Eksamenangs is 'n kombinasie van sielkundige simptome, insluitend bekommernis, vrees, spanning en vrees vir mislukking wat voorkom tydens situasies waarin u geëvalueer word. Dit is 'n subtipe van angs wat verband hou met emosies wat hulle word sterker as iemand gekonfronteer word met die ondersoek na hul eie vermoëns.

Dit verskil van ander vorme van angs sedertdien die belangrikste fokus is op evaluerende situasies en dit manifesteer die meeste onder studente van alle onderwysvlakke. Daar word gereeld op verskillende maniere verwys as eksamenangs, akademiese angs, of eksamenstres, en navorsing dui daarop dat dit tussen 15% en 22% van die studente teenwoordig is.

Eksamenangs beïnvloed prestasie as gevolg van negatiewe effekte op aandag beheer. Verder verskil dit van individu tot individu (byvoorbeeld, volgens ouderdom en geslag), hang af van situasies en sommige persoonlike gebeure en eienskappe kan die waarskynlikheid van die voorkoms daarvan verhoog (voorspellers). Daarbenewens is daar individuele verskille in verhouding tot omstandighede.


Baie navorsers het probeer om eksamenangs te meet, en verskillende meetinstrumente is ontwikkel. Onder hierdie, die Toets angsskaal vir kinders (TASC) word oorweeg die goue standaard om toetsangs by kinders te meet.
In vergelyking met hierdie sielkundige konstruk blyk dit egter tot dusver 'n gebrek aan akkurate identifikasie van korrelate (dws elemente wat wissel in pas met angs) en voorspellers (dws elemente waarvan die teenwoordigheid die waarskynlikheid verhoog dat angs voorkom). Sommige van die kernvrae is byvoorbeeld watter komponente verantwoordelik is vir hierdie probleem, hoe dit verband hou met angs, en hoeveel dit studente beïnvloed.

Von Der Embse en kollegas in 2017[1], deur middel van 'n meta-analise gebaseer op 238 vorige navorsing wat sedert 1988 gepubliseer is, het hulle probeer om hierdie vrae te beantwoord.
In hierdie publikasie het die outeurs die invloed van eksamenangs op verskillende take wat uitgevoer moet word, beskryf, terwyl hulle ook probeer om demografiese veranderlikes en interpersoonlike vaardighede te verstaan.

Dit was die belangrikste bevindings:

  • geslag. Dit is meer waarskynlik dat vroue hoër eksamensangs het as mans.
  • Etnisiteit. Studente van etniese minderhede rapporteer aansienlik hoër vlakke van angs as hul eweknieë.
  • Vaardighede. Eksamenangs sal geneig word om af te neem namate die vaardigheidsvlakke van studente toeneem.
  • Neurodiversiteit. Studente wat gediagnoseer is met ADHD hulle sou hoër angsvlakke toon as ongediagnoseerde studente.
  • Evalueringsvoorwaardes. Eksamenangs sal toeneem as enige toets as evaluerend vir die persoon beskryf word, terwyl die vlak sal daal wanneer toetse as oefeninge of leergeleenthede aangebied word.
  • Selfbeeld. Selfbeeld sou angs verminder deur kennis van die suksesse in die verlede.
  • Prestasie-aanwysers. Eksamenstres, maar die graadpuntgemiddelde en eksamenpunte blyk voorspellers van die eksamenlus te wees.
  • gronde. Hierdie sielkundige konstruk sou die angs onder studente verminder en hulle help om hul prestasie te verhoog.
  • Opvoedkundige prestasiedoelstellings. As u probeer om u akademiese prestasie te verbeter, sal dit akademiese prestasies en opvoedkundige uitkomste benadeel.

Die resultate sou dus aandui dat eksamenangs negatief gekorreleer is met 'n wye verskeidenheid opvoedkundige verwante parameters, insluitend gestandaardiseerde toetsuitslae, eksamenpunte en die gemiddelde gemiddeld van die graad. Selfbeeld blyk 'n beduidende en sterk voorspeller van eksamenangs te wees. Die waargenome moeilikheidsgraad van 'n eksamen en die belangrikheid wat daaraan verbonde is, hou weer verband met 'n hoë eksamenangs.

Ten slotte, deur hierdie navorsing, rapporteer die outeurs die teenwoordigheid van 'n duidelike verband tussen eksamenangs en baie veranderlikes wat in ag geneem word. Daar is egter meer navorsing nodig om toetse te ontwikkel om hierdie konstruk te meet wat as sifting gebruik kan word en om verskillende kritieke situasies te monitor. Hierdie instrumente kan lei tot 'n beter begrip van die rol van emosies in prestasie, wat ook help om professionele persone wat by opvoedkundige prosesse betrokke is, studente se prestasies te verbeter.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
pediatriese iskemiese beroerte