Dat ADHD gepaard gaan met verskillende neuropsigologiese tekorte, is welbekend. Veral verskillende kognitiewe prosesse wat met uitvoerende funksies verband hou, word gereeld verander, soos responsinhibisie, kognitiewe buigsaamheid, beplanning, waaksaamheid en werkgeheue[4][8] (sien ook dieevolusie van die kognitiewe profiel by ADHD).

By volwassenes met ADHD kan 'n tekort aan uitvoerende funksies in die alledaagse lewe voorkom met impulsiewe besluite, swak verdraagsaamheid teenoor frustrasie, probleme met tydsbestuur (byvoorbeeld om laat te wees en swak kennis van tyd het), die vermoë om te bestuur en self te motiveer, die vermoë om aktiwiteite te beplan en te organiseer[3].

Die skrywers van die navorsing waaroor ons u wil vertel[3] hulle veronderstel dat die laaste vermelde probleme ten minste gedeeltelik aan nog 'n onvoldoende bestudeerde tekort aan ADHD gekoppel kan word: dié van perspektiefgeheue. Hierdie konsep verwys na die vermoë om op te tree na 'n voorneme wat vir 'n latere oomblik beplan is[3] (perspektiefgeheue gebaseer op tyd), in die toekoms van 'n spesifieke gebeurtenis (voornemende geheue gebaseer op die gebeurtenis) of na voltooiing van 'n aktiwiteit (voornemende aktiwiteitsgebaseerde geheue).
Enkele voorbeelde van voornemende geheue kan onthou word om 16:00 na die dokter se afspraak te gaan of medisyne te neem voordat u ontbyt geniet (sien ook ons ​​artikel oor voornemende geheue in veelvuldige sklerose en aan rehabilitasie van perspektiewe geheue).

Voornemende geheue bestaan ​​uit verskillende stadiums en prosesse[3]: eerstens, abedoeling en die tyd wat plaasvind, moet beplan word; later sal dit moet wees bedoeling gestoor in retrospektiewe geheue en aktief bly terwyl u ander aktiwiteite doen; ten slotte, as dit gepas is om die bedoeling konkreet te maak, sal dit nodig wees inhibeer ander aksies aan die gang met die doel om verander aktiwiteite buigsaam, begin dus die een wat vir daardie oomblik beplan is, uitvoer.

Gegewe wat pas bespreek is, blyk dit voor die hand liggend dat die konsep van perspektiewe geheue langtermyn (retrospektiewe) geheue behels en tot 'n groot mate die uitvoerende funksies.
In ooreenstemming met die tekort aan uitvoerende funksies wat alreeds by ADHD bekend is, word dit ook in hierdie konteks gesien veranderinge van perspektiefgeheue[7], saam met neiging tot uitstel[6]. Desondanks het niemand nog die moontlike verband tussen hierdie twee eienskappe ondersoek nie.

die hipotese[3] is dat uitstel moontlik te make het met die slegte ingesteldheid wat in die toekoms geprojekteer moet word (geaardheid vir die toekoms) en met moeite om dit voor te stel (episodiese toekomsdenke). Mense wat geneig is tot uitstel is meer gerig op die hede en sal moeiliker wees om hul toekomstige scenario's voor te stel[4]. In werklikheid word voorgestel dat die vermoë om die toekoms voor te stel 'n skakel kan hê met die vorming van voornemens, 'n fundamentele fase vir die korrekte werking van die voornemende geheue[1].

Vanaf hierdie perseel Altgassen en kollegas[3] het navorsing ontwikkel met die doel om ondersoek die teenwoordigheid van voornemende geheue-tekorte by ADHD in die regte lewe en vergelyk hul optredes met dié in voornemende geheuetoets in die laboratorium, ondersoek die moontlike skakel tussen neiging tot uitstel en swak geneigdheid vir die toekoms, en verstaan ​​of die ten minste gedeeltelik die oorsaaklike verband tussen ADHD en neiging tot uitstel kan wees gekoppel aan perspektiewe geheue tekorte.

Die navorsing

die skrywers van die studie[3] hulle het twee groepe volwassenes gekies, een bestaande uit 29 mense met ADHD en 'n ander uit 29 mense met tipiese ontwikkeling. Almal het toetse ondergaan onmiddellike en vertraagde episodiese geheue, huiswerk van voornemende geheue in die laboratorium en huiswerk perspektiefgeheue in die alledaagse lewe; hulle het ook 'n vraelys voltooi oor neiging tot uitstel in die daaglikse lewe en 'n vraelys om ondersoek in te stel na neiging om in die toekoms geprojekteer te word.

