Veelvuldige sklerose is 'n siekte in die sentrale senuweestelsel wat potensieel enige neurologiese funksie kan insluit, ook dié kognitiewe. In die besonder kognitiewe tekorte kan reeds in die vroeë stadiums van die siekte teenwoordig wees en meer as die helfte van mense aantas met veelvuldige sklerose[4], wat dikwels die kwaliteit van lewe negatief beïnvloed[2]. Oor ongeveer 15 jaar, by ongeveer die helfte van mense met herhaalde herhaling van veelvuldige sklerose (gekenmerk deur akute episodes van siekte afgewissel met fases van volledige of gedeeltelike remissie van simptome), word die siekte sekondêr progressief, d.w.s. gekenmerk deur 'n geleidelike toename in neurologiese gestremdheid en meer ernstige kognitiewe tekorte.

In hierdie ligging het 'n navorsingspan van die Federico II Universiteit van Napels probeer om die begrip te verstaan verband tussen kognitiewe tekorte en die neiging van Veelvuldige Sklerose[3].

Die navorsing

Die navorsers het die kognitiewe profiel van 'n groep van 155 pasiënte deur middel van 'n kort battery toetse wat baie algemeen voorkom by veelvuldige sklerose, die Rao kort herhaalbare battery (BRB-N) van neuropsigologiese toets in veelvuldige sklerose[1]. Daarna het in dieselfde pasiënte die verloop van die siekte en die mate van gestremdheid oor ongeveer tien jaar gemonitor, met name die aantal terugvalle, die omskakeling van die siekte van herhaalde remissie tot sekondêr progressief en die bereiking van graad 4.0 op EDSS, wat 'n skaal is wat gewoonlik gebruik word om die pasiënt se gestremdheid te kwantifiseer.

Die resultate

Pasiënte wat tydens die diagnose van veelvuldige sklerose aangebied is kognitiewe inkorting (d.w.s. met tekorte in ten minste 3 toetse) bereik a EDSS van minstens 4.0 met 'n koers meer as 3 keer hoër in vergelyking met pasiënte sonder kognitiewe inkorting, in vergelyking met wie ook die omskakelingskoers van die siekte in Sekondêr Progressief dit was buite dubbel. Die stadiger omskakelingskoers in sekondêre progressiewe veelvuldige sklerose is veral voorspel deur hoër tellings in twee spesifieke BRB-N-toetse, d.w.s. Selektiewe herinnering vir toets uitgestelde herinnering en die Simbool syfersmodaliteitstoets; die eerste is 'n toets van verbale geheue terwyl die tweede 'n toets van verwerkingsnelheid, dit wil sê die twee kognitiewe funksies wat die algemeenste aangetas word in hierdie siekte[4].

U mag ook belangstel in: Intelligensie, aandag en akademiese prestasie. Wat maak regtig saak?

gevolgtrekkings

La verwerkingsnelheid en geheue is nie net die kognitiewe funksies wat tipies tekort skiet aan hierdie siekte nie, maar verteenwoordig ook 'n belangrike voorspellers van die vordering van Veelvuldige Sklerose (ten minste een van die toetse wat in die BRB-N teenwoordig is). In die besonder help dit ons om die omskakeling van die herhalende afleweringsvorm in Sekondêr Progressief en die bereiking van die punt 4.0 op die EDSS te voorspel, wat baie belangrik geag word omdat ons selde verbeterings sien wanneer ons hierdie graad van ongeskiktheid bereik.

Die data wat tot dusver bespreek is, beklemtoon dus die belangrikheid van 'n neuropsigologiese evaluering vanaf die vroeë stadiums van diagnose van hierdie siekte.

bibliografie

  1. Amato, MP, Portaccio, E., Goretti, B., Zipoli, V., Ricchiuti, L., De Caro, MF, ... & Trojano, M. (2006). Die Rao se kort herhaalbare battery- en strooptoets: normatiewe waardes met ouderdoms-, opvoedings- en geslagskorreksies in 'n Italiaanse bevolking. Veelvuldige sklerose-joernaal, 12(6), 787-793.
  2. Campbell, J., Rashid, W., Cercignani, M., & Langdon, D. (2017). Kognitiewe inkorting by pasiënte met veelvuldige sklerose: assosiasies met indiensneming en lewensgehalte. Nagraadse mediese tydskrif, 93(1097), 143-147.
  3. Moccia, M., Lanzillo, R., Palladino, R., Chang, KCM, Costabile, T., Russo, C., ... & Brescia Morra, V. (2016). Kognitiewe inkorting by diagnose voorspel 10-jarige veelvuldige sklerose-progressie. Veelvuldige sklerose-joernaal, 22(5), 659-667.
  4. Planche, V., Gibelin, M., Cregut, D., Pereira, B., & Clavelou, P. (2016). Kognitiewe inkorting in 'n bevolkingsgebaseerde studie van pasiënte met veelvuldige sklerose: verskille tussen laat hervalende remitting, sekondêre progressiewe en primêre progressiewe veelvuldige sklerose. Europese tydskrif vir neurologie, 23 (2), 282-289.
U mag ook belangstel in: Rehabilitasie van voornemende geheue na verwonde breinbesering

Begin tik en druk Enter om te soek