As ons oor die langtermyngeheue praat, verwys ons na 'n komplekse proses waardeur individue gebruik word codificeren, winkel e herstel die inligting:

 • la encoding is die verwerking van die inligting wat gestoor moet word,
 • met die term konsolidasie daar word verwys na die versterking van voorstellings terwyl dit geberg word.

Dit is duidelik dat 'n langtermyngeheue nuttig moet wees, die moontlikheid moet bestaan ​​om dit te herstel. (Banich, 2004).

Wanneer 'n pasiënt neuropsigologiese evaluering ondergaan, gaan dit oor presies langtermyngeheue een van die probleme wat hy die meeste in die daaglikse lewe ervaar. Dit is egter baie onwaarskynlik dat die persoon wat die klinikus waargeneem het, duidelik sal kan sê watter soort tekort hy ly (as daar aanvaar word dat daar 'n tekort is). Dit is die taak van die klinikus om te interpreteer wat die pasiënt rapporteer (om hom waar nodig met spesifieke vrae te begelei) en om te probeer verstaan ​​in watter geheue die gekla word om hom te onderwerp aan spesifieke toetse.

'N Bietjie soos die artikel oor toets om uitvoerende funksies te evalueer, het ons besluit om 'n lys van toetse te maak om die verskillende komponente van die langtermyngeheue te evalueer, met inagneming dat 'n toets nooit slegs 'n kognitiewe funksie behels nie, en dat die lys egter nie volledig kan wees nie.

Alhoewel daar nie 'n ooreenkoms is oor die teoretiese model wat al die geheue-komponente op die langtermyn en hul onderlinge verwantskappe kan beskryf nie, probeer ons kortliks die mees gedeelde onderverdeling beskryf, sodat ons dan die toetse kan groepeer op grond van hierdie klassifikasie.

Langtermyngeheue word tipies in twee groot takke verdeel:

- eksplisiete (bewustelik of verklarend)

- geïmpliseer (bewusteloos of nie-verklarend of prosedureel).

Wat die eerste tak betref, praat ons gewoonlik van 'n verdere onderverdeling in die geheue episodiese (geheue van feite en gebeure wat gekontekstualiseer is in die ruimte en tyd waarin dit plaasgevind het), semantiek (algemene kennis van die wêreld) en erkenning (die gevoel van bekendheid om weer iets te beleef, sonder dat die vorige ervaring ruimte-tyd konnotasies het).

Implisiete geheue word gewoonlik verdeel in priming, wat binne die perseptuele stelsel optree, byvoorbeeld met die fasilitering van die voltooiing van voorheen gesien woorde, vanaf 'n fragment daarvan, en prosedurele geheuedit wil sê die een wat ons toelaat om te fiets of met die motor te ry sonder om bewus te wees van die motoriese werking (Strauss et al., 2006).

Alhoewel 'n breë artikulasie van die verskillende langtermyn geheue stelsels blykbaar voorkom, is dit op die neuropsigologiese gebied klinici is geneig om slegs eksplisiete geheuevaardighede te evalueer (Rabin et al., 2005) en, buiten die voorbereiding van die individuele professionele persoon, is dit deels te wyte aan die byna totale afwesigheid van toetse vir implisiete geheue, ten minste in die Italiaanse panorama.

Alhoewel 'n breë artikulering van die verskillende langtermyn geheue stelsels blyk te wees, is dit geneig om slegs eksplisiete geheue vaardighede op die neurosielkundige gebied te evalueer.

Kom ons kyk na 'n paar toetse wat gebruik kan word vir die verskillende langtermyn geheue-subdomeine.

Episodiese geheue. Dit is beslis die gebied waaraan meer aandag geskenk word, ten minste vanuit die testistiese oogpunt. Daar moet egter gesê word dat daar aansienlike verskille is tussen die toetse wat in hierdie gebied val. Dink maar aan die toetse wat die herintroduksie van 'n liedjie vereis (dus reeds semanties georganiseerd) en diegene wat die herindeling van woordelyste vereis (en wat 'n aktiewe herorganisasie vereis om ten beste te onthou), of, meer triviaal, sommige toetse fokus op die verbale komponente, terwyl ander op die visuele en visu-ruimtelike konsentreer. Die verskil tussen toetse wat antegrade-geheue evalueer en dié wat retrograde geheue evalueer (veel minder gebruik), hoef ook nie onderskat te word nie.
Onder die toetse van episodiese geheue vind ons die volgende meer gereeld (ons gee 'n beskrywing van die belangrikste):

