Skade aan die funksionering van geheue is een van die algemeenste kognitiewe tekorte na 'n breinbesering [4]. As ons oor geheue-tekorte praat, dink ons ​​gewoonlik aan die probleme om gebeure in die verlede te onthou of om nuwe inligting te leer; in hierdie geval verwys ons na die sogenaamde episodiese geheue.
Maar as ons verwys na 'n aksie wat in die toekoms gedoen moet word, praat ons van die perspektiefgeheue. Dit is die vermoë om te onthou om 'n aksie op die gepaste tydstip van 'n geskeduleerde aksie uit te voer en word beskou as 'n fundamentele deel van kognitiewe funksionering wat 'n sekere outonomie in die daaglikse lewe moontlik maak [12]. Volgens Ellis [2] die voornemende geheue bestaan ​​uit vyf fases:

Opleiding en kodering die bedoeling om 'n aksie uit te voer

Hou die bedoeling vir 'n tydsinterval

Herstel van voorneme

Uitvoering van die aksie op die voorafbepaalde tyd

Evaluering van die resultaat

Alhoewel verskillende modelle ontwikkel is om die prosesse in die voornemende geheue te verduidelik, het hulle almal drie elemente in gemeen: die tyd wat verloop tussen die vorming en uitvoering van 'n bedoeling, die afwesigheid van eksterne 'hulpmiddels' wat die herstel van die geheue bevoordeel van hierdie voorneme, en die noodsaaklikheid om die aksie wat aan die gang is, te onderbreek om die voorneme uit te voer [10]. Uit hierdie formulerings blyk dit dat dit die gesamentlike werk van verskillende kognitiewe funksies is, veral episodiese geheue en uitvoerende funksies: metakognitiewe vaardighede wat verband hou met die vorming van 'n geheue, beplanning, monitering van gedrag, herroeping van die inhoud van die voornemens (sodat dit ooreenstem met die gedrag wat aan die gang is) en die vermoë om te kontroleer of die resultaat hierby betrokke sou wees. met aanvanklike bedoelings [1].

Waardedaling van enige van hierdie vermoëns kan die perspektiefgeheue en die gemak waarmee dit intuïtief raak verander na 'n breinbesering. Om hierdie rede is baie pogings aangewend om die perspektiefgeheue te rehabiliteer. 'N Groep navorsers [9] het die bewyse in wetenskaplike literatuur nagegaan om te probeer verstaan ​​watter tegnieke die doeltreffendste vir hierdie doel is. Met behulp van kwaliteitskriteria het hulle 11 ondersoeke gekies wat aan hierdie kriteria voldoen, met baie interessante inligting wat ons op hierdie manier kan verwag:

In die meeste gevalle konsentreer navorsing op sogenaamde kompenserende metodes (strategieë om die probleem te ervaar eerder as om die beseerde funksie te herstel) gebaseer op eksterne hulpmiddels, soos elektroniese dagboeke en slimfoontoepassings

Eksterne hulpmiddels lyk eintlik bruikbaar van pasiënte met 'n verwante breinbesering en dit lyk asof dit die mnemoniese prestasie en daaglikse outonomie verhoog

Soek ook op basis van strategieë vir die stoor en herwin van inligting dit lyk asof hulle redelik effektief is

Die meeste van die navorsing het gefokus volwassenes Min mense het rehabilitasie in die ontwikkelingsjare oorweeg

U mag ook belangstel in: Die gerekenariseerde rehabilitasie van aandag- en uitvoerende funksies na 'n breinbesering

Kom ons gaan spesifiek

Soos hierbo genoem, fokus die meeste navorsing op die gebruik eksterne hulpmiddels word as passief beskou: elektroniese dagboeke (byvoorbeeld die NeuroPage), stemopnemers of slimfoontoepassings (soos Google Kalender) wat die pasiënt op die voorafgestelde tyd waarsku dat dit tyd is om 'n aktiwiteit uit te voer, aangedui deur die toestel self. Op hierdie manier sou die probleem van die onthou van dinge op die regte tyd (ten minste gedeeltelik) verminder word tot die organisatoriese fase, dit wil sê tot die instelling van die toestelle sodat dit die nodige inligting bevat (beskrywing van die aktiwiteit wat uitgevoer moet word) en dat hulle 'n kennisgewing aan die geskikte tyd soos byvoorbeeld 'n wekker.
In verskillende studies is pasiënte deur middel van tegnieke soos foutlose leer en verdwynende leidrade geleer om die bogenoemde hulpmiddels te gebruik om te kompenseer vir daaglikse probleme in die mnemoniese veld, in die ontwikkeling, volwasse en seniele ouderdom. [3][4][7][8][10][11][12][13][14] met baie interessante resultate sedertdien byna alle pasiënte het hul vermoë om geskeduleerde verpligtinge na te kom, aansienlik verbeter, verhoog hul outonomie en verminder die spanning op die versorger. Daar moet ook op gelet word dat die wydverspreide gebruik van slimfone en die daaglikse gebruik daarvan as 'n elektroniese agenda deur baie gewone mense hierdie instrument baie minder stigmatiserend maak in die alledaagse lewe.

