Ons beveel ook 'n webwerf aan wat uitsluitlik vir toetse gewy is: Spraakterapie toets deur kollega Giulia Morandi (in samewerking met Dr. Raffaella Pozzoli en Dr. Cinzia Gentili).

Die evaluering van taal by volwassenes, hoofsaaklik maar nie uitsluitlik gerig op die identifisering van afasie, bied verskeie probleme aan. Die belangrikste is om die minimum te minimaliseer (of voldoende te parameteriseer) die effek van skoolopleiding. Onder normale omstandighede moet 'n gegradueerde in staat wees om woordeskat makliker (of makliker) te herstel as 'n persoon met 'n lae skoolopleiding.

'N Ander verskil by ouderdomsverwante toetse is die verspreiding van voordele. Neem byvoorbeeld die hoëfrekwensie-leksikon: vir woorde soos "bed", "bottel", "glas", "venster" verwag ek nie 'n "klokkie-verdeling" nie, maar ek verbeel my dat ek diegene wat dit regkry, maklik kan verdeel verkry toegang tot hierdie woorde van diegene wat misluk. Dit is waarom baie toetse nie 'n betroubare gemiddelde en standaardafwyking het nie, maar wel afsnytellings. Oor die algemeen word daar vanaf die einde van die skooltydperk nie 'n spesifieke taalverandering verwag nie, wat uiteraard nie 'n toename in die gespesialiseerde leksikon is wat gekoppel is aan die aktiwiteit van die betrokke persoon nie.

Ten slotte, in teenstelling met taaltoetse vir kinders, word toetse vir volwassenes selde opgedateer en, buiten enkele uitsonderings, hulle is ouer.

Kom ons kyk na 'n paar toetse wat gebruik word om die taal van volwassenes te assesseer.

aanwysing

Wat die leksikale benaming betref, is daar 'n Italiaanse kalibrasie van die Boston Benamingstoets vanaf eerste graad deur Riva, Nichelli en Devoti (ontwikkelingsaspekte van verbale vlotheid en benaming van konfrontasies by kinders, 2000). As ons die artikel lees, merk ons ​​egter die verskil tussen die steekproef op kinders (160) en volwassenes (20). In dieselfde artikel is gegewens rakende fonologiese (B, S) en semantiese (Voedsel, diere) beskikbaar. Volwasse gegewens rakende die Boston Naming Test is in 1985 geproduseer deur D'Agostino (D'Agostino, L. 1985. Kalibrasie oor normale onderwerpe van naamgewingstoetse vir afasie, gradeplegtigheid van die Fakulteit Geneeskunde en chirurgie, Instituut vir neurologiese klinieke, Universiteit van Modena).

Morfosintaktiese begrip

Il Trog-2 dit is een van die weinige toetse wat vanaf die ontwikkelingsouderdom begin en die volwasse toets heeltemal dek. Dit is 'n toets wat bestaan ​​uit blokke van 4 sinne wat volgens morfosintaktiese struktuur gegroepeer is. Die ondersoeker sê 'n vonnis en die pasiënt dui die korrekte syfer aan tussen vier alternatiewe. Die 'blok' word oorkom as al vier sinne korrek is ('n aspek wat die kant ongelukkig kan lei tot die risiko's van verkeerde interpretasie in geval van probleme met die aandag van die aandag).

2012 is die battery Ek verstaan ​​- battery vir die verstaan ​​van sinne by volwassenes deur Cecchetto en andere, onder redaksie van Raffaello Cortina en gekalibreer oor 200 vakke van 20 tot 80 jaar oud (danksy Andrea Arcangeletti).

Bou sinne

'N Toets wat baie ooreenstem met die frase-generasie van die BVN, is die Vonnisopbou toets, wie se kalibrasie beskikbaar is in 'n artikel van Gainotti, Caltagirone en Miceli (Verwantskap tussen verskillende mondelinge intelligente toetse en mono-sfêre serebrale letsels (Bron: Doktorale proefskrif deur dr. Antonietta Bisulli).

