Die sogenaamde een van die onderwerpe waaroor daar toenemend oor die leerstoornisse gepraat word, is dubbele uitsonderingdit wil sê die mede-teenwoordigheid van 'n DSA (disleksie, disorthografie, discalculia of disgrafie) en op 'n intellektuele vlak beslis bo die norm (plus geskenk of 'n hoë kognitiewe potensiaal).

Hierdie kinders en jongmense kan dikwels verbaas wees om op sekere aspekte hoëprestasies te vertoon terselfdertyd as "triviale" foute in ander omstandighede. Hulle kan byvoorbeeld buitengewoon goed wees as dit kom by komplekse redenasies, soos om probleemoplossingstrategieë te ontwikkel, en kom 'vreemd' voor in moeilike take op meer basiese vlak, soos om te lees om te lees of om tabelle te lees.

'N Navorsingspan[1] besluit om die profiel van skoolleer te ontleed by 'n groep kinders tussen 5 en 18 jaar met DSA en 'n hoë kognitiewe potensiaal; om dit te doen, vergelyk hy dit met 'n groep met 'n hoë kognitiewe potensiaal (sonder DSA) en met 'n groep met DSA (sonder 'n hoë kognitiewe potensiaal).


Wat het na vore gekom?

Soos verwag, individue met DSA-posisies het die ander twee groepe gesukkel; dit wil sê, hulle het vermoëns getoon soortgelyk aan dié wat begaaf is (sonder DSA) in hoë-vlak kognitiewe toetse en spesifieke val vergelykbaar met dié van die groep met DSA (sonder surplus) in spesifieke toetse. Byvoorbeeld, die begaafde met disleksie het tellings getoon wat vergelykbaar was met die begaafde sonder disleksie in die verstaan ​​van teks of die toepassing van ingewikkelde wiskundige konsepte, terwyl hul prestasie in toetse soos die lees van nie-woorde of berekeninge in probleme met aanvullings vergelykbaar was met dié van die groep met DSA sonder kognitiewe aanvulling, dit is ondergemiddeld (die skrywers dat hierdie probleme afhang van die breukbaarheid van die korttermyngeheue, baie gereeld in DSA, wat die vermoë om rekenkundige feite te outomatiseer) in die gedrang bring.

Uit hierdie gegewens kom die navorsers tot die gevolgtrekking dat dit baie belangrik sou wees om altyd afoutprofielanalise vir 'n voldoende diagnose in gevalle van DSA en 'n hoë kognitiewe potensiaal, aangesien bloot die evaluering van die totale aantal toetsbatterye die sterk- en swakpunte van hierdie studente moontlik sou verberg, en sodoende die risiko vir skoolprobleme verhoog.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Neuropsigologiese rekenaarrehabilitasie in veelvuldige skleroseWerksgeheue-opleiding en metakognisie