As die meeste studies gefokus het op die gebruik van passiewe eksterne hulpmiddels (d.w.s. wat byna heeltemal die verswakte funksie vervang), meen sommige skrywers [5][6] hulle het die moontlikheid van bekendstelling ondersoek aktiewe eksterne hulpmiddels wat slegs hulp verleen om te onthou dat hulle verpligtinge gemaak het, maar 'n belangrike deel aan pasiënte oorlaat: onthou wat dieverbintenis geneem en waarin tyd moes dit voltooi. Die navorsers het die proefpersone opdrag gegee om te gebruik metakognitiewe strategieë ten einde toegang te verkry tot die inligting wat gestoor is om die voorafopgestelde aksies op die toepaslike tydstip uit te voer. Laasgenoemde het as 'n enkele hulp 'n boodskap ontvang wat op enige tyd van die dag kan voorkom (dus nie in verband met die werklike tyd om die aksie uit te voer nie), met 'n voorafbepaalde woord wat geen inligting bevat oor die aksie wat uitgevoer moet word nie. Hierdie soort "sakdoekknoop" het bewys dat dit voldoende is om pasiënte te herinner om die strategieë wat aangeleer is, in werking te stel om te onthou wat gememoriseer is, en dit het op sy beurt nuttig geblyk om baie meer aksies uit te voer as het vroeër gebeur. Dit is nuttig om daarop te let dat 'n heraanpassing van hierdie benadering ook interessante resultate tot gevolg gehad het ontwikkelingsouderdom selfs al is dit, soos die skrywers self daarop wys [6], vereis a aktiewe betrokkenheid van ouers en skoolpersoneel, so moeilik om te bekom as noodsaaklik.

U mag ook belangstel in: Verwaarlosing: die donker kant van die wêreld

Getuienis oor die herstel van perspektiefgeheue

Soos die skrywers van die oorsig het, het ons te make met die aandag daarop [9]uit die ondersoeke wat in aanmerking geneem is, verskyn elemente wat dui op die moontlikheid om die funksionering van die voornemende geheue te verhoog, nie net om dit te vergoed nie: in drie studies gebaseer op die gebruik van passiewe eksterne hulpmiddels [3][13][14] 'N Sekere verbetering is waargeneem in die vermoë om die verpligtinge op die vasgestelde tye na te kom, selfs na die verwydering van die elektroniese toestelle wat as kompenserende hulpmiddel gedien het. Krasny-Pacini se studie [6] gebaseer op metakognitiewe strategieë, het dit ook verbeterings in ander take as die eksperimentele, beklemtoon, en 'n blik op die moontlike veralgemening van hierdie resultate buite die navorsingsomgewing gelaat.

gevolgtrekkings

Gegewe wat deur hierdie resensie uitgelig is [9] Klinici het verskillende rehabilitasiemetodes beskikbaar wat effektief sal wees, veral gebaseer op:

passiewe eksterne hulpmiddels wat die inligting wat aan die elektroniese toestelle herroep moet word, delegeer;

aktiewe eksterne hulpmiddels wat vereis dat die pasiënt inligting herroep wat nie op die toestel voorkom nie,

metakognitiewe strategieë wat die pasiënt in staat stel om hul kognitiewe bronne te optimaliseer om die beste daarvan te benut.

