Ons het die afgelope tyd reeds gepraat oor 'n ingryping oor hoe om die uitvoerende funksies in die voorskool te versterk; Vandag wil ons egter nog 'n stap vorentoe neem: kom ons praat oor die moontlikheid om dit te implementeer opleiding oor uitvoerende funksies in skole. Anders as wat in die verlede gedoenhierdie keer fokus ons egter op 'n spesifieke ouderdomsgroep, dit is dié van die kleuterskool.

Die navorsing

Soortgelyk aan die een waaroor ons in die vorige artikel gepraat het (Behandeling van uitvoerende funksies in voorskoolse deel 2), a korttermynprotokol (12 sessies van 30 minute elk) met lae koste materiaal maar met een fundamentele verskil: hierdie keer was dit 'n opleiding wat deur die onderwyser op skool aangebied word. Die 5-jarige kinders wat aan die studie deelgeneem het, is ook in twee groepe verdeel: een is aan opleiding onderwerp terwyl die ander roetine-skoolaktiwiteite (kontrolegroep) gedoen het. Altyd in analogie met die vorige navorsing, ook in hierdie geval was al die kinders twee keer geëvalueer op uitvoerende funksies (een voor die aanvang van die behandeling, een later), maar ook in hierdie geval assessering van voorskoolse wiskunde, metafonologie en skryfvaardighede.

Die resultate

Ook in hierdie geval was die resultate interessant, hoewel dit deels anders is as wat voorgekom het in die navorsing wat voorheen bespreek is:

  • Die kinders wat aan die opleiding deelgeneem het, het gewys verbeterings in die vermoë om interfererende stimuli te rem
  • Wat wiskunde- en skryfvaardighede betref, die verbeteringe is bemiddel deur die verbetering van die vermoe om inmengende stimuli te inhibeer

gevolgtrekkings

In kontinuïteit met die vorige navorsing waaroor ons gepraat het, blyk hierdie studie ook die moontlikheid om uitvoerende funksies te verbeter al in vroeë ouderdom, met 'n opleiding van kort duur, 'n lae koste en wat nie sekondêr is nie, in die skoolomgewing en ook met positiewe effekte op die voorvereistes vir leer (skryf en bereken).

Begin tik en druk Enter om te soek

Verbetering van werkgeheue gekombineer met wiskundige verbetering