Tegniese gegewensblad

Die kognitiewe-opleiding-vir-die-demensie-en-die-brein-besering opgedoen het-1627

Naam: Kognitiewe opleiding vir verworwe demensies en breinbeserings. Praktiese gids vir rehabilitasie

Autori: Pamela Iannizzi, Susanna Bergamaschi, Sara Mondini, Daniela Mapelli

Uitgewery: Raffaello Cortina Publisher

Jaar van vrylating: 2015

Description

Soos die titel suggereer, is dit 'n boek gekonsentreer op moontlike oefeninge vir pasiënte met verworwe demensie of breinbesering, beide individueel en in klein groepies.

Na 'n eerste inleidende gedeelte wat gefokus is op algemene en opvallende aspekte van 'n goeie kognitiewe opleiding (hoofkognitiewe metodes wat gebruik word, analogieë en verskille in die pad met pasiënte wat aan demensie ly of met 'n verwante breinbesering, verskille tussen groeps- en individuele opleiding, effektiwiteit van behandeling, voorbeelde) van kliniese gevalle, ens.), bevat die volume 'n lang reeks oefeninge wat verdeel is in gebiede: oriëntasie, aandag, geheue, taal en uitvoerende funksies. Saam met die boek is daar 'n CD-ROM om die kaarte te druk met die verskillende oefeninge wat beskryf word.

Struktuur van die boek

Introduzione

 • Kognitiewe rehabilitasie, kognitiewe opleiding en kognitiewe stimulasie. Na 'n eerste uiteensetting van die verskillende terminologieë, word die belangrikste kognitiewe metodes wat gebruik word in die kognitiewe opleiding wat in die boek aangebied word, genoem. Daarna gaan ons oor na 'n beskrywing van die kognitiewe opleiding in dementias en breinbeserings wat verkry word, en eindig na 'n kort bespreking van die elemente wat in ag geneem moet word om die effektiwiteit van die behandeling en die verband tussen verbetering en kognitiewe reserwe te skat.
 • Hoe om 'n kognitiewe opleiding op te stel. Verskeie fundamentele elemente word in die opleidingsproses hersien, soos die pasiënt, die ander operateurs en die familielede, en daarna raak hulle gekyk hoe om die verskillende opleidings (groep of individu) op te stel, te beplan en te organiseer.
 • Kliniese gevalle. Verskeie gevalle van kognitiewe opleiding word aangebied, 1 groep (pasiënte met Alzheimer-demensie) en 4 individue (Alzheimer, Parkinson, geheue tekorte vir iskemiese beroerte, dieeksekwensiële sindroom vir kopbeserings).
 • Hoe om hierdie werkboek te gebruik. Dit bevat voorstelle vir die beste gebruik van die voorgestelde oefeninge, ook volgens die tipe pasiënt.

geaardheid

 • Ek weet nie watter dag dit vandag is nie. Oefeninge gebaseer op die stoor en heraanvaarding van die datum.
 • Die seisoene. Oefeninge wat gerig is op oriëntasie binne die seisoene, wat besprekings daaroor stimuleer.
 • Die klerekas. Besprekingsaktiwiteite oor klere en die gebruik daarvan volgens die seisoen.
 • Dit is laat! Dit is ... Kognitiewe stimuleringsaktiwiteit rakende die temporele oriëntasie binne die ure van 'n dag.
 • Stap in Italië. Geografiese oriënteringsaktiwiteit binne Italië.
 • Regs, links, voor en agter. Oefeninge om oriëntasie te stimuleer gebaseer op ruimtelike koördinate (regs, links, vorentoe, agter ...)

versigtigheid

 • Pasop vir die woord. Aktiwiteite het hoofsaaklik op selektiewe ouditiewe aandag gefokus.
 • Ek skryf net as ... Oefeninge wat 'n belangrike gebruik van die gehoorgeheue benodig.
 • Hoeveel is daar? Aktiwiteite het hoofsaaklik op selektiewe visuele aandag gefokus.
 • Soek na die woord. Oefeninge gemik op die stimulering van visueel-ruimtelike navorsingsvaardighede en selektiewe aandag met verbale materiaal.
 • Iets ontbreek. Oefeninge soortgelyk aan die vorige, maar gebaseer op figuurlike materiaal.
 • Ek het dit net gesien. In hierdie geval behels die take 'n vergelyking tussen verskillende beelde met die doel om die gemeenskaplike elemente te identifiseer.
 • Ek lees, soek en teken. Volgehoue ​​en selektiewe aandagaktiwiteite met geskrewe materiaal.