U mag ook belangstel in: Hoe om uitvoerende funksies te evalueer: die toetse wat gebruik is

Leksikale toegang

Die vloeistoftoets is beskikbaar in die battery Geestesverswakkingbattery (MDB) waarvan die normatiewe gegewens in 1996 deur Carlesimo en ander gepubliseer is in 'n artikel met die titel Die battery vir geestesverswakking: Normatiewe data, diagnostiese betroubaarheid en kwantitatiewe ontledings van kognitiewe gestremdheid.

Nog 'n bewys van fluence, fonemies sowel as semanties, is aanwesig in Novelli et al., 1986. ("Drie kliniese toetse vir navorsing en leksikale produksie. Kalibrasie op normale onderwerpe" Archive of Psychology, Neurology and Psychiatry 1986 oct. Dec. Vol 47 (4): 477-506.)). In hierdie geval is die letters P, F en L, terwyl die kategorieë motorhandelsmerke, vrugte en diere is. In dieselfde artikel word ook twee ander toetse beskryf: die benaming van voorwerpe en die benaming op mondelinge beskrywing.

Metafore en afleidings

Die toets BLED (Battery on the Language of the Right Halfrond) del SantaLucia is gewy aan gebiede wat gewoonlik minder ondersoek word, soos die begrip van humor, metafore en afleidings. Dit is van 29 tot 86 jaar gekalibreer en is in 6 subtoetse verdeel:

 • Metafore en geskrewe metafore
 • afleidings
 • versoeke
 • humor
 • prosodie

Aan die "regte" taal word altyd gewy aan die LUR-protokol (Montreal-protokol vir assessering van kommunikasievaardighede) gekalibreer in Italiaans deur Tavano et al. (2013) - danksy Andrea Arcangeletti.

pragmatiek

In 2016 is die toets in Italië uitgevoer APACS (Assessering van Pragmatiese Abiliete en Kognitiewe Substrate - Arcara e Bambini 2016) hoofsaaklik gemik op 'n bevolking met verworwe kommunikasietekorte (van skisofrenie tot neurodegeneratiewe siektes). Dit bestaan ​​uit 6 take (onderhoud, beskrywing, vertelling, figuurlike taal 1 en 2, humor). Dankie aan Sara Nordio vir hierdie verslag.

Onder die bestaande toetse, maar nie in ons besit nie, noem ons dieabakus (Assesseringsbattery vir kommunikasie) uitgegee deur Giunti OS. Die toets evalueer individue van 16 tot 73 jaar en ondersoek kommunikasie-pragmatiese vaardighede. Volgens die beskrywing van die uitgewer bevat die ABaCo-toets 5 skale:

 • linguistiek
 • ekstralinguisties (gebaar)
 • paralinguisties (prosodie en nabootsing)
 • van konteks
 • gespreks

Onder die waarnemingsprotokolle wat ons uitwys (danksy Simone Kalman) 'N Kritiese evaluering van die Pragmatiek-aspekte van taal deur Prutting en Kirchner (1987) en dit voorgestel deur Charlemagne in Kommunikasie-pragmatiek en afasie-terapie (1989).

Toetstoets (dankie aan Simone Kalman)

Die Token Test (of Token Test) word gebruik om sommige aspekte van die verstaan ​​van mondelinge taal te evalueer. 'N Token-toets is in die AAT vervat (sien hieronder), terwyl 'n ander een wat as 'n aparte toets verkoop word, is onder redaksie van Giunti OS.

Uitspraaknotules (dankie aan Simone Kalman)

Onder die toetse wat deur Spinnler en Tognoni gekalibreer is (Italiaanse standaardisering en kalibrasie van neuropsigologiese toetse, 1987), vind ons ook 'n toets vir mondelinge uitsprake wat verdeel is in:

 • verskille
 • Spreuke
 • absurditeit
 • klassifikasie

In 2017 het Basagni en ander hierdie toetse bygewerk met 'n steekproef van 380 vakke van 16 tot 75 jaar (VRT, mondelinge redeneringstoets).

Screening

Il SNEL (Frenchay Aphasia Screening Test, 1987) is 'n vinnige siftingstoets vir afasie wat binne 7-10 minute toegedien kan word.

