes as aan gekalibreer kinders en adolessente.
Ander remmingstoetse (hierdie keer met normatiewe tellings) word voorgestel deur toetse wat min of meer direk op die Stroop-paradigma gebaseer is Stroop toets dieselfde gekalibreer op beide kinders en adolessente (daar is 'n weergawe in die CAS, hoewel met enorme perke), die toets inhibisie teenwoordig in die NEPSY-II en die Numeriese stroop teenwoordig in die BIA (hier kan u 'n resensie vind). 'N Nuwe reeks kleutertoetse is ook onlangs vrygestel (FE-PS 2-6) hier hersien, wat verskeie reaksie-inhibisie- en steuringstake bevat. Ten slotte kan dit baie interessant wees om die remmende kapasiteit op 'n gerekenariseerde manier deur die toets te evalueer onverenigbaarheid teenwoordig in die TAP-battery (versprei deur IRCCS Santa Lucia) vir volwassenes. Ook die reeds genoemde FE-PS 2-6 bevat 'n paar gerekenariseerde toetse om die inhibisie op 'n gerekenariseerde manier te evalueer.

Wat dieopgradering van werkgeheue daar is verskillende toetse wat in Italië en teen die helling gekalibreer is verbale, sommige van die gewildste is ongetwyfeld die Geheue van syfersdie Herrangskik letters-syfers en die Rekenkundige redenering teenwoordig in die WISC-IV (vir kinders en tieners) en in die WAIS-IV (vir tieners, volwassenes en bejaardes). Gegewe die enorme koste verbonde aan die sopas genoemde toetse, is dit moontlik om na goedkoper en ewe geldige alternatiewe wat deur die US aangebied word, gebruik te maak Syfer Span op die internet beskikbaar; met betrekking tot die ontwikkelingsouderdom, die toets Geheue van syfers dit is ook teenwoordig in baie ander pryse op die mark as die batterye wat net genoem is: dit is die BVS-kursusse (hier hersien), van die BVN 5-11 (sien 'n resensie) en del TOPIC (hersiening). Ander belangrike verbale toetse vir werkgeheue word deur die Pasat, van Toets van die maande en van Woordtoets; hierdie drie toetse is egter skaars beskikbaar en ly baie aan probleme met volgehoue ​​aandag en spoed van verwerking. 'N Alternatiewe toets vir die laaste drie toetse kan deur dieN-rug teenwoordig in die TAP-gerekenariseerde battery (vir volwassenes). Daar moet egter op gelet word dat selfs dit, al is dit in mindere mate, aan dieselfde perke ly. Ook in hierdie gebied is dieFE-PS 2-6 omdat dit 'n heel ander opgraderingstoets vir werkgeheue insluit as wat tot dusver bespreek is en spesifiek ontwerp is vir voorskoolse ouderdom.

Aan die werkgeheue-opgraderingskant visueel-ruimtelike daar is nie baie alternatiewe in Italië beskikbaar nie; een daarvan word voorgestel deur die beroemde span van Corsi, waarvoor albei gekalibreer kan word volwassenes en bejaardes, en 'n kalibrasie in 'n spesifieke battery vir kinders en tieners, die BVS-Corsi. Ander opdateringstoetse vir visuele en ruimtelike werkgeheue is altyd in die BVS-Corsi teenwoordig, maar het slegs betrekking op 'n beperkte ouderdomsgroep wat die derde tot vyfde klas dek.

Wat die kognitiewe buigsaamheid betref, is die bekendste toetse ongetwyfeld die Trail Making Toets waarvan daar verskillende weergawes is, beide vir dieontwikkelingsouderdom dit vir volwassenheid en seniele ouderdom (byvoorbeeld inENB2 hier hersien), die Alternatiewe vloeistoftoets en die Wisconsin-kaart sorteer toets (met kalibrasies in ontwikkelings- en volwasse en seniele ouderdom) is daar die kalibrasie vir 'n verminderde weergawe vir tieners ook in die BVN 12-18. Hierby word die WEIGL toets en bewys Om die remmingstoets oor te skakel teenwoordig in die NEPSY-II (vir tieners). Laastens is daar 'n gerekenariseerde toets vir kognitiewe buigsaamheid binne die TAP-battery wat deur IRCCS Santa Lucia versprei word. Uiteindelik is 'n spesiale toets opgestel om die opkomende kognitiewe buigsaamheid in voorskoolse ouderdom te evalueer en is teenwoordig in FE-PS 2-6 hier hersien.