 • Babcock se verhaal. Langtermyn-leertoets waarin 'n kort teks gelees word aan 'n pasiënt wat dit onmiddellik en minute later sal moet herhaal. Daar is verskillende weergawes daarvan. Dit word ook wyd gebruik danksy die vinnige toediening.
 • Prosa-geheue (ENB-2). Toets baie soortgelyk aan die vorige wat in die battery is Kort neuropsigologiese eksamen 2. Dit het die voordeel dat dit van 15 tot 96 jaar gekalibreer is, dat dit 'n afsonderlike telling het vir onmiddellike en uitgestelde herverkragting en dat dit binne 'n battery is wat maklik is om te vind en teen 'n baie laer koste in vergelyking met ander op die mark. Aan die ander kant bied dit slegs 'n afsnyding (vasgestel op die vyfde persentiel), wat die risiko loop om nie grenssituasies op te spoor nie.
 • Verhalende geheue (NEPSY-II). Toets soortgelyk aan Babcock se verhaal, maar meer ingewikkeld in terme van die tipe inligting wat aan die pasiënt gelees word en met twee verskillende tipes passasies gebaseer op die ouderdomsgroep (4 -10 jaar; 11-16 jaar). bewys lewer van vrye en geleide herverkragting, maar uitgestelde herstel is nie aanwesig nie. dit is vervat in die naam van die battery NEPSY-II.
 • Rey se 15-woord toets. Die doel van hierdie toets is om verbale leervermoë en geheue te assesseer. Dit dek 'n ouderdomsgroep wat tussen 20 en 89 jaar oud is en die toediening duur ongeveer 10-15 minute. Dit bied 3 parallelle vorms wat die leereffek in die verskillende hervoorstelle van die toets vir die monitering van die pasiënt se kognitiewe funksie tot die minimum beperk. Die toets toon hoë interne konsekwentheidsresultate (Van den Burg, 1999) voldoende betroubaarheidstoets (Mitrushina & Satz, 1991) en 'n swak leereffek (Mitrushina & Satz, 1991). Uiteindelik blyk dit 'n goeie ekologiese geldigheid te hê, veral wat betref die funksionering in die daaglikse lewe van pasiënte met verskillende kwale (Strauss et al., 2006).
 • Leerlyste
 • Selektiewe herinnering aan woorde onmiddellik en uitgestel (BVN 5-11; BVN 12-18). Dit is 'n toets wat baie ooreenstem met Buschke-Fuld, beide vir die tipe stimuli en die tipe toediening. Dit verskil van laasgenoemde in die soort teikenkinders en jongmense tussen 5 en 11 jaar (BVN 5-11) en tussen 12 en 18 jaar oud (BVN 12-18). Anders as Buschke-Fuld, neem dit nie die min of meer stabiele woorde in die geheue in ag nie, maar slegs die totale aantal woorde wat in die onmiddellike toets en in die uitgestelde toets ontlok word.
 • Gratis hervervaardiging van woorde (BVN 5-11). Dit is 'n toets wat baie ooreenstem met Rey se 15-woordtoets, maar gekalibreer op kinders van 5 tot 11 jaar.
 • Lys geheue (NEPSY-II). Probeer baie soortgelyk aan die een wat net genoem is BVN 5-11, vir kinders tussen 7 en 17 jaar oud. Dit bevat ook 'n lys van inmengings om die vatbaarheid vir pro-aktiewe en terugwerkende inmenging te bepaal, sowel as onmiddellike en uitgestelde herstel. Dit neem ook indringers en herhalings in ag.
 • Leerpare. Dit is 'n basiese toets wat behels dat u na verskillende pare woorde luister en dan die tweede woord van elke paartjie her-implementeer, na die eerste woord wat deur die eksaminator gelees is. Dit is nie baie sensitief na regstelling vir ouderdom en skoolopleiding nie (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Gratis en gesamentlike selektiewe herinneringstoets. Dit is 'n toets wat die vermoë beoordeel om vrye woorde te herwin, na aanleer van semantiese kategorieë en na semantiese fasilitering. Laat u toe om pasiëntprestasie met spontane herstel te vergelyk met prestasie in begeleide herstel. Dit kan nuttig wees, aangesien dit taamlik sensitief lyk vir die teenwoordigheid van demensie (Auriacombe et al., 2010).
 • Leer 10 woorde
 • Semanties verwante en onverwante woorde
 • Verbale supra-span leer Buschke-Fuld. Dit is 'n interessante toets omdat dit, anders as oënskynlik soortgelyke toetse soos Rey se 15-woordtoets, die verbale geheue op kort en lang termyn in verskillende komponente verdeel, gebaseer op die pasiënt se vermoë om woorde te herwin sonder om word weer deur die eksaminator gelees (Strauss et al., 2006). Die Italiaanse weergawe benodig ongeveer 30 minute vir toediening en is gekalibreer op onderwerpe wat wissel tussen 40 en 85 jaar. Tellings is matig verwant aan IK in die afwesigheid van 'n intellektuele vlak, kan die klinikus dus die mnemoniese tekort oorskat (Biskop, 1990). As dit mettertyd nodig is om hierdie toets af te handel, moet daar in ag geneem word dat hierdie toets genoeg aan die leereffek ly. Dit is interessant dat daar min korrelasies tussen die tellings van hierdie toets en die bogenoemde toets van Rey se 15 woorde gevind is, en dit is versigtig om dit as uitruilbare toetse te oorweeg, hoewel dit blykbaar eenders lyk (Macartney-Filgate & Vriezen, 1988). Uiteindelik blyk dit dat hierdie toets 'n goeie ekologiese geldigheid het, ten minste by persone met kop trauma, dit is baie sensitief, maar nie baie spesifiek vir die tipe breinbesering nie (Strauss et al., 2006).