Die resultate

Navorsingsdata dui op verskeie interessante resultate:

 • dit blyk onderskeid tussen potensiële geheue-prestasie in die laboratorium en in die werklike lewe: hoewel daar by persone met ADHD geen tekorte was in voornemende laboratoriumgeheue-toetse nie, was die probleme in die daaglikse lewe baie duideliker as by volwassenes met tipiese ontwikkeling.
 • 'N Korrelasie is gevind tussen die vermoë om 'n mens se voornemens te onthou in die daaglikse lewe e Uitgestelde episodiese geheue toets in die laboratorium (in ooreenstemming met die belangrikheid van die korrekte werking van episodiese geheue vir die doeltreffendheid van perspektiefgeheue).
 • Die simptome van ADHD hou verband met een minder vermoë om 'n mens se voornemens te onthou voorheen verklaar.
 • Mense met ADHD het een daarvan aangemeld neiging tot uitstel baie beter as dié met tipiese ontwikkeling.
 • In die groep met ADHD is dit gevind minder oriëntasie teenoor die toekoms.
 • La neiging tot uitstel was sterk gekorreleer met die aantal beplande aksies wat eintlik uitgevoer is, met die erns van ADHD en die toekomsgerigtheid.
 • Die verhouding tussen ADHD simptome e neiging tot uitstel is gedeeltelik bemiddel deur perspektief geheue tekort ('n verandering van voornemende geheue kan bydra tot die uitstel van gedrag by mense met ADHD).

gevolgtrekkings

Saamgevat lei hierdie data tot verskillende besinning, hoofsaaklik oor diegebruik en interpretasie van toetse in kliniese praktyk by ADHD: in ons land is daar 'n tekort aan toetse om die geheue te evalueer en dit kan aansienlike probleme skep met die korrekte raamwerk van die probleme wat mense met ADHD in die daaglikse lewe kan ervaar; hierdie navorsing wys ook daarop dat laboratoriumtoetse (vergelykbaar met neuropsigologiese toetse wat in 'n kliniese omgewing uitgevoer word) nie voldoende is om die werklike probleme in werklike kontekste te begryp nie, wat nog meer lei tot die risiko van die onderskatting van die impak van tekorte in die alledaagse lewe.
Die feit dat daar by persone met ADHD 'n groter neiging tot uitstel en 'n mindere toekomsgerigtheid is, dui op a moontlike oorsaaklike verband tussen hierdie twee eienskappe, wat ons, saam met die moontlikheid dat die gewoonte om verbintenisse uit te stel bemiddel deur 'n tekort aan voornemende geheue, ons laat dink toekomstige intervensiegebiede[1][2]; dit kan byvoorbeeld denkbaar wees dat as u ingryp op die toekomsgerigtheid en die vermoë om dit voor te stel, die potensiële geheuevermoë kan verbeter en die neiging tot uitstel by mense met ADHD (en nie net nie) kan verminder.

Daar moet egter in ag geneem word dat hierdie een is korrelasionele navorsing en daarom kan dit slegs dui op moontlike verwantskappe tussen veranderlikes; daarom is dit noodsaaklik dat verdere navorsing gedoen word wat die moontlike oorsaaklike verband tussen die veranderlikes (kognitiewe eienskappe) wat in hierdie navorsing oorweeg word, beklemtoon.

bibliografie

 1. Altgassen, M., Rendell, PG, Bernhard, A., Henry, JD, Bailey, PE, Phillips, LH, & Kliegel, M. (2015). Toekomstige denke verbeter voornemende geheue-prestasie en beplan die bepaling van ouer volwassenes. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 68(1), 192-204.
 2. Altgassen, M., Kretschmer, A., & Schnitzspahn, KM (2017). Toekomstige denkinstruksies verbeter voornemende geheue-prestasie by adolessente. Kindersneurosielkunde, 23(5), 536-553.
 3. Altgassen, M., Scheres, A., & Edel, MA (2019). Voornemende geheue bemiddel (gedeeltelik) die verband tussen ADHD-simptome en uitstel. ADHD Aandagstekort en hiperaktiwiteitsversteurings, 11(1), 59-71.
 4. Corbett, BA, Constantine, LJ, Hendren, R., Rocke, D., & Ozonoff, S. (2009). Ondersoek uitvoerende funksionering by kinders met outisme spektrum versteuring, hiperaktiwiteitsversteuring en tipiese ontwikkeling. Psigiatrie-navorsing, 166(2-3), 210-222.
 5. Rebetez, MML, Barsics, C., Rochat, L., D'Argembeau, A., & Van der Linden, M. (2016). Uitstel, oorweging van toekomstige gevolge en episodiese toekomsdenke. Bewussyn en kognisie, 42, 286-292.
 6. Steel, P. (2007). Die aard van uitstel: 'n Metaanalitiese en teoretiese oorsig van tipiese selfregulerende mislukking. Sielkundige bulletin, 133(1), 65.
 7. Talbot, KDS, Müller, U., & Kerns, KA (2018). Voornemende geheue by kinders met hiperaktiwiteitsversteuring onder aandaggebrek: 'n oorsig. Die kliniese neuropsigoloog, 32(5), 783-815.
 8. Willcutt, EG, Doyle, AE, Nigg, JT, Farao, SV, & Pennington, BF (2005). Geldigheid van die uitvoerende funksieteorie van aandagafleibaarheid / hiperaktiwiteitsversteuring: 'n meta-analitiese oorsig. Biologiese psigiatrie, 57(11), 1336-1346.
U mag ook belangstel in: Hoeveel baat universiteitsstudente met ADHD by studiebeoordeling?

Begin tik en druk Enter om te soek