Die gebaar is 'n handeling wat baie vroeg in die kind verskyn en voorafgaan aan wat later verbale kommunikasie sal wees. Oor die algemeen kan ons die gebare verdeel in deikties (die aanduiding) e ikonies (probeer iets naboots).

Klassieke teorieë oor die ontwikkeling van kommunikasie verdeel die deiktika in twee groepe:

  • Imperatiewe (wanneer die kind wys om te vra)
  • Verklarings (wanneer die kind wys om emosies en ervarings te deel).

Volgens die Amerikaanse sielkundige Michael Tomasello (Die oorsprong van menslike kommunikasie) hierdie siening is baie reduktief. In 'n reeks eksperimente beklemtoon hy hoe die kind is moet u nie beperk tot versoeke om te voldoen nie, maar verwag dat die volwassene die emosie wat hy voel teenoor 'n voorwerp moet deel; gebare kan boonop dikwels verwys na afwesige voorwerpe en gebeure wat baie verder gaan as die onmiddellike versoek vir iets sigbaars. Hierdie verskynsels, wat dalk weglaatbaar lyk, in plaas daarvan beklemtoon hulle die besit van uiters belangrike vaardighede van die kant van die kind: die soeke na gesamentlike aandag, die bewustheid van die kennis en verwagtinge van die ander, die skepping van gemeenskaplike grond.


Vir die Amerikaanse skrywer is daar dus gode kognitiewe voorvereistes die gebruik van die gefinaliseerde gebaar wat die kind in werklikheid fisies moontlik sou wees om vanaf die eerste maande van die lewe uit te voer, maar wat ongeveer 12 maande bewustelik deur die kind gebruik word

En die ikoniese gebare? Alhoewel hulle kognitiewer ingewikkelder is en dus later verskyn, hulle neig om ongeveer 2 jaar vinnig van ouderdom. Die hoofoorsaak is die opkoms van verbale taal wat die nabootsende gebaar vervang: as ons 'n woord leer, hou ons op om die pantomime te maak van die voorwerp waarna die woord verwys; die gebruik van woorde is tog baie makliker en goedkoper. Inteendeel, die deiktiese gebaar hou langer aan, selfs as die eerste woorde verskyn. In 'n eerste fase integreer dit taal (die kind kan 'n woord sê - byvoorbeeld 'n werkwoord - verbind dit met 'n gebaar) en uiteindelik verdwyn dit nooit heeltemal nie. Inteendeel, ons volwassenes dui baie meer dikwels aan as wat ons dink, ook 'n kontakpersoon in die omgewing om dit wat ons sê mondelings te versterk of aan te vul.

Om meer te wete te kom: Michael Tommasello, Die oorsprong van menslike kommunikasie, Milaan, Cortina Raffaello, 2009.

Begin tik en druk Enter om te soek

fout: Inhoud beskerm !!
Soek