Demensie, in sy vele vorme, dra 'n beduidende las op die 50 miljoen mense wat wêreldwyd geraak word, sowel as hulle versorgers.

Sommige kognitiewe agteruitgang word as deel van normale veroudering beskou. Demensie, daarenteen, maak hierdie afname "steiler", wat die geheue, denke, oriëntasie, berekening en leervaardighede, begrip en oordeel geleidelik in die gedrang bring. [1].

'N Voortdurende uitdaging is nie net om nuwe en beter behandelingsopsies te vind nie, maar ook om die regte aanwysers te ontdek wat ons in staat stel om te voorspel watter soorte kognitiewe tekorte 'n persoon in hul leeftyd sal ontwikkel.


'N Studie deur Gustavson en kollegas [2] gepoog om vaardighede in spesifieke neuropsigologiese toetse te ondersoek om ligte kognitiewe inkorting te voorspel (MCI) by gesonde volwassenes. Die skrywers het daarop gefokus episodiese geheue en aan semantiese vloei as potensiële voorspellers, sowel as die interaksies tussen hierdie twee veranderlikes.

'N Interessante aspek van hul navorsing was die keuse van 'n spesifieke groep mense: tweelinge wat gekies is uit mans wat tussen 1965 en 1975 in die weermag gedien het (tussen 51 en 59 jaar oud).

Neuropsigologiese toetse is gebruik om die episodiese geheue en verbale vlotheid, sowel as kognitiewe status, te kwantifiseer, beide aan die begin van die studie en na 'n periode van 6 jaar. Slegs mense met 'n normale kognitiewe vlak tydens die eerste opname is gekies om aan die studie deel te neem.

Na 6 jaar, van die 842 deelnemers, het 80 'n vorm van MCI ontwikkel (ongeveer die helfte van die soort) amnesic); laasgenoemde blyk slegs in een opsig van hul eweknieë te verskil: hulle was ouer as diegene wat kognitief normaal gebly het.

Toe die veranderlikes van belang in hierdie studie ondersoek is, het die outeurs aan die begin van die studie gevind dat MCI-progressie voorspel word deur 'n lae telling in beide semantiese vlotheid en episodiese geheue. In die besonder het episodiese geheue vooruitgang in MCI voorspel amnesichoewel semantiese vlotheid ook 'n onbeduidende rol gespeel het.

Verder het dit gelyk asof episodiese geheue, maar nie noodwendig semantiese vlotheid nie, nie-amnesiese MCI voorspel en sodoende daarop dui dat dit 'n soort wekroep vir die algemene kognitiewe agteruitgang eerder as net in gebiede wat direk met geheue verband hou.

'N Verdere interessante bevinding is dat semantiese vlotheid en episodiese geheue gekorreleer gelyk het, maar hierdie bevinding kan volgens die outeurs afkomstig wees van genetiese aspekte, aangesien die optredes in die twee toetse op 'n soortgelyke manier in die tweelingpare verskil het.

Die skrywers het tot die gevolgtrekking gekom dat episodiese geheue en semantiese vlotheid gebruik moet word as risiko-aanwysers vir kognitiewe agteruitgang by normale individue. Alhoewel die belangrikheid van die merker Biologies vir diagnose (soos die PET-bevindings) kan nie ontken word nie, die data het aangedui dat neuropsigologiese toetse dikwels beter blyk te wees en vroeër voorspellers van kognitiewe agteruitgang en die progressie daarvan in Alzheimer-demensie.

Gustavson en kollegas is derhalwe van mening dat 'n ideale benadering waarskynlik inligting van biologiese merkers sou kombineer met inligting van vloei- en geheue-toetse om kognitiewe agteruitgang by gesonde mense te voorspel.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Semantiese behandeling by die volwassene