Uit die wetenskaplike literatuur is dit bekend dat kinders met skoolprobleme die groter risiko loop vir probleme met sosiale en emosionele aanpassing, sowel as ervarings van angs, woede en verwerping deur maats.[6]. Die identifisering van risikofaktore vir skoolprobleme kan help om hierdie probleme te voorkom; enkele belangrike risikofaktore kan deur uitvoerende funksies voorgestel word[4]. Alhoewel daar steeds geen eenparige gedeelde definisie bestaan ​​nie, word uitvoerende funksies gewoonlik deur drie subkomponente geëvalueer[5]:

 • Werkgeheuedit wil sê die vermoë om inligting vir 'n kort tydjie in gedagte te hou en te manipuleer
 • Kognitiewe buigsaamheiddit wil sê die vermoë om aandag te verskuif na verskillende aspekte van 'n taak en om hul antwoorde te verander op grond van die beskikbare inligting
 • Inhibitiewe beheer, dit wil sê die vermoë om u outomatiese antwoorde te blokkeer of uit te stel in verhouding tot die vereiste taak

Daar word geglo dat tekorte bestaan werkgeheue inmeng met die verwerking van inligting op skool, die beperking van probleemoplossingsvaardighede en hoëvlakleer. Hulle kan byvoorbeeld probleme ondervind om teks te verstaan, ingewikkelde instruksies te volg en strategieë te gebruik om wiskundige of wetenskaplike probleme op te los[2][7].
Daar word gedink aan tekorte kognitiewe buigsaamheid probleme te skep om aandag tussen verskillende take te verskuif, wat lei tot minder doeltreffendheid in die oplos van probleme, probleme met die formulering van hipoteses en die strategiese gebruik van reëls[2].
Die tekorte in die inhiberende beheer in plaas daarvan sou hulle die probleme ondervind om irrelevante en afleidende inligting tydens skoolaktiwiteite te ignoreer en terselfdertyd te make het met die regulering van aandag en impulsiwiteit.[1][3].

 • Verhoog die tekort aan uitvoerende funksies die risiko vir langdurige en herhaalde skoolprobleme?
 • Wat voorspel skoolprobleme onder tekorte in? werkgeheue, inhibisie e kognitiewe buigsaamheid?

Die navorsing

Om die vorige vrae te beantwoord, werf die navorsers a baie groot aantal kinders (11.010) op die ouderdom van ongeveer 5 jaar (een jaar voor die begin van die laerskool), hul vordering te monitor tot aan die einde van die derde jaar van die laerskool. In alle kinders was dit aanvanklik evalueer die uitvoerende funksies in die komponente hierbo beskryf (werkgeheue, kognitiewe buigsaamheid en gedragsinhibisie), en gedurende die verskillende skooljare is hulle verskeie kere beoordeel in die vermoë om lees, in die opbrengs in wiskunde en in die opbrengs in wetenskappe.

U mag ook belangstel in: Disleksie. Watter leermodus?

Die idee was om te bepaal of dit deur aanvanklike tellings in toetse vir uitvoerende funksies moontlik was om skoolprestasies te voorspel.

Die resultate

Al drie die komponente van die bestuursfunksies wat ondersoek is, was deurslaggewend vir die voorspelling van skoolprobleme.

Kom ons kyk meer spesifiek:

 • Wiskunde. Al die komponente van uitvoerende funksies was 'n voorspelling van probleme in hierdie saak. Selfs na die "opruiming" van die statistiese ontleding van die effek van die sosio-ekonomiese veranderlikes van die vakke, het die belang van uitvoerende funksies konsekwent gebly. Met 'n telling onder die 10de persentiel in werkgeheue toetse wat deur 5 keer die risiko om binne die reeks studente met die laagste prestasies in wiskunde te wees.
 • lees. Ook in hierdie geval blyk dit dat die uitvoerende funksies deurslaggewend was in die voorspelling van die ontwikkeling van leesvaardighede, maar in hierdie geval was dit slegs 'n kwessie van werkgeheue en gedragsinhibisie. In hierdie geval het tekort aan werkgeheue amper toegeneem 3 keer die risiko om in die segment van studente met die laagste prestasie in leesvaardighede te wees.
 • Wetenskap. Al drie die komponente van uitvoerende funksies kon die probleme in die wetenskap aansienlik voorspel. Veral die tekort aan werkgeheue en kognitiewe buigsaamheid het die risiko van ongeveer 2 keer om groot probleme in hierdie saak te hê.

In alles gevalle was die werkgeheue altyd die voorspellende komponent van uitvoerende funksies. 'N Verdere interessante element is dat kinders met 'n tekort aan uitvoerende funksies geneig was om dit laag te hou tydens die leeropnames deur die vordering van skoolprestasie te monitor.

gevolgtrekkings

Saamgevat blyk dit dat hierdie resultate dui daarop dat uitvoerende funksies, ten minste in die eerste skooljare, van deurslaggewende belang is vir die ontwikkeling van voldoende skoolleer. Dit sou belangrik wees om sulke navorsing uit te voer wat egter ook buite hierdie reeks skoliere strek om te begryp of die invloed van uitvoerende funksies op leer sodanig bly of geneig is om toe te neem (of selfs te verminder) met die verloop van skooljare.
Selfs al is dit 'n korrelasionele ondersoek, blyk dit dat die data wat daaruit verkry is, ten minste daarop dui dat die tekortkominge aan die uitvoerende funksies die skoolprobleme tydelik voorafgaan, en dit gee ons meer bewyse van die belangrikheid van die monitering van die kognitiewe ontwikkeling van kinders in probleme.

U mag ook belangstel in: Disleksiese dokters

bibliografie

 1. Berry, D. (2012). Inhibitiewe beheer en onderwyser - kinderkonflik: Wederkerige verenigings in die laerskooljare. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 33(1), 66-76.
 2. Bull, R., & Scerif, G. (2001). Uitvoerende funksioneer as 'n voorspeller van die wiskundevaardigheid van kinders: remming, skakelaar en werkgeheue. Ontwikkelingsneuropsielkunde, 19(3), 273-293.
 3. Cain, K. (2006). Individuele verskille in kinders se geheue en leesbegrip: 'n Ondersoek na semantiese en inhiberende tekorte. Memory, 14(5), 553-569.
 4. Compton, DL, Fuchs, LS, Fuchs, D., Lambert, W., & Hamlett, C. (2012). Die kognitiewe en akademiese profiele van lees- en wiskunde-leergestremdhede. Tydskrif vir leergestremdhede, 45(1), 79-95.
 5. Morgan, PL, Farkas, G., Wang, Y., Hillemeier, MM, Oh, Y., & Maczuga, S. (2019). Uitstekende gebreke in die kleuterskool voorspel herhaalde akademiese probleme in die laerskool. Kwartaallikse navorsing vir vroeë kinderjare, 46, 20-32.
 6. Morgan, PL, Farkas, G., & Wu, Q. (2012). Voel arme lesers kwaad, hartseer en ongewild? Wetenskaplike studies van lees, 16(4), 360-381.
 7. Viterbori, P., Usai, MC, Traverso, L., & De Franchis, V. (2015). Hoe die kleuterskoolbestuurder se funksionering verskeie aspekte van wiskunde-prestasie in graad 1 en 3 voorspel: 'n longitudinale studie. Tydskrif van Eksperimentele Kinderpsigologie, 140, 38-55.
U mag ook belangstel in: Die verbetering van daaglikse vaardighede by baie ou mense deur opleiding in werkgeheue

Begin tik en druk Enter om te soek