Daar is egter 'n behoefte om studies uit te brei tot in die ontwikkelingsouderdom, om meer streng prosedures toe te pas, soos gerandomiseerde gekontroleerde proewe (studies het ook ingesluit in hierdie literatuuroorsig) enkel-geval) en om meer inligting te hê oor watter soorte rehabilitasie die geskikste is, gebaseer op die eienskappe van die individuele pasiënt.

bibliografie

 1. Dobbs, AR, & Reeves, MB (1996). Voornemende geheue: meer as geheue. Voornemende geheue: teorie en toepassings, 199-225.
 2. Ellis, J. (1996). Voornemende geheue of die verwesenliking van vertraagde voornemens: 'n Konseptuele raamwerk vir navorsing. Voornemende geheue: teorie en toepassings, 1-22.
 3. Emslie, H., Wilson, BA, Quirk, K., Evans, JJ, & Watson, P. (2007). Die gebruik van 'n pagingstelsel vir rehabilitasie van encefalitiese pasiënte. Neuropsigologiese rehabilitasie, 17(4-5), 567-581.
 4. Ferguson, S., Friedland, D., & Woodberry, E. (2015). Slimfoon-tegnologie: sagte herinneringe aan alledaagse take vir diegene met voornemende geheueprobleme ná breinbeserings. Breinbesering, 29(5), 583-591.
 5. Fish, J., Evans, JJ, Nimmo, M., Martin, E., Kersel, D., Bateman, A., ... & Manly, T. (2007). Rehabilitasie van funksionele disfunksie as gevolg van breinbeserings: "Inhoudvrye" leidrade verbeter alledaagse vooruitsig op geheue. Neuropsychologia, 45(6), 1318-1330.
 6. Krasny-Pacini, A., Limond, J., Evans, J., Hiebel, J., Bendjelida, K., & Chevignard, M. (2014). Kontekssensitiewe doelwitbestuuropleiding vir daaglikse uitvoerende disfunksie by kinders na ernstige traumatiese breinbeserings. Die Joernaal van rehabilitasie van hoof trauma, 29(5), E49-E64.
 7. Lannin, N., Carr, B., Allaous, J., Mackenzie, B., Falcon, A., & Tate, R. (2014). 'N Gerandomiseerde, gekontroleerde proefneming van die doeltreffendheid van handrekenaars om die alledaagse geheue se funksionering te verbeter by pasiënte met geheue-gestremdhede na 'n breinbesering. Kliniese rehabilitasie, 28(5), 470-481.
 8. Lemoncello, R., Sohlberg, MM, Fickas, S., & Prideaux, J. (2011). 'N Gerandomiseerde, gekontroleerde oorkoepelingsproef wat TAP (Assisted Prompting TV) evalueer vir volwassenes met 'n verwante breinbesering. Neuropsigologiese rehabilitasie, 21(6), 825-846.
 9. Mahan, S., Rous, R., & Adlam, A. (2017). Sistematiese oorsig van neuropsigologiese rehabilitasie vir voornemende geheue tekorte as gevolg van verwonde breinbesering. Tydskrif vir die International Neuropsychological Society, 23(3), 254-265.
 10. McDonald, A., Haslam, C., Yates, P., Gurr, B., Leeder, G., & Sayers, A. (2011). Google-kalender: 'n Nuwe geheuehulpmiddel om te vergoed vir toekomstige geheue-tekorte na aanleiding van 'n breinbesering. Neuropsigologiese rehabilitasie, 21(6), 784-807.
 11. Van den Broek, MD, Downes, J., Johnson, Z., Dayus, B., & Hilton, N. (2000). Evaluering van 'n elektroniese geheuehulpmiddel in die neuropsigologiese rehabilitasie van voornemende geheue-tekorte. Breinbesering, 14(5), 455-462.
 12. Waldron, B., Grimson, J., Carton, S., & Blanco-Campal, A. (2012). Effektiwiteit van 'n ongewysigde persoonlike digitale assistent as kompenserende strategie vir voornemende geheuefoute by volwassenes met 'n ABI. Die Ierse Tydskrif vir Sielkunde, 33(1), 29-42.
 13. Wilson, BA, Emslie, H., Evans, JJ, Quirk, K., Watson, P., & Fish, J. (2009). Die NeuroPage-stelsel vir kinders en adolessente met neurologiese gebreke. Ontwikkelingsneurorehabilitasie, 12(6), 421-426.
 14. Wilson, BA, Emslie, H., Quirk, K., Evans, J., & Watson, P. (2005). 'N Gerandomiseerde kontrole-ondersoek om 'n bladsystelsel te evalueer vir mense met traumatiese breinbeserings. Breinbesering, 19(11), 891-894.
U mag ook belangstel in: Pasat: die gratis web-app om uitvoerende funksies op te lei

Begin tik en druk Enter om te soek

neuropsigologiese rehabilitasieDie belangrikheid van slaap om te memoriseer