As dit kom by intelligensie e uitvoerende funksies, vra die professionele persone wat neuropsigologie (en ook die navorsers) doen, die vraag oor wat die skeidslyn tussen hierdie twee teoretiese konstruksies is. Dit raak nog ingewikkelder as dit kom kreatiwiteit, gegewe die probleme wat selfs die blote definisie daarvan impliseer. Ons het voorheen kreatiwiteit in die verlede bespreek, hoofsaaklik oor syne verhouding met die kognitiewe reservaat en vertel van 'n eksperimentele opleiding om dit te verbeter.

In 2018 het 'n Argentynse groep wetenskaplikes 'n wetenskaplike artikel gepubliseer[1] ondersoek presies die skakel tussen intelligensie, uitvoerende funksies e kreatiwiteit. Spesifiek was hulle belangstelling om te verstaan ​​hoe kreatiwiteit by kinders en jong volwassenes verklaar kan word op intellektuele vlak en deur die uitvoerende funksies.

Die navorsing

Die skrywers van die studie het 'n groep van 209 mense (van 8 tot 13 jaar) aan 'n reeks toetse onderwerp:


  • Twee toetse vir kreatiwiteit te evalueermondeling sowel as figuurlik (Figuurlike Torrance-toetse van kreatiewe denke e Kreatiewe intelligensie)
  • 'N Toets om dievloeibare intelligensie (matrikse van die K-BIT)
  • 'N Toets om diegekristalliseerde intelligensie (woordeskat van die K-BIT)
  • Twee toetse om die werkgeheue (Geheue van figure e Herbestelling van letters en syfers van die WISC-IV)
  • 'N Toets om die vermoë om belemmer interferensie en outomatiese reaksies (Strooptoets)
  • Vier toetse om die kognitiewe buigsaamheid (Wisconsin-kaart sorteer toets, Semantiese vloei, Fonologiese vlotheid, Vyfpunt-toets).

Nadat hulle dit gedoen het, het die navorsers die verwantskappe wat tussen die verskillende toetse wat ons pas gelys het, statisties ontleed.

resultate

  • 'N Eerste resultaat na vore kom oor die korrelasie tussen intelligensie, uitvoerende funksies en kreatiwiteit: Al die toetse wat gebruik is, het aansienlik gekorreleer met die tellings in die kreatiewe toetse
  • In vergelyking met intelligensie, lyk die gekristalliseerde een meer gekoppel aan kreatiwiteit as die vloeibare, en bereik 'n verskil van 14%
  • Wat die verhouding tussen uitvoerende funksies en kreatiwiteit betref, blyk dit die sterkste skakel te wees, veral met dieinhibisie en kognitiewe buigsaamheid. Hierdie twee aspekte van uitvoerende funksies is die enigste wat die prestasie in kreatiwiteitstoetse kan voorspel; dit blyk veral waar te wees vir kognitiewe buigsaamheid. Hulle het saam tot 29% van die variansie in kreatiwiteitstoetse verduidelik
  • Ten slotte, kognitiewe buigsaamheid het die verhouding tussen gekristalliseerde intelligensie en kreatiwiteit bemiddel.

gevolgtrekkings

Ons moet nie tot oorhaastige gevolgtrekkings spring nie, want navorsing verdien om op verskeie maniere uitgebrei te word. In die eerste plek het dit betrekking op 'n spesifieke ouderdomsgroep (8 - 13 jaar), en dit sou gepas wees om die verband tussen die bogenoemde toetse ook in ander lewensfases (jonger kinders, volwassenes en bejaardes) te bestudeer.

Boonop sal dit raadsaam wees om kreatiwiteit op 'n meer uitgebreide manier (met ander toetse) te meet.

Nietemin dui hierdie data daarop dat kreatiwiteit te make het met intelligensie- en uitvoerende funksies. In die besonder gekristalliseerde intelligensie het met kreatiwiteit te make en hul verhouding sou bemiddel word deur 'n bepaalde aspek van uitvoerende funksies: die kognitiewe buigsaamheid. Laasgenoemde blyk die belangrikste voorspeller van die teenwoordigheid van kreatiwiteit in 'n individu te wees, veel meer as intelligensie.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
'N Vergelyking van drie verskillende studiebenaderingsWatter aspekte van ADHD beïnvloed akademiese prestasies?