Memory

 • Iets minder, iets meer. Die onderwerp moet 'n afbeelding bevat wat verskillende elemente bevat en die ontbrekende voorwerp daarna identifiseer in 'n tweede prent met al die elemente wat voorheen gesien is behalwe een.
 • Gepaarde en nie-geassosieerde paartjies. Die pasiënt moet verskeie pare woorde met toenemende getalle aanleer.
 • Wat was op die toneel? Die pasiënt moet die elemente wat in 'n toneel teenwoordig is, memoriseer en dit dan herken in 'n daaropvolgende beeld waarin afleiers voorkom.
 • Die besondere. Die pasiënt word beelde gewys wat daarna herroep moet word deur slegs die besonderhede te waarneem.
 • Die ark van beelde. Aktiwiteit soortgelyk aan geheue, met paar kaarte om te soek en te onthou, met toenemende probleme.
 • Niks in vergelyking met Picasso nie! Oefeninge vir die stoor van tekeninge en daaropvolgende reproduksie uit die geheue.
 • My ouma het gesê ... Take gebaseer op die hervorming van spreekwoorde.
 • 'N Melodie wat dit doen. Speletjies wat probeer om geheue te stimuleer deur die gebruik van liedjies.
 • Nie almal weet dat ... Aktiwiteit om leer te stimuleer deur inligting te lees en te onthou.
 • Ek het jou al voorheen gesien. Naam-gesig assosiasie oefeninge.
 • Ek onthou beelde in volgorde. Onthou die volgorde van aksies en onthou die ontbrekende beeld in 'n daaropvolgende heraanbieding van dieselfde ry, onvolledig.

taal

 • Wat word dit genoem? Benoemingsaktiwiteit.
 • Ek het dit op die punt van my tong. Verbale vlotheidsaktiwiteit deur fonologiese stimulus.
 • Ek assosieer dit met ... Oefeninge van logiese assosiasie tussen konsepte deur skriftelike aanbieding.
 • Die indringende woorde ... Logiese speletjies gebaseer op semantiese kategorisering.
 • Die adjektief. Aktiwiteit waarin die pasiënt opgeroep word om die semanties verkeerde byvoeglike naamwoord te identifiseer.
 • Wat is dit? Leksikale toegangsoefeninge na mondelingse stimulasie (definisie van die woord wat herroep moet word).
 • Semantiese vloei. Die pasiënt word gevra om soveel woorde as moontlik in sekere kategorieë te skryf.

Uitvoerende funksies

 • Klap jou hande en voete. Reeks oefeninge wat hoofsaaklik op selektiewe en volgehoue ​​aandag fokus.
 • Go / no-go. Reeks take waarin die pasiënt 'n sekere aksie moet uitvoer in die teenwoordigheid van 'n stimulus en om dieselfde respons in die teenwoordigheid van 'n ander stimulus te rem.
 • Ek sal jou 'n storie vertel. Take waarin die pasiënt, na die sinne luister, dit in 'n chronologiese volgorde moet orden.
 • Tydlyne. Soortgelyke taak as die vorige, maar op visuele stimulasie.
 • Legkaart. Reeks syfers wat weer saamgestel moet word.
 • Blokkiesraaisel. Aktiwiteit waarin die pasiënt die regte woord moet vind deur na die definisie daarvan te luister.
 • Ek skat dat ... Reeks oefeninge gebaseer op kognitiewe ramings.
 • Onvolledige roosters. Rye moet op 'n logiese basis voltooi word.
 • Die skrywer. Take waarin die pasiënt gevra word om briewe te skryf na aanleiding van sekere indikasies.

[die_node = "8919"]

Voor- en nadele

VOORDELE

hierdie boek het baie nuttige idees om 'n opleiding op verskillende terreine te struktureer, veral op die gebied van demensie.

Die oefeninge is op 'n eenvoudige en duidelike manier uiteengesit, met die toevoeging van nuttige wenke.

La teenwoordigheid van die CD-ROM, met die kaarte wat alreeds gesorteer is deur toenemende probleme en gereed is om gedruk te word, maak dit die werk van die rehabilitator baie makliker.

defekte

Probabilmente die moeilikheidsgraad waarop die oefeninge stop is te laagwat hierdie oefeninge, soos dit voorgestel word, te veeleisend maak vir vakke wat kognitief minder gekompromitteer is (byvoorbeeld vir pasiënte met MCI of veelvuldige sklerose). Daar moet egter ook gesê word dat die volume waarskynlik ontwerp is vir proefpersone wat reeds in die demensiefase is, of met belangrike kompromieë as gevolg van breinbesering, en daarom is dit redelik om 'n reeks oefeninge van lae probleme te verwag. Dit is net so waar dat 'n goeie rehabilitator hulle kan aanpas deur in die behoeftes van hul gebruikers te voorsien.

Die verskeidenheid take wat in die boek opgeneem is, is nie alleen genoeg om 'n kognitiewe opleiding op te stel nie. Meer as 'n fout in die boek, in hierdie geval is dit 'n waarskuwing vir elkeen wat wil benut van die nuttige voorstelle in hierdie boek.

gevolgtrekkings

Kognitiewe opleiding vir verworwe demensies en breinbeserings leen hom ongetwyfeld a geldige ondersteuning vir diegene wat kognitiewe stimuleringsgroepe wil hou, veral op die gebied van demensies, deur 'n groot reeks oefeninge aan te bied wat ook uitstekende beginpunte kan wees vir die ontwikkeling van nuwes.

U mag ook belangstel in: Veelvuldige sklerose: hoe om neuropsigologiese tekorte te rehabiliteer

Begin tik en druk Enter om te soek