Dit is bekend dat die simptome van ADHD, wat by kinders by diagnose voorkom, neig om af te neem met adolessensie[1] veral hiperaktiwiteit. Maar op dieselfde tyd tussen 30 en 80% van die persone met hierdie diagnose ondervind ADHD-verwante probleme gedurende die hele adolessensie en selfs volwassenheid[6]; die probleme in die verskillende kontekste van die volwasse lewe sal deels afhang van die tipe evolusie van die simptome[4].
Sommige kognitiewe funksies is geïdentifiseer as meer gereeld gebrekkig by hierdie mense, op 'n stabiele manier vir die hele lewensduur, byvoorbeeld volgehoue ​​aandag, totdat sommige navorsers dit beskou as 'n belangrike neuropsigologiese eienskap by ADHD.[3].

'N Groep geleerdes[2] en glo dat die wetenskaplike bewyse oor die onderwerp nog onduidelik is, het hy 'n lang ondersoek gedoen om verskillende aspekte te verduideliik:

  • Verstaan ​​of dit so is neuropsigologiese ontwikkeling van mense met ADHD in adolessensie is anders as mense sonder ADHD (en as die bestaande gaping met dieselfde ouderdom mettertyd verander)
  • Verstaan ​​of daar 'nverband tussen ADHD-simptome en neuropsigologiese funksionering (veral in die aspekte wat verband hou met uitvoerende funksies)
  • Ondersoek of demografiese en neuropsigologiese kenmerke teenwoordig in die vroeë adolessensie verkondig die simptome van ADHD in die laat adolessensie en vroeë volwassenheid.

Die navorsing

Twee groepe seuns is vergelyk, een gediagnoseer met ADHD (53) en 'n tweede groep met normotipiese ontwikkeling (50). Albei groepe seuns het een ondergaan neuropsigologiese evaluering op die ouderdom van ongeveer 12 jaar en daarna op die ouderdom van ongeveer 17 herwaardeer.


Hierdie verskillende parameters is in ag geneem:

  • Simptome van ADHD is geëvalueer deur 'n spesiale vraelys wat deur die ouers ingevul is (K-SADS-E)
  • Intellektuele vlak gemeet met die WISC-III
  • alert, volgehoue ​​aandag, visuo-ruimtelike korttermyngeheue, werkgeheue visueel-ruimtelike, kognitiewe buigsaamheid en beplanning, word almal beoordeel deur verskillende CANTAB-subtoetse.

Die resultate

Soos verwag, was 'n eerste waargenome resultaat een groter vermindering van simptome van hiperaktiwiteit as dié van onoplettendheid.

In vergelyking met die neuropsigologiese eienskappe, het daar egter verskeie interessante resultate na vore gekom wat verdienstelik oor kommentaar gelewer moet word. In die eerste plek in die huiswerk waarskuwing a. is waargeneem toename in die verskil in reaksietye in vergelyking met persone met tipiese ontwikkeling, d.w.s. na 7 jaar word die prestasie van mense met ADHD vererger in vergelyking met die norm.
In die huiswerk van volgehoue ​​aandag albei groepe het verbeter, maar beide tydens die eerste en die tweede neuropsigologiese evaluering (na 7 jaar) het die proefpersone met ADHD laer as normaal getoon, met 'n byna onveranderde afstand; met ander woorde, beide groepe het 'n soortgelyke evolusie in prestasies getoon, terwyl hulle 'n duidelike verskil tussen hulle gehad het.
'N Soortgelyke neiging het in die visuo-ruimtelike korttermyngeheue, met 'n laer prestasie by ADHD-seuns as dié met tipiese ontwikkeling, terwyl hulle na 7 jaar in die visuele-ruimtelike werkgeheugenstake 'n groter vermindering van foute getoon het, maar ook 'n mindere gebruik van strategieë.
Die vordering van die toetse van kognitiewe buigsaamheid In plaas daarvan weerspieël dit wat in die waarskuwingstoetse waargeneem is: prestasie vergelykbaar met die eerste assessering en aansienlik slegter prestasie in vakke met ADHD na 7 jaar.
Op 'n soortgelyke manier as wat in die ander neuropsigologiese toetse aangeteken is, ook in die toetse van beplanning seuns met ADHD, met 7 jaar uitmekaar, toon 'n soortgelyke toename in beplanningstoetse, terwyl hulle altyd laer prestasies getoon het as dié met tipiese ontwikkeling.

Daar was egter geen verband tussen die verandering van neuropsigologiese eienskappe en ADHD simptome wat deur ouers aangemeld is nie.

Sommige eienskappe wat tydens die eerste evaluering aanwesig was, blyk 7 maande later voorspelend te wees vir die simptome van ADHDveral visu-ruimtelike werkgeheue, kognitiewe buigsaamheid en beplanningsvermoë. Die kognitiewe buigsaamheid en die tipe beroep van die ouers het veral daarin geslaag om 38% later 7% van ADHD-simptome te verklaar; onaktiewe simptome, kognitiewe buigsaamheid en visueel-ruimtelike werkgeheue was na 33 jaar 7% van die variansie van onaktiewe simptome; Laastens was kognitiewe buigsaamheid, beplanningsvermoë en die tipe ouerbesetting 49% van die variansie van simptome van hiperaktiwiteit / impulsiwiteit.

gevolgtrekkings

Die bogenoemde resultate kan soos volg opgesom word:

  • Beide die simptome van onoplettendheid en hiperaktiwiteit / impulsiwiteit en neuropsigologiese funksies (aandag e uitvoerende funksies) by ADHD verbeter dit mettertyd, maar bly gemiddeld laer as wat in tipiese ontwikkeling voorkom.
  • Die verandering in die simptome van ADHD korreleer nie, dit wil sê, dit gaan nie hand aan hand met die veranderinge wat opgespoor is met neuropsigologiese toetse nie.
  • By mense met ADHD is beplanningsvaardighede, visueel-ruimtelike werkgeheue en kognitiewe buigsaamheid 'n voorspelling van die toekomstige erns van hul simptome.
  • Verbeterde prestasie van kognitiewe buigsaamheid, tesame met 'n beter beroep van ouers (professionele of tegniese vlak - dit wil sê met 'n hoër sosio-ekonomiese vlak) voorspel jare later ligter simptome.

Dit alles verg belangrike nadenke: die feit dat daar deur die jare 'n verswakking van ADHD-simptome was (veral hiperaktiwiteit / impulsiwiteit) en dat kognitiewe funksies geneig is om te verbeter, soos by tipiese ontwikkelende vakke (terwyl dit laer bly), element van uiterste belang, veral in die kommunikasie van die diagnose aan ouers. Uit ons ervaring is daar inderdaad belangstelling en kommer oor die toekomstige vermoëns van die kind, en dit kan baie nuttig wees om dit te kommunikeer wat die waarskynlikste evolusie van sommige van sy eienskappe is; Daarbenewens kan kennis van die neuropsigologiese profiel van die seun verder help om hierdie eienskappe te verklaar, veral as ons die voorspellende krag van sommige kognitiewe funksies, soos werkgeheue, beplanning en kognitiewe buigsaamheid, oorweeg, natuurlik om 'n evaluering te doen deeglike neuropsigologie wat nie net tot 'n paar "roetine" -toetse beperk is nie.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!