In onlangse jare neem die belangstelling in primêre taalafwykings en kognitiewe comorbiditeite wat gereeld voorkom, toe. Die konsensus konferensie[1] van 2019 het dit duidelik gemaak taalkundige afwykings word gewoonlik geassosieer met verskillende soorte kognitiewe probleme. Dit sluit in wysigings in die uitvoerende funksies.

Soos uit die titel verstaan ​​kan word, handel die navorsing waaroor ons praat, oor die verband tussen die uitvoerende funksies en die spesifieke taalbeslissings by voorskoolse kinders.

Die navorsing

Marini en medewerkers het 'n studie gedoen[2] op 'n klein groepie kinders tussen 4 en 5 jaar oud, waarvan ongeveer die helfte gediagnoseer is met primêre taalversteuring. Die doel was om die volgende aspekte te ondersoek:

  • As kinders met spraakafwykings 'n laer prestasietoets op uitvoerende funksies gehad het
  • As daar op taalgebied die tekorte betrekking het op begrip en produksie
  • As die tellings in die toetse vir uitvoerende funksies gekorreleer is met taal- en narratiewe probleme

Daarvoor is alle kinders getoets verbale werkgeheue, dit is die Geheue van figure van die WISC-R, tot 'n toets vir dieinhibisie, dit wil sê dieinhibisie van NEPSY-II, en verskeie toetse van taal geneem uit die BVL 4-12 om die artikulatoriese en fonologiese diskriminasievaardighede, leksikale vaardighede in begrip en produksie, grammatikale vaardighede in begrip en produksie en narratiewe vaardighede te evalueer.

Oor die tweede hipotese, is die gegewens meer ingewikkeld: sommige taalkundige aspekte is gemiddeld laer by kinders met primêre taalversteuring (artikulerende vaardighede, fonologiese diskriminasie, begrip en grammatikale produksie, gebruik van gepaste woorde in narratiewe produksie), terwyl ander verbale aspekte vergelykbaar is met dié van kinders met tipiese ontwikkeling (produksie en leksikale begrip, foute van globale begrip tydens die vertel van 'n verhaal).

Met betrekking tot die derde hipotese, is die uitvoerende funksies wat geëvalueer is, met baie taalkundige aspekte gekorreleer: 17% van die artikulerende vaardigheidstellings word deur werkgeheue verklaar; werkgeheue het 16% van die variansie van fonologiese diskriminasie verduidelik en remming 59%; 38% van die variansie van grammatikale begrip word deur werkgeheue verklaar, terwyl remming 49% daarvan verklaar het; werkgeheue het 10% van die leksikale informatiwiteit verklaar, terwyl 30% van laasgenoemde aan die hand van tellings in remmingstoetse verklaar is; Uiteindelik het die remming die variansie van 22% van die tellings, wat verband hou met die volledigheid van die sinne, verklaar.

gevolgtrekkings

Die pas aangehaalde data dui op 'n noue verband tussen taalafwykings en uitvoerende funksies (of ten minste sommige komponente). Kinders met taalprobleme dit is meer waarskynlik dat dit ten minste probleme ondervind met die werkgeheue en / of hul remmende vermoëns. Verder het die korrelasies wat aangetoon is, aangedui dat hoe ernstiger die verbale tekorte is, hoe meer waarskynlik is dit om veranderinge in uitvoerende funksies te vind.

Begin tik en druk Enter om te soek

Watter aspekte van ADHD beïnvloed skoolprestasie?