 • Erkenning van woorde. Dit is een van die weinige toetse wat in Italië beskikbaar is vir mondelinge erkenning; dit is vinnig en maklik om te administreer (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011), maar nie maklik om te vind nie.
 • Seriële posisie kurwe
 • Rivermead gedragsgeheue toets. Dit is 'n battery om geheue defekte in die alledaagse lewe te evalueer en hul evolusie te monitor. Dit is op volwassenes gekalibreer en ekwivalente tellings is beskikbaar vir 'n ouderdomsgroep van 12 tot 87 jaar (Brazzelli et al., 1993) en duur ongeveer 25 minute. Dit hou nie by 'n bepaalde teoretiese model nie, maar in toetse probeer dit simuleer wat die mnemoniese versoeke in die daaglikse lewe is (Aldrich et al., 1991). Dit het verskillende subtoetse wat wissel van episodiese tot voornemende geheue, wat deur die herkenningsgeheue gaan. Soos Buschke-Fuld, word sommige subtoetse van hierdie battery beïnvloed deur die QI (Cockburn & Smith, 1991; Fennig et al., 2002; Wilson et al., 1989) en daarom is daar versigtigheid nodig by die interpretasie daarvan, veral as daar nie 'n vorige evaluasie van die intellektuele funksionering van die pasiënt wat ondersoek word nie. Vanuit die betroubaarheidsoogpunt toon dit 'n goeie interne konsekwentheid, voldoende weerstand teen die toetstoets (Man et al., 2001) en ooreenkoms tussen parallelle vorms (Wilson et al., 1989). Dit is 'n battery wat baie gevoelig is vir selfs geringe geheueversteurings, met 'n baie betroubare profieltelling, terwyl die siftingstelling te ernstig lyk (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011). Samevattend blyk dit 'n geldige aanvullende instrument te wees in vergelyking met die klassieke geheuetoetse wat gereeld gebruik word.
 • Toets van die 3 plekke en 3 voorwerpe. Dit is 'n toets langtermyn geheue sifting. Dit lyk of dit in staat is om pasiënte met demensie vinnig te identifiseer, maar minder geskik is om teen mense met MCI te diskrimineer as in 'n kontrolegroep. Verder, volgens sommige skrywers, sou die kontrolemonster redelik beperk en ongebalanseerd wees (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Outobiografiese geheue onderhoud. Soos die naam aandui, ondersoek dit die teenwoordigheid van retrograde amnesie en beslaan 'n ouderdomsgroep tussen 18 en 80 jaar. Die onderhoud dek 3 fases van die lewe van die pasiënt (0 - 15 jaar, 16 - 40 jaar, van 41 jaar tot 2 jaar voor die onderhoud). Om nie antwoorde op vrae te kry nie, is nie maklik nie. Dit vereis ook 'n verifiëring van die gebeure wat herroep word (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Outobiografiese geheue toets deur Crovitz-Schiffmann.
 • 1920-1965 eksterne vraelys.
 • Q80 en Q60 retrograde geheue vraelys
 • Bekende gebeurtenis vraelys 1966 - 1997
 • Geheue toets van historiese gebeure
 • Erkenning van name van bekende mense
 • Erkenning van gesigte van bekende mense
 • Toets van bekende gesigte
 • Roete-leertaak
 • Erkenning van gesigte en geboue. Dit is een van die weinige toetse wat in Italië beskikbaar is vir visuele herkenning, dit is vinnig en maklik om te administreer (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011), maar nie maklik om te vind nie.
 • Komplekse figuur van Rey-Osterrieth. Toets wat ontwerp is om visueel-konstruktiewe vaardighede en visueel-ruimtelike geheue te evalueer. Daar is verskillende weergawes en instellings. Sommige skrywers wys op die lae sensitiwiteit van hierdie toets en die behoefte aan 'n kwalitatiewe ontleding van die prestasie van die pasiënt (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Kursusse bo-span. Dit is 'n toets wat bestaan ​​uit die herhaling van dieselfde ry van 8 kubusse (dieselfde tabel van die kursustoets word gebruik) vir 'n paar keer om die visu-ruimtelike leervermoë te evalueer. Dit is 'n eenvoudige en betroubare toets, met die moontlikheid om verskillende kalibrasies te gebruik wat altesaam 25 tot 85 jaar oud is. Die meer betroubare kalibrasie hou ook die omvang van die Corsi-toets in ag (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011), maar dit is nie van toepassing op diegene wat in laasgenoemde toets 'n rou telling hoër as 6 behaal nie.
 • Geheue van tekeninge, onmiddellik en uitgestel (NEPSY-II). Dit is die enigste visuele en visueel-ruimtelike geheue toets wat teenwoordig is in die NEPSY-II en een van die min toetse op hierdie gebied vir die ontwikkelingsouderdom wat begin vanaf 3 jaar (tot 16 jaar). Dit bestaan ​​uit die reproduksie van 'n rangskikking van tekeninge wat vir 10 sekondes waargeneem is, wat meer en meer ingewikkeld word (beide in terme van die aantal kaarte en afleidings teenwoordig), en elke keer twee kaarte bygevoeg tot die konfigurasie wat voorheen waargeneem is. Dit bied gedissosieerde tellings vir visuele en visuo-ruimtelike geheue, beide in onmiddellike en uitgestelde heropvoering.
U mag ook belangstel in: Alzheimersiekte en bestuursvaardighede

