Die brein het 'n aangebore beperking op die hoeveelheid inligting wat dit binne 'n gegewe periode kan verwerk. Om werklik te werk, moet daar 'n meganisme wees om spesifieke inligting te kies vir latere verwerking (Banich, 2004).

In die meeste teoretiese modelle aandag is 'n komplekse stelsel van interaktiewe komponente wat mense in staat stel om relevante en irrelevante inligting uit te filter op grond van voornemens geestelike voorstellings te handhaaf en te manipuleer, reaksies op stimuli te monitor en te moduleer (Strauss et al., 2006).

Modelle onderskei gewoonlik tussen komponente soos waaksaamheid / opwekking, gefokusde aandag, selektiewe aandag, verdeelde aandag, en volgehoue ​​aandag of waaksaamheid. Daar is ook nie 'n konsensus bereik nie en dit lyk asof sommige terme oorvleueling of sinonieme is (byvoorbeeld gefokusde en selektiewe aandag). Daarbenewens meet aandagassesseringstoetse meer as een aandagproses, waarby die feit dat aandagprosesse nie in isolasie beoordeel kan word nie (Strauss et al., 2006).

Hierdie aspekte moet baie oorweeg word by die interpretasie van die prestasie in die toetse, en dit is ook nodig om die evolusionêre aspekte van aandagfunksionering (insluitend die interaksie met aspekte van die ontwikkeling van uitvoerende funksies), beide vir diegene wat met kinders werk, met volwassenes en bejaardes (met inagneming van die evolusionêre baan van aandagvaardighede in die ouderdom van jare).

[die_node = "8919"]

Laat ons nou 'n lys opstel (nie volledig nie) van die aandagtoetse, met 'n relatiewe beskrywing van die belangrikste:

 • Spoedige ouditiewe seriële toevoegingstaak (Pasat). Dit is 'n seriële opteltaak wat gebruik word vir die beoordeling van verdeelde aandag. werkgeheue, en die snelheid van die verwerking van inligting. Dit word gekalibreer op individue wat van 14 tot 76 jaar oud is en neem 20-30 minute vir toediening. Uit die betroubaarheidsoogpunt het die toets 'n baie hoë interne konsekwentheid (Crawford et al., 1998), uitstekende toetstoetsweerstand (McCaffrey et al., 1995), Maar ly aan 'n belangrike leereffek. Dit lyk ook baie sensitief vir ligte en ernstige kopbeserings, meer as by ander maatreëls soos TMT en Digit Span (Cicero et al., 1997; Ponsford & Kinsella, 1992). Gegewe die sensitiwiteit daarvan vir kognitiewe tekorte na veelvuldige sklerose, word hierdie toets ook aanbeveel as 'n belangrike maatstaf in kliniese toetse waarby hierdie tipe pasiënt betrokke was. Dit blyk ook 'n goeie ekologiese geldigheid te wees, wat die daaglikse probleme wat deur pasiënte gekla word, en hul vermoë om weer in die wêreld van werk te betree, selfs na 'n lang tyd na die traumatiese gebeurtenis, voorspel. In die interpretasie van die gegewens word egter versigtigheid aanbeveel omdat die resultate baie beïnvloed kan word deur die pasiënt se berekeningsprobleme (Strauss et al., 2006).
 • Toets van die maande. Dit is 'n soortgelyke taak as PASAT, maar in plaas van aanvullings, moet 'n konstante vergelyking getref word tussen die maand waarna daar geluister word en die vorige maand, om te sê watter een van die twee eerste kom. Dit word gebruik vir die evaluering van verdeelde aandag. werkgeheue, en die snelheid van die verwerking van inligting. Dit word gekalibreer op individue wat van 14 tot 76 jaar oud is en neem 20-30 minute vir toediening.
 • Woordtoets. Dit is 'n soortgelyke taak as die vorige, maar vereis dat 'n woord gegenereer word wat begin met die derde letter van die voorlaaste woord wat geleidelik na geluister word. Dit word gebruik vir die evaluering van verdeelde aandag. werkgeheue, en die snelheid van die verwerking van inligting. Dit word gekalibreer op individue wat van 14 tot 76 jaar oud is en neem 20-30 minute vir toediening.
 • Sym'n Digitale modaliteitstoets (SDMT). Vereis integriteit van waaksaamheid en werkgeheue (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011) en bestaan ​​uit die assosiasie van 'n nommer met 'n simbool of andersom. Dit is gekalibreer op persone van 20 tot 80 jaar.
 • Toets van alledaagse aandag (TEA). Battery vir die evaluering van aandag in die verskillende komponente wat skynbaar meer ekologiese take voorstel.
 • Toets van aandagprestasie (TAP). Gerekenariseerde battery bestaan ​​uit 12 verskillende take wat wissel tussen die verskillende aandagkomponente, van die waarskuwing tot die werkgeheue-opdatering.
 • Trail Making Test (TMT). Toets bestaan ​​uit twee dele: die eerste waarin die onderwerp die getalle so vinnig as moontlik moet verbind, op 'n vel versprei, van die kleinste tot die grootste, die tweede waarin die getal met 'n letter moet wissel, in stygende volgorde en in alfabetiese volgorde. Dit verg selektiewe aandag en kognitiewe buigsaamheid. Dit is vinnig om toe te dien en word gekalibreer op mense wat van 15 tot 79 jaar oud is, of selfs tot 96 jaar oud, in die ENB-2-weergawe (sien hier in detail).
 • Simbool syfers toets (SDT) e Syfersimbooltoets (DST).
 • Line-Trait-toets (LTT).
 • Aandagmatrikse. Selektiewe aandagtoets gebaseer op 'n kansellasietaak. Sommige skrywers beskou dit as 'n goeie hulpmiddel om aandag in verskillende aspekte te beoordeel: snelheid, opsporingsvermoë, interaksie tussen werkgeheue en visueel-attente prosesse (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Kansellasieteiken vir veelvuldige kenmerke (MFCT). Dit is 'n taak van selektiewe aandag vinnig, waarin die onderwerp in die kortste tyd teikens op 'n vel moet vind. Dit bied slegs 'n afsnyding waaronder die prestasie as onvoldoende beskou word.
 • Dubbele taak. Toets wat werkgeheue en verdeelde aandag verg (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011). Dit bestaan ​​uit 'n deel van die span van die korttermyn verbale geheue, 'n deel waarin 'n pad opgespoor moet word en uiteindelik 'n deel waarin albei take gelyktydig uitgevoer moet word om die afname in prestasie te evalueer. Die toets duur ongeveer 10-15 minute en word gekalibreer op persone wat van 18 tot 98 jaar oud is. Dit is 'n instrument wat sensitief is vir skade aan die voorste lob (Barletta-Rodolfi, Ghidoni, & Gasparini, 2011).
 • Visuele aandag (NEPSY-II). Kansellasietoets vir vakke wat wissel tussen 3 en 16 jaar. Dit is in die NEPSY-II geleë.
 • Ouditiewe aandag (NEPSY-II). Selektiewe ouditiewe aandagtoets vir ontwikkelingsouderdom teenwoordig in NEPSY-II.
 • Antwoordstel (NEPSY-II). Selektiewe ouditiewe aandagtoets vir ontwikkelingsouderdom, met die toevoeging van inhiberende komponente en kognitiewe buigsaamheid. is in NEPSY-II geleë.
 • Selektiewe visuele aandag (BVN 5-11; BVN 12-18). Dit is die MFCT wat in die ontwikkelingsouderdom gekalibreer is.
 • Selektiewe gehoor aandag (BVN 5-11; BVN 12-18). Opdrag waarin die onderwerp aandag moet gee aan 'n doelwoord wat verskeie kere binne 'n reeks woorde van ongeveer 3 minute voorkom.
 • Ouditiewe aandagtoets (BIA). Toets vir kinders van 5 tot 11 jaar, waarin die aantal geluide wat by elke item voorkom, met wisselende latensies moet tel.
 • CP-toets (BIA). Selektiewe visuele aandagtoets gebaseer op die kansellasie van teikenstimulasies te midde van baie afleiers.
U mag ook belangstel in: Hoeveel baat universiteitsstudente met ADHD by studiebeoordeling?

Soos uit die beskrywing van die toetse maklik verstaan ​​kan word, vanuit die oogpunt van konstrukgeldigheid, aandagstake kan oorvleuel met ander "afsonderlike" neuropsigologiese domeine soos uitvoerende funksies en geheue. Vir 'n voldoende prestasie in 'n taak met 'verdeelde aandag' moet die persoon byvoorbeeld remming en buigsaamheid toon, kognitiewe prosesse wat gewoonlik binne die bestek van uitvoerende funksies (Strauss et al., 2006). Dit is daarom noodsaaklik dat die klinikus hierdie aspekte in gedagte hou wanneer hy / sy prestasies interpreteer.

Wil u die geskikste toets per area en skool vind? Probeer ons nuwe gratis FindTest-webapp!

Begin tik en druk Enter om te soek