Dit is duidelik dat die toetse wat tot dusver beskryf is, slegs enkele aspekte van die uitvoerende funksies 'kwantifiseer' (wat ander baie belangrik maak), en veral betrek dit die onderwerp nie aan meer ingewikkelde take soos beplanning EU beheerprosesse. Vanuit hierdie oogpunt kan dit nuttig wees om toetse te gebruik wat meer 'globale' aspekte begryp: nuttige toetse kan dieElithorn Perseptuele doolhoftoets beskikbaar in Italië vir beide tieners (binne die BVN 12-18) dat vir volwassenes, die Toring van Londen, ook teenwoordig in weergawes vir kinders en tieners (Tol, BVN 5-11 e BVN 12-18), volwassenes en bejaardes, die groepering van diere teenwoordig in die NEPSY-IIdie Gewysigde Vyfpunt-toets (Grafiese vlotheid) teenwoordig wees in 'n battery vir kinders en tieners (NEPSY-II) en vir volwassenes (beskikbaar op die internet), i verbale vlotheidstoets, ook teenwoordig vir ontwikkelingsouderdom (BVN 5-11, BVN 12-18, NEPSY-II), volwasse en seniele, die toets van Komplekse figuur van Rey-Osterrieth (meer bruikbaar vir kwalitatiewe as kwantitatiewe analise), toets van die kognitiewe beramingsdie mondelinge uitsprake die rekenkundige oordele (volgens evolusionêre ouderdom in die ouderdom (in die BVN 12-18) en vir volwassenes en bejaardes is ook teenwoordig BVN 12-18), Die Progressiewe matrikse van Raven in weergawes Standard (beide vir tieners, in die BVN 12-18, wat vir volwassenes en bejaardes), gekleurde (vir kinders en bejaardes) e gevorderde (vir hoogs opgeleide mense), die kloktoets (teenwoordig in baie toetse en in verskillende weergawes, byvoorbeeld in dieENB2, hier hersien, en in NEPSY-II), toets van metafore en idiome.

Van laasgenoemde afsonderlik, onder die minder spesifieke toetse in die uitvoerende funksies, verdien dit 'n aparte vermelding Gedragsassessering van die dyseksekwensiesindroom (bads) vir die verskillende subtoetse en die groter ekologiese geldigheid daarvan in vergelyking met die meeste toetse wat tot dusver gelys is (hoewel, dit moet gesê word, dit 'n buitensporige koste het), aangesien die toetse die daaglikse uitdagings waarmee die pasiënt kan voldoen, nader kan onthou meer struikelblokke.

Sommige gedrag vereis noodwendig een kwalitatiewe evaluering eerder as kwantitatief (byvoorbeeld, in die ernstigste gevalle, probleme om gedrag in sosiale kontekste te reguleer, logorree, grapneiging, dwaalleer, obsessiewe kompulsiewe afwyking, depressie, manie, anedonia, verwarring ...) en, ten beste, 'n mate daarvan te hê gestandaardiseerde sommige kan gebruik word vraelyste; onder die bekendste is:

Vir die ontwikkelingsouderdom

- Trappe Conners

- SDAI, SDAG en SDAB (teenwoordig in die BIA, hier hersien)

- CBCL

- KORT-P

Vir volwassenes en bejaardes

Vir volwassenes en bejaardes ...

- Neuropsigiatriese inventaris (NPI)

- NPI-II

- HET

- HDRS-17

- AES

Laastens moet daarop gelet word dat daar in hierdie artikel nie sprake is van al die bestaande toetse op hierdie gebied nie, en dat dit ook nie opgestel is om leiding te gee oor hoe 'n akkurate (en noodsaaklike) evaluering van uitvoerende funksies uitgevoer moet word nie. Inteendeel, dit verteenwoordig 'n nuttige (hopelik) lys van die mees gebruikte toetse, wat kan dien as 'n kompas om u gereedskap te vind om te soek op grond van wat u beoog om te evalueer. Die keuse van WAT om te toets en HOE om die toets te gebruik, hang egter altyd af van die teoretiese opleiding en praktiese ervaring van die klinikus.

Wil u die geskikste toets per area en skool vind? Probeer ons nuwe gratis FindTest-webapp!

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!