Ons het al by verskeie geleenthede gesels uitvoerende funksies en hulle s'n belangrikheid in skoolleer. Ons het ook gepraat oor hoe dit moontlik sou wees om dit ook op te gradeer na breinbesering óf verkry in die skoolomgewing.
In die verlede het sommige geleerdes uitvoerende funksies in twee makro-gebiede verdeel: 'koue' uitvoerende funksies en 'warm' uitvoerende funksies.[2]: in die eerste geval is dit daardie komponente wat meer verband hou met die verwerking van inligting op 'n abstrakte vlak (byvoorbeeld werkgeheue, remming, kognitiewe buigsaamheid en beplanning), terwyl dit in die tweede geval verwys na die relatiewe vermoë emosionele en gedragsbeheer (byvoorbeeld die vermoë om bevrediging uit te stel en emosies te bestuur).
As ons van warm uitvoerende funksies praat, is dit per definisie natuurlik om na te dink oor hul verhouding met aggressiewe gedrag, veral waar dit ontbreek. 'N Groep Duitse navorsers[1] in plaas daarvan het hy gedink om die verhouding tussen te ondersoek uitvoerende funksies koue en verskillende soorte aggressiewe gedrag.

die navorsing

Spesifiek het hulle 'n groep laerskoolkinders vir drie jaar gemonitor en hulle aanvanklik beoordeelinhibisiedie werkgeheuedie kognitiewe buigsaamheid en die vermoë om beplanning. Oor die drie jaar het die onderwysers van die kinders die opdrag gekry om hul aggressiewe gedrag te evalueer deur hulle te verdeel in:

  1. aanrandings fisiese
  2. aanrandings relasionele
  3. aanrandings reaktiewe (in antwoord op provokasies)
  4. aanrandings pro-aktiewe (beplande aggressiewe gedrag, nie uit provokasies nie)

waarom hierdie "afwyking"?

Volgens die navorsers sal reaktiewe gedrag afhang van die onvermoë om impulse te beheer, en in hierdie sin 'n verband met die gebrek aan uitvoerende funksies; proaktiewe aanvalle vereis egter beplanning en gevolglik is dit moeiliker om te implementeer sonder voldoende doeltreffendheid van die uitvoerende funksies.

Toekomstige ontwikkelings

Uit hierdie resultate is daar ongetwyfeld die behoefte om te ondersoek of kognitiewe opleiding wat daarop gemik is om uitvoerende funksies te versterk, tot groter beheer van emosies en impulsiewe reaksies kan lei, wat kan lei tot 'n afname in aggressiewe gedrag.

Begin tik en druk Enter om te soek