Waarom assessering doen?

Die beginpunt: die probleme op skool

Die belangrikste rede waarom 'n assessering van leer gewoonlik gevra word, is een probleme by u kind.

Die situasies kan baie van mekaar verskil. Byvoorbeeld die kind / seun:

 • sukkel om lees / skryf korrek of doen berekeninge (memoriseer nie die vermenigvuldigingstabelle nie)
 • lees goed, maar sukkel verstaan ​​wat hy lees
 • ondanks die feit dat u die vak bestudeer en geken het, is dit baie moeilik om dit te doen druk die konsepte uit
 • studeer baie tuis, maar dit blyk moenie iets terughou nie van wat hy studeer
 • toon goeie vaardighede, maar beskik oor een swak aandagspan wat hul sukses met hul huiswerk voorwaardes maak
 • het goeie algemene vaardighede, maar een traagheid in uitvoering wat hom straf met tydstake

Die doel van 'n assessering is nie om 'n diagnostiese etiket te gee nie, maar om die probleme agter swak akademiese prestasie te begryp

Waarom 'n neuropsigologiese evaluering

Dit is die doel van 'n omvattende neuropsigologiese assessering 'n antwoord te gee op die probleme van die kind / seun.

Soms kan 'n skolastiese probleme veroorsaak word deur a spesifieke leerstoornis (DSA, soos die disleksie vir lees, die dysorthography vir skryf as korrektheid van die spel, die discalculia vir die berekening en die disgrafie vir skryf as grafiese beroerte), en in hierdie geval eindig die evaluering met 'n diagnose. In ander situasies, hoewel daar geen spesifieke leerstoornis is nie, kan daar probleme ontstaan broos op sommige gebiede soos geheue of aandag. Die doel van die evaluering is in elk geval om kritieke kwessies uit te lig, maar ook om die aandag te gee sterkpunte waarop u kan benut in 'n moontlike behandelingspad of op skool.

Die evaluering dien om die swakhede (waarop ons kan werk) en die sterk punte (waarop u kan benut) van die kind / tiener uit te lig.

Hoe word 'n neuropsigologiese evaluering uitgevoer?

Die evalueringsproses vind oor ongeveer 3 dae plaas en volg die volgende stappe:

 • Informatiewe vergadering (gratis): dit is die oomblik waarop die ouers die redes rapporteer wat gelei het tot die versoek om 'n evaluering en die professionele persone wys hoe om voort te gaan
 • Anamnestiese onderhoud: Dit word gereeld onmiddellik na die onderhoud gedoen, en dit is die oomblik waarop al die inligting oor die pasiënt se mediese geskiedenis versamel word
 • Evaluerings- en diagnostiese raamwerk: die werklike evaluering vind plaas in 1-2 vergaderings met hom sielkundige wat aspekte rakende aandag, geheue, redenasievaardighede sal ondersoek, terwyl 'n verdere ontmoeting met die spraakterapeut wat aspekte rakende leer (lees, skryf, bereken) en, moontlik, taal evalueer
 • Die opstel van die verslag en die terugkeeronderhoud: aan die einde van die evaluering word 'n finale vergadering ooreengekom waarin die professionele persone sal illustreer wat uit die evaluering na vore gekom het en die verslag met die toetsresultate, kliniese interpretasies, enige diagnose en voorstelle vir onderwysers lewer.

Klik hier vir meer inligting oor die evalueringsproses.

Die evaluering het 'n vaste prys, maar 'n wisselende duur, gebaseer op die behoefte om sekere eienskappe van die kind / seun te ondersoek.

Wat kan gedoen word na die evaluering?

Op grond van wat uit die assessering blyk, kan verskillende weë geïmplementeer word:

 • In geval van spesifieke leerstoornis, op grond van die wet 170/2010, sal die skool 'n dokument met die naam moet opstel Verpersoonlikte didaktiese plan (PDP), waarin hy die kompenserende en resepterende instrumente aandui wat hy sal moet gebruik om die onderrig aan te pas volgens die leermetodes van die kind / seun (sien ook: DSA diagnose: wat moet ek volgende doen?)
 • In die geval van ander probleme, byvoorbeeld aandag of geheue, is dit altyd moontlik om 'n verpersoonlikte onderrigplan op te stel op grond van die ministeriële omsendbrief op BES (spesiale opvoedkundige behoeftes)
 • Uiteindelik sal dit moontlik wees om voorsiening te maak spraakterapie vergaderings aspekte wat verband hou met taal of leer (lees, skryf en bereken) te verbeter of kursusse in neuropsigologie om aandag- en memoriseringsvaardighede te verbeter (Klik hier vir meer inligting).

Enige diagnose van ASD word aan die einde van die evaluering uitgereik dit word in Emilia-Romagna aanvaar soos 'n diagnose van die Nasionale Gesondheidsdiens.

Assessering is die beginpunt vir enige personalisering van onderrig op skool, sowel as vir 'n buitekurrikulêre spesialisintervensie

RING NOU OM 'N VERGADERING TE Bespreek

Kognitiewe opleiding

Via Ugo Bassi 10, Bologna

392 015 3949

Die koste van die evaluering is € 384, alles ingesluit, vanaf die eerste onderhoud tot die aflewering van die verslag

Vir verdere vrae

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!