U mag ook belangstel in: Alzheimersiekte en bestuursvaardighede

Battery

Die batterye vir die evaluering vanafasie, buite enkele verskille (byvoorbeeld die berekeningstoetse in ENPA), dek 'n wye verskeidenheid taalkundige funksies (naamgewing, begrip, herhaling, lees, skryf), wat dikwels onderskeidings tussen stimuli binne die dieselfde toets (hoë / lae frekwensie woorde, selfstandige naamwoorde / werkwoorde, eenvoudige woorde / komplekse woorde, ens.).

Taaleksamen II

L 'Taaleksamen II dit is een van die mees gebruikte batterye vir die evaluering van moontlike afasie. Dit is in die sestigerjare deur die Universiteit van Milaan ontwikkel, en dit was die eerste toets wat vir Italiaanse aftakas beskikbaar was. Die 60-oorsig (Ciurli et al.) Bied 'n duidelike steekproefgrens (1995 normale proefpersone tussen 22 en 45 jaar). Bevat bewyse van:

 • spontane produksie (gebeurtenisbeskrywing en ingewikkelde figuurbeskrywing)
 • benaming (selfstandige naamwoorde, werkwoorde, outomatiese reekse)
 • begrip (woorde, semanties verwante woorde, sinne)
 • herhaling (woorde en nie woorde, frases en sinne)
 • hardop lees
 • skryf onder diktasie

Oor die algemeen is dit 'n toets wat vinnig toegedien en reggestel word; die eenvoud van die items maak dit geskik vir ernstige vakke met 'n lae skoolopleiding, terwyl die risiko bestaan ​​dat hulle minder kwale ly.

Aachener Aphasie-toets (AAT)

'N Ander wyd gebruikte toets is dieAachener Aphasie-toets (AAT, Huber et al., 1983; Luzzatti et al., 1996) wat bestaan ​​uit 6 afdelings:

 • Spontane taal
 • Toetse toets
 • herhaling
 • Geskrewe taal (hardop lees, gedikteer deur komposisie en gedikteer deur handskrif)
 • Benaming (sinne, woorde, ingewikkelde woorde)
 • Mondeling en skriftelik

Aachener Aphasie-bedtoets (AABT)

L 'Aachener Aphasie-bedtoets (Italiaanse kalibrasie deur Iosa et al., 2011) is gebore om die pasiënt met akute ablasie in die akute fase te evalueer (danksy die spraakterapeute Raffaella Pozzoli en Cinzia Gentili en aan die studente van die Bosisio-kursusse). Dit bevat slegs drie komponente:

 • spontane taal
 • mondelinge begrip (gekombineer met bewegingsbeplanning)
 • artikulasie en fonasie

Tweetalige afasie-toets (BAT)

Il BAT (Tweetalige afasietoets, Italiaanse vertaling deur Paradis en andere, Ondersoek die afasie van 'n tweetalige persoon) word by die meertalige pasiënt gebruik om te identifiseer watter taal die beste bewaar word (danksy die spraakterapeute Raffaella Pozzoli en Cinzia Gentili en die studente van Bosisio se kursusse). Dit bestaan ​​uit verskeie vraelyste oor die geskiedenis van tweetaligheid en oor die konteks van die aanleer en gebruik van Italiaans. Die toetsgedeelte bevat daarenteen bewyse uit 32 ondersoekareas.

Western Aphasia Battery (WAB)

La WAB (Western Aphasia Battery, Italiaanse weergawe van Villardita et al., 1984) dit word in twee dele verdeel (te danke aan die spraakterapeute Raffaella Pozzoli en Cinzia Gentili en die studente van Bosisio se kursusse):

 • Taalvaardighede: inhoud, vlotheid, gehoorbegrip, herhaling, benaming, lees en skryf
 • Nie-taalvaardighede: tekening, berekening, praktyk, Raven se Progressive Coloured Matrices, enkele WAIS-items

NeuroPsigologiese eksamen vir afasie (ENPA)

L 'Neuropsigologiese ondersoek vir afasie (ENPA) bestaan ​​uit verskillende toetse:

 • Omkode (herhaling, lees, skryf onder diktasie) van nie-woorde
 • Transkodering, begrip en benaming van woorde
 • Transkoderingstoetse, begrip en produksie van sinne
 • Transkoderingstoetse van getalle en toetse vir eenvoudige en ingewikkelde berekeninge
 • Benaming van kleure
 • Fonologiese (FAS), semantiese (dier-voorwerp), grammatikale kategorieë (selfstandige naamwoorde en werkwoorde)
U mag ook belangstel in: Fonetiek en fonologie: van teorie tot rehabilitasie by kinders en volwassenes (deel 4: volwassenebehandeling)

Die voordeel van ENPA is dat dit vinniger is om toe te dien as ander toetse (byvoorbeeld BADA) en om toetse aan te bied vir die berekening en benaming van kleure. 'N Groot beperking van ENPA is die grootte van die regulerende steekproef. Op elke individuele orkes en vir elke graad van skoling wissel die aantal vakke van 1 tot 7 (slegs in een geval bereik dit 11).

Battery vir die ontleding van afwykende afwykings (BADA)

La Battery vir die ontleding van afwykende afwykings (BADA, Miceli et al., 1994) bestaan ​​uit die volgende toetse:

 • Ouditiewe en ouditiewe / visuele diskriminasie van lettergrepe
 • Herhaling, hardop lees, skryf onder diktaat en vertraagde afskrif van nie-woorde
 • Ouditiewe en visuele leksikale besluit
 • Herhaling, hardop lees, skryf onder diktaat en vertraagde kopie van woorde
 • Ouditiewe begrip van selfstandige naamwoorde en werkwoorde
 • Visuele begrip van selfstandige naamwoorde en werkwoorde
 • Mondelinge naamwoorde van selfstandige naamwoorde en werkwoorde
 • Geskrewe benaming van selfstandige naamwoorde en werkwoorde
 • Mondelinge benaming van name wat deur die eksaminator gedefinieer is
 • Herhalende sinne
 • Lees sinne hardop
 • Ouditiewe en visuele begrip van sinne
 • Spontane mondelinge en skriftelike produksie
 • Mondelinge en geskrewe beskrywing van beeldreekse, beelde, gekontroleerde beelde
 • Geheuetoetse van woorde en nie woorde nie
 • Herhaling van reeks woorde en nie woorde nie

Oor die algemeen, ten spyte van die uitbreiding van die kalibrasie na laer skole, is dit vir sommige vakke baie moeilik. Dit het 'n langer administrasietyd as die ander.

Assessering van lees- en skryfprobleme by volwassenes (VALS)

Die nuwe toets VALS (Assessering van lees- en skryfprobleme in volwassenheid) waarvan ons het al 'n resensie geskryf bevat 14 toetse:

 • Lees woorde en nie woorde nie
 • Fonemiese segmentering en versmelting
 • Verbale geheue onmiddellik en uitgestel
 • Outomatiese vinnige benaming
 • Lees van die teks
 • Visuele en ouditiewe aandag
 • Gedikteer deur woorde en nie woorde nie
 • Begrip van die teks in artikulatoriese onderdrukking
 • Spangetalle direk en omgekeerd
 • Luisterwydte
 • Liediktaat

Soos reeds in die oorsig gemeld, is dit ongelukkig een van die beperkings van hierdie toets baie klein regulatoriese steekproef vir volwassenheid.

Taaleksamen aan die bedkassie

Die ondersoek van taal aan die bed van die pasiënt (Allibrio et al., 2008), soos die naam aandui, is bedoel vir pasiënte in die akute fase. Die administrasie is kort en dien om die eerste terapeutiese operasionele reëls te identifiseer (te danke aan die spraakterapeute Raffaella Pozzoli en Cinzia Gentili en die studente van die Bosisio-kursusse). Dit bestaan ​​uit die volgende subtipes:

 • spontane taal
 • reekstaal (nommers 1-10, dae van die week, maande van die jaar)
 • mondelinge denominasie
 • ingewikkelde figuurbeskrywing
 • ouditiewe begrip
 • herhaling
 • lees
 • skryf
 • buccofacial apraxia
 • ideomotoriese apraxia

Begin tik en druk Enter om te soek

Leesspoed in gedagte