Oor die semantiese geheue, die toetse om dit te ondersoek verwys hoofsaaklik na woordeskat en ensiklopediese toetse en is beide mondelings en visueel:

 • Algemene kennis van die wêreld
 • Semantiese battery van Laiacona
 • Semantiese battery van Sartori. Battery vir die evaluering van verskillende semantiese stelselsmondeling en visueel. Dit bied baie toetse aan, soos naamgewingstoetse oor visuele aanbieding en mondeling beskrywing, begrip van woorde, vertroudheid met visuele en mondelinge aanbieding, semantiese mondelinge vlotheidstoets en oordeel oor die vorm van die letters. Dit is 'n gedetailleerde toets wat baie semantiese kategorieë in ag neem en dit is nie nodig om dit alles toe te dien nie (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Piramides en palms toets
 • Beoordelings van die werklikheid oor chimeriese figure. battery vir die evaluering van die semantiese stelsel. Dit bestaan ​​uit 'n deel waarin die onderwerp 'n oordeel moet gee oor die werklikheid van die voorgestelde figure (reëel of chimeries) en 'n ander meervoudige keusegedeelte waarvan die onderwerp die werklike figuur tussen verskillende afleiers moet identifiseer. Dit is nuttig om die pre-semantiese fases van die perseptuele proses te evalueer, met die doel om die inligting wat in die Semantiese Besluitstelsel teenwoordig is, te evalueer (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Erkenning en benaming van bekende geboue

As die lae aantal semantiese geheuetoetse in vergelyking met episodiese geheuetoetse al waargeneem kon word, is die kontras nog duideliker deur na die implisiete geheue:

 • Toets vir die voltooiing van stam. Dit is een van die min toets vir die evaluering van implisiete geheue (herhalende voorbereiding) gepubliseer in Italië. Dit benodig 10-15 minute tyd vir toediening (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011) en dit is nie maklik om te vind nie. Dit is gekalibreer op mense van 20 tot 93 jaar oud.
U mag ook belangstel in: Wat is werkgeheue?

Samevattend is daar 'n groot wanbalans tussen die hoeveelheid eksplisiete langtermyn-geheue-toetse in vergelyking met die implisiete toets, tussen episodiese toetse in vergelyking met semantiese en tussen verbale toetse in vergelyking met visu-ruimtelike. Verder lyk dit asof baie van hierdie toetse, hoewel dit blykbaar soortgelyk is, nie met mekaar korreleer nie, en dit dui daarop dat hulle nie dieselfde kognitiewe prosesse meet nie. Daarbenewens is daar dikwels 'n leereffek in hierdie tipe toets, en te gereeld is daar geen parallelle vorms om die evolusie van die tekort aan pasiënte te monitor nie.

Samevattend is die klinikus baie aandag nodig by die keuse van toetse omdat die resultate aansienlik kan verander op grond van die toetse wat tydens die neuropsigologiese evaluering gekies is.

Wil u die geskikste toets per area en skool vind? Probeer ons nuwe gratis FindTest-webapp!

Begin tik en druk Enter om te soek