Rook van sigarette is die eerste en belangrikste vorm van tabakgebruik wat elke jaar die dood van ongeveer 6 miljoen mense veroorsaak[5]gevolglik word daar baie gepraat oor die fisieke gevolge van rook, veral die verband met vaskulêre, respiratoriese en verskillende vorme van kanker. Baie minder word egter bespreek oor die moontlike gevolge vir die kognitiewe vermoëns wat met chroniese sigaretrook verband hou; soms is daar 'n gunstige effek van hipotese, veral op aandag en geheue, maar die studies wat hierdie visie ondersteun, is beperk tot akute inname[2][3], hoewel daar ook 'n assosiasie gevind is met die verhoogde risiko om demensie op ouderdom te ontwikkel[4]. 'N Navorsingspan[1] uit die verenigde koninkryk probeer verklaar deur die resultate beskikbaar in wetenskaplike literatuur van 1946 tot 2017 saam te stel, en veral die gevallestudie en deursnitstudies waarin die kognitiewe funksies van rokers ondersoek is, vergelyk met dié van nie-rokers. ; die resultate van die individuele studies is saamgevat in 'n meta-analise wat die volgende kritieke kwessies uitlig:

  • In byna alle kognitiewe domeine in ag genome, was die rokers gemiddeld laer as die toetse wat gedoen is in vergelyking met nie-rokers.
  • Die bewyse van kognitiewe remming (byvoorbeeld die Cambrige Gabling-taakdie Vertraag kortingstoetsdie Passende bekende figuurtoets) is dié waarin rokers die slegste vertoon het, met 'n laer vermoë om onmiddellike belonings prys te gee in ruil vir groter toekomstige belonings.
  • Ander probleme by rokers is kommerwekkend kognitiewe buigsaamheid (byvoorbeeld in toetse soos die Verbale vloeistowwedie Toetsroete B en die Wisconsin-kaart sorteer toets), en dui probleme op met die implementering van verskillende funksionele gedrag om situasies te verander.
  • Soortgelyke tekorte in vergelyking met rokers is ook gevind in toetse van korttermyngeheue, Van onmiddellike leer en van langtermyngeheue (byvoorbeeld in toetse soos die Toegepaste seriële toevoegingstoets vir ouditiewe tempo, DieHopkins Verbale Leertoetsdie Wechsler geheue skaaldie Kort visu-ruimtelike geheue toets, kyk Ruimtelike werkgeheue-taak, DieOuditiewe mondelinge geheue toetsdie Verbale geheue toets in Kalifornië).
  • Alhoewel minimale, is laer optredes ook in die toetse gevind aandag e intelligensie (byvoorbeeld in toetse soos die Roetemakingstoets Adie Reaksie tydstoetsdie Deurlopende prestasietoets, WAIS of die Mini-geestesgesteldheidsevaluering).
  • Aan die ander kant was daar geen noemenswaardige verskille tussen rokers en nie-rokers in wat die skrywers van die navorsing motoriese remmingvermoë genoem het (in toetse soos Strooptoets of wat Stop seintaak).

Hierdie resultate lei tot belangrike klinies-neuropsigologiese oorwegings: meer as 'n miljard mense word chronies blootgestel aan nikotien en hierdie meta-analise kan help om te verstaan ​​watter kognitiewe probleme waarskynlik meer by 'n roker verwag word. Die skrywers van die navorsing[1] stel voor dat in die protokolle wat beplan is om mense te help om op te hou rook, gesien die negatiewe impak van kognitiewe tekorte op lewensgehalte, 'n neuropsigologiese evaluering en 'n gevolglike verpersoonlikte kognitiewe opleiding moet oorweeg word.
Gegewe die getuienis wat uit hierdie studie na vore gekom het, meen dieselfde navorsers dat die kognitiewe profiel wat gemiddeld by rokers voorkom, die keuse van rookbehandelingsprogramme moet beïnvloed: spesifiek, gegewe die beduidende probleme wat ondervind is met impulsbeheer, dui dit daarop dat kognitiewe gedragsterapie en die dialekties-behavioristiese behandeling as moontlike suksesvolle behandelings, gegewe die belangrikheid wat emosionele regulering kan hê om op te hou rook en om moontlike negatiewe gevolge wat verband hou met impulsiewe keuses te voorkom.

U mag ook belangstel in: ADHD en IK. Watter aspekte beïnvloed skoolprestasie?

Begin tik en druk Enter om te soek